Home Tags Verpleging en verzorging

verpleging en verzorging

Kwaliteitsbeleid in de zorg

Verpleegkundigen willen wetenschappelijke inhaalslag maken

Sonja-Kersten-VenVN_Foto-Erik-Buis
Beroepsvereniging V&VN heeft op 24 september het Wetenschappelijk College Verpleegkunde V&VN opgericht. Daarin werken de dertien hoogleraren verpleegkunde in Nederland samen voor meer wetenschappelijke onderbouwing voor verpleegkundig handelen.
Personeel

Werkgelegenheid zorg stijgt, jeugdzorg blijft achter

Werkgelegenheid zorg stijgt, jeugdzorg blijft achter
Jaarlijks stijgt de werkgelegenheid in de ziekenhuizen tussen de 1 en 2 procent, in huisartsenpraktijken en gezondheidscentra is die groei nog sterker. De jeugdzorg heeft zich nog niet hersteld van de forse krimp in 2015.