Thuiszorg

Thuiszorg
95613266

Aanbod van thuiszorg

Thuiszorg is verzorging en verpleging die bij cliënten thuis wordt geleverd. De thuiszorg behoort tot de extramurale gezondheidszorg of eerstelijns gezondheidszorg. Ze levert verschillende soorten dienstverlening. De belangrijkste zijn verpleging, kraamzorg, huishoudelijke verzorging en persoonlijke verzorging, gespecialiseerde verzorging/verpleging. Meer

Als bedrijfstak valt thuiszorg onder de vvt-sector; verpleging, verzorging en thuiszorg. De werkgevers zijn verenigd in de koepels ActiZ en BTN, de beroepsorganisatie is V&VN en de grootste vakbonden zijn FNV, CNV en NU’91. Bij de transitie van langdurige zorg moest thuiszorg in eerste instantie naar de gemeenten. Dit is uiteindelijk niet doorgegaan. Verzekeraars zijn verantwoordelijk geworden voor de vergoeding van wijkverpleging, oftewel thuiszorg. Gemeenten bieden wel begeleiding en ondersteuning thuis.

De extramurale zorg in Nederland staat constant in de belangstelling. De vernieuwende thuiszorgorganisatie Buurtzorg Nederland van Jos de Blok schudt de sector danig op met een innovatief zorgconcept. Hierin werken zelfsturende teams van wijkverpleegkunde zoveel mogelijk om afgemeten zorgfuncties heen. Pilots met wijkverpleegkundige zorg van zorgverzekeraars lopen geregeld vast door tekorten op het budget voor wijkverpleegkunde. En het schot tussen enerzijds wijkverpleegkunde via de verzekeraars en  anderzijds thuishulp en begeleiding via de gemeenten, levert regelmatig problemen op. Daar komt de uitdaging van de extramuralisering bij. Dat is het streven van de overheid om zo veel mogelijk mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen en zoveel mogelijk verzorgingshuizen te sluiten. Dit beleid zorg voor extra druk op de thuiszorg. Het macrobudget voor thuiszorg van zorgverzekeraars wordt dan ook met grote regelmaat overschreden, wat kan leiden tot wachtlijsten.

Zwaar weer

Zorgorganisaties in de vvt-sector schrijven in 2016 massaal rode cijfers. Bijna 40 procent van de instellingen heeft vorig jaar verlies geleden, tegen 24 procent in 2015. Gezamenlijk boekt de sector een negatief resultaat van -39 miljoen euro. Een jaar eerder was er nog een positief resultaat van 123 miljoen euro, een verschil van 162 miljoen euro.

Extramuralisering ggz

Niet alleen de vvt levert zorg thuis. Ook steeds meer zorgaanbod vanuit de ggz en gehandicaptenzorg kan blij cliënten thuis geleverd worden.

Uitgelicht

Nieuws

40-plussers zien wel wat in thuiszorgverzekering’

De helft van de bevolking van boven de 40 jaar ziet wel wat in verzekerde thuiszorg.
Nieuws

Belgische ziekenhuizen krijgen toegang tot thuiszorgdossier

België koppelt ziekenhuizen aan wijkverpleegkundige zorgdossiers.
Nieuws

Thuiszorg lijdt 149 miljoen verlies op wijkverpleging’

Thuiszorgaanbieders hebben in 2016 149 miljoen euro verlies geleden, omdat het tarief voor persoonlijke verzorging 15,1 procent onder de kostprijs ligt, aldus PwC.
Nieuws

Meer verlieslatende organisaties in de verpleeg- en thuiszorg

Bijna achtduizend voltijdsbanen verloren in de VVT in 2015.

Meest gelezen

Uitgelicht congres