Home Tags Verzuim

verzuim

Duurzame aanpak van inzetbaarheid is een kernbegrip in de strijd tegen verzuim’

helpenden stromen de wijkverpleging uit, zorgwacht
Het verzuim in de zorg loopt in rap tempo op. Steeds meer zorgpersoneel zit lang thuis door een te hoge werkdruk en krijgt te maken met burn-out klachten. Volgens Marieke Schurink, directeur Vernet, is de duurzame aanpak van inzetbaarheid een sleutelbegrip voor het verminderen van verzuim.