Home Nieuws

Laatste nieuws

Jan Kremer: 'Ik verwacht dat de FMS haar Kwaliteitsstandaard intramurale spoedzorg aanpast'

Medisch specialisten moeten zich voegen naar kwaliteitskader Zorginstituut

Het Kwaliteitskader Spoedzorgketen, opgenomen in het register van het Zorginstituut Nederland (ZIN), is vanaf heden hét landelijke uitgangspunt voor de spoedzorgketen. ‘Het nieuwe Kwaliteitskader Spoedzorgketen heeft een hogere status dan de Kwaliteitsstandaard Spoedzorg van de Federatie Medisch Specialisten’, zegt Jan Kremer, voorzitter van de Kwaliteitsraad van ZIN.

Inhoud Zorgvisie magazine nr. 2, 2020

In het februarinummer onder meer Ernst Kuipers die pleit voor meer concentratie in de zorg, het rumoer over de integrale vergelijking van verpleeghuizen en de worsteling van de forensische zorg met tariefkortingen door de Dienst Justitiële Inrichtingen. Lees het magazine ook online. 
revalidatiezorg

Langer wachten trekt wissel op kwaliteit revalidatiezorg

Alleen urgente patiënten worden in de revalidatiezorg nog binnen de Treeknormen geholpen. De wachttijden lopen steeds verder op, dit zet de kwaliteit van zorg onder druk. ‘Dit valt niet uit te leggen aan patiënten’, zeggen Ferrie Harberts en Nikie Siebers, revalidatieartsen bij zorgaanbieder Basalt.
Toezicht
Zorgfraude

Minister wil zorgfraude te lijf gaan met ‘dijkversterking’

VWS-minister Hugo de Jonge denkt de zorgfraude aanmerkelijk in te kunnen perken met wetgeving. Er zijn zo’n vijf wetten die daarvoor zouden kunnen zorgen. ‘Als we de mazen in de wet niet dichtstoppen, blijft het dweilen met de kraan open.’

‘Gemeenten grijpen naar machtsmiddelen tegen tekorten zorgbudget’

In 2019 grepen gemeentes massaal naar machtsmiddelen zoals budgetplafonds en prijscriteria om grip te krijgen op de kosten voor jeugdzorg en de Wmo. Dat blijkt uit de Monitor Gemeentelijke Zorginkoop 2019 van PPRC.
video

Ernst Kuipers wil lat hoog leggen voor kwaliteit spoedzorg

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijke Netwerk Acute Zorg, vindt dat Nederland verplicht is de lat voor de kwaliteit van spoedzorg zo hoog mogelijk te leggen. In een video noemt hij de discussie over de vereiste werkervaring van artsen op de SEH een ‘non-discussie’.
Gehandicaptenzorg

Philadelphia gaat ‘regelarmer’ verantwoorden op basis van kwaliteit

Niet alleen regelarmer verantwoorden, maar dit ook doen op basis van andere indicatorencriteria: namelijk kwaliteitsuitkomsten. Dat maakt Philadelphia onderscheidend van andere zorgaanbieders die meedoen aan het NZa-experiment ‘Vernieuwend Verantwoorden’, stelt directeur klantbelang Bas Bodzinga.
Toezicht
toezicht zorgfusies

Toezicht zorgfusies van ‘Ja, mits’ naar ‘Nee, tenzij’

Minister De Jonge wil met een nieuwe maatregel fusies in beginsel verbieden voor te machtige zorgaanbieders. Ook noodlijdende zorgaanbieders zouden niet mogen fuseren. Advocaat Diederik Schrijvershof vindt het 'bijna een moratorium op zorgfusies'.
Stichting RRR en Aafje richten joint venture op, ACM

‘Zorgverzekeraars zetten revalidatiezorg het mes op de keel’

Zorgverzekeraars zetten zo hard in op kostenbeheersing dat meer dan de helft van de zeventien grote reguliere revalidatiezorginstellingen verliest draait. De wachtlijsten nemen toe en de kwaliteit staat onder druk. ‘Het water staat ons aan de lippen’, zegt Martijn Klem, directeur van Revalidatie Nederland.

Hoe Vivantes uit het dal klom

Het ging niet goed met ouderenzorgorganisatie Vivantes. Met hulp van het overheidsprogramma Waardigheid en trots wist bestuurder Karin Veltstra het tij te keren. ‘Eerst moet de basis op orde zijn, dan pas ontstaat er ruimte om andere onderwerpen op te pakken.’