Home Tags Meerjarencontracten

meerjarencontracten

Financieel management

Bernhoven: ‘De bodem is bereikt’

In vier jaar tijd heeft Bernhoven de kosten met 16 procent teruggebracht. Een model dat navolging verdient, vinden het ministerie van VWS en zorgverzekeraars. Toch zegt CZ dat de interne kosten nog verder gereduceerd kunnen worden, maar volgens Bernhoven is de bodem in zicht.
Zorginkoop
Isala ziekenhuis Zwolle

Isala doet 10 procent ziekenhuiszorg naar huis

Isala en Zilveren Kruis hebben de ambitie om 10 procent van de ziekenhuiszorg in 2022 te verplaatsen naar de thuissituatie. Dat hebben ze afgesproken in hun vernieuwde meerjarencontract. Het contract heeft een waarde van 1,2 miljard euro.
E-health
Alliantie kwaliteit in de ggz

E-healthregeling moet einde maken aan jaarcontracten

Een groot deel van de 90 miljoen die VWS beschikbaar heeft gesteld voor het opschalen van e-health thuis is bedoeld voor het doorvoeren van meerjarencontracten tussen zorgaanbieders, verzekeraars en gemeente. Over ongeveer drie jaar zijn meerjarencontracten de regel in plaats van de uitzondering, waardoor er meer rust en ruimte is voor innovatie.
Zorginkoop
David Jongen, bestuursvoorzitter Zuyderland, positief resultaat

CZ sluit mogelijk tienjarencontract af met Zuyderland

CZ gaat een tienjarencontract afsluiten met Zuyderland. De zorgverzekeraar en het ziekenhuis willen samen werken aan terugdringing van de hoge zorgkosten in Limburg. Met een tienjarencontract zijn de financiële risico's van de transitie van de tweede naar de eerste lijn niet zo groot voor Zuyderland.
Wijkverpleging
directeur jos de blok buurtzorg nederland

Buurtzorg en Menzis sluiten meerjarencontract van zeker 150 miljoen

Buurtzorg Nederland en zorgverzekeraar Menzis sluiten een meerjarencontract van 150 à 200 miljoen euro. Ze gaan samen inzetten op preventie, buurtnetwerken en e-health.
Zorginkoop
oudere

Zorginkoop Wlz is steeds meer persoonsvolgend

Zorgkantoren kopen in de langdurige zorg steeds meer persoonsvolgend in. Probleem in de zorginkoop Wlz vormt de onzekerheid over betaling van overproductie.
Zorginkoop

Rijnstate wil ‘kliniek van de toekomst’ worden, Menzis helpt

Ziekenhuis Rijnstate en zorgverzekeraar Menzis hebben een omvangrijk meerjarencontract gesloten. Acht value based healthcareprojecten zjin daar onderdeel van.
Ggz
Toekomstverkenningen VTV:

Menzis en Lentis maken langjarige afspraken over betere ggz

Dertig procent afname van de gemiddelde duur van de opname. Twintig procent minder separaties. Dat zijn enkele afspraken in het meerjarencontract van Menzis en ggz-instelling Lentis.
Bekostiging
Richard Janssen tweebenig besturen innovatie zorg ESHPM

‘Banken en verzekeraars wentelen financiële risico’s af op zorg’

Banken en zorgverzekeraars wentelen financiële risico’s af op zorgaanbieders. Die krijgen daardoor te weinig ruimte voor innovatie, betoogt Richard Janssen in zijn oratie.