Home Nieuws

Laatste nieuws

Personeel
Het personeelstekort in de zorg is nog steeds groot.

‘Plannen tegen personeelstekort druppel op gloeiende plaat’

De ministers van VWS erkennen in hun op Prinsjesdag gepresenteerde begroting dat er sprake is van personeelstekorten in de verschillende deelsectoren in de zorg. Maar er wordt onvoldoende geld vrijgemaakt om de problemen op te lossen, vinden betrokkenen.
Duurzaamheid

Hoe de zorg een circulaire economie kan worden

In de zorg wordt nog veel weggegooid, een gegeven dat niet strookt met de ambities van de Green Deal in de Zorg. Zorgorganisaties moeten hun businessmodellen aanpassen om te verduurzamen, maar dat vraagt om een flinke investering. Toch zijn er ook in de zorg mogelijkheden om materialen te hergebruiken en toe te werken naar een circulaire economie. Dat zeggen Martine van Laar en Rebecca Kuijpers van Baker McKenzie.
Bekostiging

Kabinet blijkt fan van Juiste Zorg op de Juiste Plek

Prima dat het ministerie van VWS veel aandacht heeft voor de Juiste Zorg op de Juiste Plek, maar zorg ervoor dat er geen blokkades worden opgeworpen, stelt de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). GGD GHOR pleit op zijn beurt voor meer aandacht voor de nulde lijn en dus voor structurele investeringen in preventie en in de jeugdgezondheidszorg.
Zorginkoop

Randvoorwaarden voor indiceren op resultaat ontbreken

De randvoorwaarden voor het aanbesteden op resultaat in de Wmo ontbreken. De landelijke overheid stelt onvoldoende budget beschikbaar en cliënten hebben onvoldoende rechtszekerheid. Daarover zijn tegenstander Tim Robbe en voorstander Niels Uenk het eens.
Vastgoed

Nieuwe speler laat big data los op zorgvastgoed

Vastgoedinvesteerder Annexum wil op korte termijn grote stappen zetten op de zorgvastgoedmarkt. Zorginstellingen worden steeds vaker gezien als een goede investering, maar, zo waarschuwt oprichter Huib Boissevain, de zorg is complex. Daarom zet Annexum in op grootschalige data-analyse om investeringsproposities op waarde te kunnen schatten.
Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem is al in 2017 thematisch gaan werken.

Vakgroepen helemaal afschaffen gaat niet bij VBHC

Medisch specialisten in het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem behandelen en snijden minder sinds de zorg in 2017 thematisch is georganiseerd rond aandoeningen. ‘Maar Nederlandse ziekenhuizen zijn te klein om de vakgroepen helemaal af te schaffen’, stelt Desiree Creemers, directeur medisch zorg in Rijnstate.
Personeel

Personeelstekort in de OK blijft groeien

Is de personele bezetting van operatiekamers nu al een probleem, de komende jaren wordt dat almaar nijpender. Het aantal 60-plussers neemt toe en de uitval op de opleiding blijft onverminderd hoog, blijkt uit tussentijdse cijfers van het Capaciteitsorgaan. ‘Het is een kaars die aan twee kanten opbrandt.
Zorginkoop
Hugo de Jonge, minister van VWS.

Minister De Jonge vindt niet-gecontracteerde zorg oneerlijk

Minister Hugo de Jonge van VWS vindt het niet eerlijk dat cliënten in de niet-gecontracteerde 2,7 maal zo veel zorg krijgen. Dat zei hij een debat met de Tweede Kamer, waarin kritiek klonk op zijn plannen voor een herkenbaar wijkteam. ‘De minister staart zich blind op een organisatievorm’, zegt VVD-Kamerlid Sophie Hermans.

Microsoft-topman: zorg gebruikt over tien jaar grootste gedeelte van de cloud

Artificial Intelligence (AI) floreert en wordt steeds vaker gebruikt in de zorg. Peter Lee, Corporate Vice President van Microsoft Healthcare, denkt dat de zorgsector over tien jaar het grootste gedeelte van de cloud gebruikt. Dat zei hij op het Intelligent Health congres in Basel.
Zorginkoop

Angst frustreert verdiepend onderzoek naar zorginkoop wijkverpleging

Een verdiepend onderzoek naar de redenen waarom zorgaanbieders in de wijkverpleging zonder contract werken is deels mislukt. Zorgaanbieders deden alleen op anonieme basis mee, omdat ze bang waren anders niet meer voor een contract in aanmerking te komen.