Home 2023

Zorgvisie magazine

In het maartnummer van Zorgvisie magazine onder meer een overzicht van de belangrijke deadlines in het IZA. En Rob Dillmann deelt zijn ervaring met de grote bestuurlijke issues in de cure en vertelt hoe cardiologen bij het Isala Hartcentrum zo konden ontsporen.
Een nieuw jaar, een nieuwe columnist: Anita Wydoodt beseft dat zorgbestuurders professionals geen andere keuze laten dan parttime werken. Ook nieuw is Anneke Westerlaken als bestuursvoorzitter van Actiz. Zij heeft haar tanden gezet in lastige dossiers en gaat zorgen dat afspraken worden nagekomen.
Cover Zorgvisie magazine
Wouter Bos, bestuursvoorzitter van Menzis, vindt dat zorgverzekeraars minder met elkaar moeten concurreren op visie. Anders komt regionale samenwerking niet goed van de grond, vertelt hij in het cover-interview. Na een WOB-verzoek heeft de Zorgvisie-redactie samen met Follow the Money de discussie rond de concentratie van de kinderhartchirurgie in...
Zorgvisie magazine 7, 2022
In het coverartikel van de novembereditie vertelt ZN-voorzitter Dirk Jan van den Berg hoe het IZA de rol van verzekeraars verandert. In een ander artikel leest u wat het werkveld van het IZA gaat merken. Verder in dit nummer onder meer aandacht voor de hobbels bij verpleegzorg thuis en...

Zorgvisie magazine nr. 6, 2022

In het septembernummer van Zorgvisie magazine deelt Floortje Scheepers haar inzicht in de oorzaken en oplossingen voor de wachtlijsten in de ggz. Verder in dit nummer onder veel meer een artikel over hoe in twee regio's dankzij domeinoverstijgende samenwerking de ouderenzorg overeind wordt gehouden. En laat u inspireren door...
Zorgvisie magazine 5-2022
In het coverinterview van het 'vakantienummer' van Zorgvisie magazine vertelt Conny Helder hoe zij gewoon haar weg vervolgt, al is het nu in de rol van minister voor langdurige zorg. 'Ik vind het belangrijk te laten zien waar ik voor sta.' Lees verder artikelen over de spoedzorg, hoe gehandicaptenzorg...
Cover Zorgvisie magazine nr. 4
Frank Bluiminck, directeur van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, vertrekt per 1 juli naar de MBO Raad. In het coverinterview blikt terug op zes jaar werken in ‘deze prachtige sector’. Verder artikelen over respijtzorg, duurzaamheid, passende zorg en het hoofdpijndossier 'personeel'.
Cover 6 2022
Behalve het kennismakingsinterview met VWS-minister Ernst Kuipers, leest u in dit magazine onder meer: hoe geven vvt-organisaties de ouderenzorg van de toekomst vorm, de klinkende resultaten én de prijs van domeinoverschrijdende samenwerking, tips voor samenwerken in netwerken en tips hoe uw zorgpersoneel te 're-animeren' na de coronacrisis. Lees ook...
Cover Zvm02 270x370
In het coverinterview vertelt IC-hoofd Peter van der Voort over zijn vak, zijn plannen voor personeelsbehoud en steviger preventie. Verder in het maartnummer artikelen over actuele onderwerpen als de houdbaarheid van de huidige ouderenzorg, de inhaalzorg, de concentratie van de kinderhartchirurgie en de urgentie om de cure- en care-sector...
Cover Zvm01 2022
In het eerste nummer van Zorgvisie magazine in 2022 klinkt de coronacrisis nog door. Dankzij goede samenwerking over de sectoren heen is succesvol gewoekerd met de zorgcapaciteit. Dat smaakt naar meer voor die toekomst met groeiende vraag en beperkte middelen. Trusted networks zoals Alex Jadad ze inrichtte, aandacht voor...