Home Tags Verpleging en verzorging

verpleging en verzorging

Acute zorg

Kernset Patiëntproblemen: eenheid van taal voor verpleegkundigen

Kernset Patiëntproblemen
De nieuwe Kernset Patiëntproblemen van V&VN maakt het mogelijk om het verpleegkundig zorgproces te standaardiseren en eenduidig te maken, en dus de overdracht te verbeteren. 
Kwaliteitsbeleid in de zorg

Verpleegkundigen willen wetenschappelijke inhaalslag maken

Sonja-Kersten-VenVN_Foto-Erik-Buis
Beroepsvereniging V&VN heeft op 24 september het Wetenschappelijk College Verpleegkunde V&VN opgericht. Daarin werken de dertien hoogleraren verpleegkunde in Nederland samen voor meer wetenschappelijke onderbouwing voor verpleegkundig handelen.
Personeel

Werkgelegenheid zorg stijgt, jeugdzorg blijft achter

Werkgelegenheid zorg stijgt, jeugdzorg blijft achter
Jaarlijks stijgt de werkgelegenheid in de ziekenhuizen tussen de 1 en 2 procent, in huisartsenpraktijken en gezondheidscentra is die groei nog sterker. De jeugdzorg heeft zich nog niet hersteld van de forse krimp in 2015.