Home Tags Zorgplan

zorgplan

Gehandicaptenzorg

Doelgericht aan de slag met visueel zorgplan

Visioplan
Visioplan is geen papieren zorgplan op de plank, maar een digitale tool waarmee cliënt en begeleider op een speelse manier doelen op verschillende leefgebieden monitoren.