Home 2024

Laatste artikelen

Duurzaamheid

Zorg stoot veel minder CO2 uit dan vaak wordt gedacht

De Nederlandse zorg zou niet 7 procent, maar 1 procent uitstoten van de gehele CO2-emissies in Nederland. "De urgentie blijft. Alleen dat het een enorm verkwistende sector is die enorm veel verbruikt, dat is gewoon niet juist", betoogt Martien Visser, Lector Energietransitie van de Hanzehogeschool.
Financiën
Thomas Hoyng

Blog: Grote zorgsubsidies maken de zorg niet toekomstvast

Door grote zorgsubsidies klaar te zetten voor samenwerking in de regio heeft de overheid het streven naar marktwerking in de curatieve zorg overboord gezet zonder aanpassing van ons zorgstelsel, schrijft bestuurder in de zorg Thomas Hoyng. Hij ziet dan ook liever een aangepast stelsel dat regionale samenwerking structureel stimuleert.
Financiën

Waarom het eigen vermogen een vertekend beeld van de financiële gezondheid van een zorgorganisatie

Budgettekorten zijn aan de orde van de dag. Zorginstellingen in de langdurige zorg stappen naar de rechter voor hogere tarieven en al een handvol ziekenhuizen heeft rond de jaarwisseling aangegeven voor soms tientallen miljoenen te moeten bezuinigen. Tegelijk zijn de financiële reserves van de zorg in de laatste zeven jaar alleen maar gestegen. Kunnen de instellingen hier geen beroep op doen?
Ziekenhuiszorg

Uitslag poll: ‘Hoe vaak een ingreep wordt uitgevoerd, zegt niet alles’

De poll van deze week luidde: 'Volumenormen zijn een slechte graadmeter van kwaliteit van hoogcomplexe ziekenhuiszorg'. De helft van de respondenten is het hier mee eens. Zij vinden: hoe vaak een ingreep wordt uitgevoerd, zegt wel degelijk wat over de kwaliteit van zorg, maar niet alles. Uitkomsten van zorg zijn ook belangrijke graadmeters voor de kwaliteit van zorg. Net als de mate van samenwerking in een zorgpad. 
Verpleging en verzorging
Margret Kortooms

Blog: ‘Zeggenschap? Via de communicatieafdeling’

Sinds zeggenschap in de zorg vorig jaar juli in de wet is vastgelegd, zou je verwachten dat er sprake is van meer zeggenschap. Werkt het nu ook zo, vraagt verpleegkundige Margret Kortooms-Visser zich af. “Verpleegkundigen laten zich nog te vaak overrompelen.”
Tech

Brabantse zorgorganisaties zien toekomst in ‘spikkelcode’ voor gegevensoverdracht

Patiënten die via een code over hun eigen zorgdata beschikken, waar zorgverleners met één druk op de knop toegang toe krijgen. Van het ene digitale dossier rechtstreeks in het andere. Het klinkt als toekomstmuziek, maar voor drie Brabantse zorgorganisaties is het binnen handbereik dankzij een nieuwe code van de Nederlandse start-up LiveDrop.
Leiderschap

Digitalisering in de ouderenzorg: ‘Ga schaamteloos kopiëren’

De laatste jaren is ook in de ouderenzorg de digitalisering op gang gekomen, in het besef dat technologie onmisbaar is als onderdeel van de zorg van de toekomst. Er wordt al druk geëxperimenteerd met allerlei vormen van zorgtechnologie en veel vvt-organisaties nemen digitalisering op in de meerjarenstrategie. Maar om concrete resultaten te bereiken, is ook bestuurlijk leiderschap van belang.
Kwaliteit

Van klacht naar claim: hoe voorkom je escalatie?

Steeds vaker krijgen ziekenhuizen te maken met medische klachten die escaleren tot juridische claims. Dat komt niet doordat ziekenhuizen meer fouten maken, maar doordat patiënten assertiever worden en voor hun eigen rechten opkomen, denkt Herm Joosten, onderzoeker aan de Radboud Universiteit.
Kwaliteit

Column: Verschoningsrecht wijkt niet zomaar

Na de melding van een calamiteit of geweld in de zorgrelatie draagt de IGJ de zorgaanbieder doorgaans op om een intern onderzoek te doen naar de gang van zaken. Dat lukt niet als zorgverleners er rekening mee moeten houden dat wat zij vertellen later in een openbare strafzitting besproken wordt, schrijven Elisa Benhaim en Simona Tiems, advocaten bij Legaltree, in de rubriek Terecht in Zorgvisie magazine.
Verpleging en verzorging
duur vastgoed

Tweede Kamer dwingt kabinet om Wlz-bezuiniging terug te draaien

De voorgestelde bezuinigingen van het demissionaire kabinet op de langdurige zorg worden teruggedraaid. Nadat eerder in de zomer al enkele bezuinigingen werden geschrapt, stemde een meerderheid van de Tweede Kamer voor een amendement om de resterende 193 miljoen euro ook van tafel te krijgen. Zo wordt de verlaging op de normatieve huisvestingscomponent (ter waarde van 117 miljoen euro) geschrapt.
Nieuwsbrief Abonneren