Home Nieuws

Laatste nieuws

Tech
Deloitte

Onderzoek Deloitte: waarom Nederlanders liever geen medische data delen

Het gebruik van technologie in de zorg neemt wereldwijd steeds verder toe, samen met de tevredenheid van zorgconsumenten over nieuwe ontwikkelingen zoals het digitaal consult. Ook is er sprake van een toenemende bereidheid van burgers om hun gegevens elektronisch te delen. Maar in Nederland is dat allemaal net even anders, blijkt uit onderzoek van  Deloitte.

Grootste deel ggz heeft nog geen contracten voor 2020

In de jeugdzorg, acute zorg en forensische zorg zijn nog nauwelijks contracten afgesloten voor 2020. De zorgverzekeraars komen er niet uit met de ggz-instellingen.
Ouderenzorg

Aantal fatale valpartijen stijgt

Het aantal dodelijke valpartijen neemt toe in Nederland. De verklaring daarvoor ligt niet (alleen) bij de vergrijzing, weet Dick ter Steege van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Personeel
Personeel

Detacheerder Highcare wordt opleider in de zorg

Met de overname van Oppstap verbreedt Highcare zijn profiel van detacheerder tot opleider in de zorg. ‘Het gaat om het bieden van maatwerk’, zegt Willem Grool, directeur opleidingen.
Verpleeghuiszorg
Verpleeghuiszorg

‘Weiger-verpleeghuizen’ volharden in verzet tegen NZa-onderzoek

Voor zover bekend weigeren alle verpleeghuizen in Noord-Brabant nog steeds mee te werken aan het NZa-kostenonderzoek. Ze vinden het te vroeg voor een discussie over kostprijzen en willen eerst een gesprek over de toekomstbestendigheid van de ouderenzorg. ‘Het is een utopie om de complexe werkelijkheid in Excel-sheets te vangen.’
Preventie
leefstijlverandering

Menzis lanceert Brits leefstijlsucces Changing Health

In februari begint de zorgverzekeraar haar leefstijlpilot Changing Health. Een combinatie van een coach en een app voor mensen met overgewicht, die een risico hebben voor diabetes-II. In Groot-Brittannië is het een bewezen succes.
Gehandicaptenzorg

VGN: hierom draaide de gehandicaptensector in 2018 een minder gunstig financieel…

Voor de gehandicaptenzorg was 2018 financieel gezien een minder goed jaar. Het netto resultaat in de gezondheidssector liep terug van 205 miljoen euro in 2017, naar 136 miljoen euro in 2018. De totale omzet steeg dan wel naar 9,3 miljard euro, de bedrijfslasten stegen nog harder, tot 9 miljard euro. Dat laat de analyse van Intrakoop zien.
Koningin bezoekt Prinses Máxima kinderoncologisch centrum

Koningin bezoekt Prinses Máxima kinderoncologisch centrum

Tijdens haar bezoek aan het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie, op 3 december, sprak de koningin over de samenwerking tussen zorg en onderzoek.
Verpleeghuiszorg

Wachtlijsten verpleeghuizen groeien steeds sneller

De wachtlijsten voor verpleeghuizen groeien steeds sneller. Per maand komen er landelijk ruim 500 wachtenden bij. ‘Alleen extra geld is niet de oplossing.’
Preventie
Leefstijlgeneeskunde verdient een prominente plek in onderzoek en beleid

‘Leefstijlgeneeskunde verdient een prominente plek in onderzoek en beleid’

Wetenschappelijk bewijs dat leefstijlinterventies chronische ziekten kunnen remmen, komt steeds meer voor handen maar in de praktijk wordt er nog te weinig van geprofiteerd. Dat stellen onderzoekers van het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde.