Home Tags Nederlands Hart Netwerk

Nederlands Hart Netwerk

Value based healthcare

Eerste transmurale afspraak voor kleplijden is een feit

Transmurale zorgstandaard kleplijden
Huisartsen, cardiologen en thoraxchirurgen in Zuidoost Brabant hebben de eerste transmurale zorgstandaard ontwikkeld voor mensen die lijden aan een hartklepaandoening.