Verpleeghuiszorg

Foto: Adobe

Wat is verpleeghuiszorg?

Verpleeghuiszorg is bedoeld voor mensen van alle leeftijden. In de praktijk maken vooral ouderen er gebruik van. Sommige verpleeghuizen hebben zich gespecialiseerd. Zij richten zich bijvoorbeeld op mensen met dementie of mensen met een verstandelijke beperking. De bewoner van een verpleeghuis krijgt onder andere hulp bij het wassen, aankleden en uitkleden en naar het toilet gaan. Ook zorgen de medewerkers ervoor dat de verpleeghuisbewoners gezond eten en voldoende drinken. Er is 24 uur per dag hulp aanwezig.Meer

Tot 1 januari 2015 viel de verpleeghuiszorg onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Na de transitie van de langdurige zorg per die datum vallen verpleeghuizen onder de Wet langdurige zorg. Sindsdien komen verpleeghuizen regelmatig in het nieuws. Vaak negatief door zwarte lijsten van de IGZ of door het manifest van Hugo Borst en Carin Gaemers over onderbezetting. Maar er gebeuren ook positieve dingen in de sector, zoals alle goede voorbeelden en best practices uit het VWS-programma ‘Waardigheid en Trots’ aantonen.

ActiZ

De werkgevers in de verpleeghuiszorg zijn verenigd in brancheorganisatie ActiZ. Afspraken over de arbeidsvoorwaarden voor de verzorgenden, verpleegkundigen en andere zorgmedewerkers in de verpleeghuizen, maakt ActiZ met de bonden FNV, CNV en NU’91. Die omvatten alles van de cao vvt tot aan onregelmatigheidstoeslag als onderwijsprogramma en regioplannen voor de arbeidsmarkt.

Uitdagingen

Om de kwaliteit van zorg binnen verpleeghuizen op een zo hoog mogelijk niveau te krijgen, zijn handen aan het bed nodig. Een van de uitdagingen voor de verpleeghuiszorg de komende jaren is voldoende gekwalificeerd personeel vinden. Veel problemen op de werkvloer ontstaan door onderbezetting. Het Centraal Planbureau (CPB) becijferde in 2017 dat er structureel 2,1 miljard euro extra nodig is om te voldoen aan de nieuwe bezettingsnorm voor verpleeghuizen. Volgens het kwaliteitskader verpleeghuiszorg moeten er op piekmomenten twee personen toezicht houden in de woonkamers van verpleeghuizen. Verder hangen de eisen voor de personeelsbezetting af van de lokale context. Om aan deze norm te voldoen zijn volgens het CPB 40.000 extra mensen nodig.

Vernieuwing in de verpleeghuiszorg zit hem in moderne concepten zoals Reablement. Dat betekent dat er begeleiding is waardoor een oudere voor zichzelf kan zorgen. Hoogleraar ouderengeneeskunde Rudi Westendorp ziet in de methode ook een oplossing voor de Nederlandse ouderenzorg.

Uitgelicht

Meest gelezen

Uitgelicht congres

Ouderenzorg op de juiste plek

Ouderenzorg op de juiste plek