Home Tags Wim van harten

wim van harten

Bekostiging

Hoofdlijnenakkoord cure is vrijwel onuitvoerbaar’

Het is politiek wens-denken te veronderstellen dat ziekenhuizen door het verplaatsen van zorg naar de eerstelijnszorg op nul procent volumegroei zullen uitkomen in 2022, zegt Wim van Harten, bestuursvoorzitter Rijnstate.