Persoonsgebonden budget

Persoonsgebonden budget
Foto: Bits and Splits / stock.adobe.com

Eigen regie voor budgethouders

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een bedrag waarmee mensen zelf hun eigen zorg kunnen inkopen en regelen. Een pgb is mogelijk binnen de Jeugdwet, de Wmo, Wlz en de Zvw. De financiering van zorg via een pgb verloopt geheel anders dan bij ‘reguliere’ zorg. Bij reguliere zorg compenseert het zorgkantoor of de gemeente zorgverleners voor gewerkte zorguren. Bij een persoonsgebonden budget doet de zorgvrager dat zelf. Voorheen kregen mensen het budget direct op de eigen rekening gestort. Dit bleek echter te fraudegevoelig te zijn. Daarom is in 2015 het pgb-stelsel op de schop gegaan. De pgb’s kwamen voortaan op de rekening van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) terecht, die het vervolgens na controle uitkeerde aan budgethouders. Nadat in 2015 en 2016 bleek dat de SVB deze taak niet goed kon uitvoeren wegens technische problemen, stokte de betaling van pgb’s zelfs helemaal. Sindsdien wordt gewerkt aan een nieuw systeem, dat in 2018 live moet komen.Meer

Het persoonsgebonden budget (pgb) is voor mensen met een chronische aandoening of beperking die de regie over hun zorg zélf in handen willen hebben. Veel langdurig zieken willen niet in een intramurale setting wonen, waarin men vaak wordt beperkt in de vrijheid. Houders van een persoonsgebonden budget kunnen hun zorg inkopen op momenten waarop het hen uitkomt. Zij zijn juridisch gezien werkgevers met alle bijbehorende rechten en plichten. Iemand die niet in staat is om deze rol op te nemen, is ongeschikt om een pgb te krijgen. Helaas wordt de regeling vaak in verband gebracht met fraude. Fraudeurs hebben zich onterecht pgb’s laten uitkeren of traden op als bemiddelaars en eigenden zich grote delen van pgb’s toe ten nadele van de zorgvragers. Zorgverzekeraars Nederland houdt toezicht op mogelijk zorgfraude met pgb’s.
De carrière van voormalig staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) liep bijna stuk op het zogenoemde ‘pgb-debacle’. Tot groot ongenoegen van de Tweede Kamer kreeg Van Rijn de chaos die binnen de SVB was ontstaan rond de uitvoering van het pgb maar niet onder controle. ZN wilde hierna zelf een pgb-portaal inrichten maar daar waren de gemeenten het niet mee eens. Die vonden de SVB nog steeds de beste optie. Staatssecretaris Van Rijn heeft de knoop doorgehakt en de bouw voor het financiële gedeelte bij de SVB belegd en het gebruikersgedeelte belegd bij zorgverzekeraar DSW.

Uitgelicht

Meest gelezen