Home Tags Zorgverzekeringswet

Zorgverzekeringswet

Juridische zaken in de zorg

Rechtszaak vrije artsenkeuze: harde feiten versus utopie?

Stichting vrije artsenkeuze, zorginkoop, artikel 13, hinerpaalcriterium
Moeten we van artikel 13 en het hinderpaalcriterium af omdat de zorgkosten anders exploderen? Of moeten zorgverzekeraars zich juist ‘beter houden’ aan de wet en gaan de kosten daardoor zelfs omlaag? Over deze vragen gingen de pleidooien gisteren in een rechtszaak van Stichting Vrije Artsenkeuze tegen zorgverzekeraars.