Home Nieuws

Laatste nieuws

De Folter: ‘Bij ziekenhuisfusies moet je binnen twee jaar doorpakken’

Nog geen twee maanden stond de ervaren ziekenhuisbestuurder Rolf de Folter aan het roer bij de Santiz ziekenhuizen in de Achterhoek toen hij eind april weer vertrok. Hij trof een patstelling aan door tegengestelde belangen en verwachtingen, en vertrok toen emotie en wantrouwen de overhand kregen. De fusie lijkt nu voor de derde keer te mislukken, terwijl volgens De Folter beide ziekenhuizen toch echt het beste af zijn met elkaar.
Tech

Driekwart huisartsen gebruikt meer e-health

In vrijwel alle zorgsectoren is de coronacrisis een versneller voor e-health. Ook huisartsen zijn door de coronacrisis veel meer en intensiever gebruik gaan maken van e-health-toepassingen.
Jan Hamers verwacht dat bezoek weer naar buiten mag

‘Binnenkort verpleeghuisbezoek uitbreiden naar buiten’

Hoogleraar Ouderenzorg Jan Hamers verwacht dat bezoekers in de verpleeghuispilot op korte termijn weer met hun familielid naar buiten mogen voor een ommetje. Hij vermoedt ook niet dat iedereen zich precies aan de regels blijft houden. ‘Het wordt langzaam een soort afschaling.’
Tech

Sms-systeem voor patiënten zorgt voor veilige wachtkamers

Hoe start je de reguliere zorg op in de anderhalve meter-samenleving? Het Reinier de Graaf is gestart met SMART Welcome: een systeem om met sms’jes de patiëntenstromen in het ziekenhuis te sturen. ‘De patiënt moet weten wanneer hij het ziekenhuis in mag’, zegt teamleider Anja Schmits.

Routekaart biedt ghz perspectief op herstart dagbesteding, bezoek en logeren

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heeft samen met andere partijen binnen de gehandicaptensector een routekaart ontwikkeld die handvatten moet bieden voor het herstarten van de dagbesteding, bezoek en logeren. VGN-directeur Frank Bluiminck: ‘Dit keer is er expliciet gekozen voor een handreiking die zorgaanbieders, cliënten en verwanten richting en perspectief geeft om stappen te kunnen zetten’.

‘Huidige bekostiging staat samenwerking ggz en sociaal domein in de weg’

De ggz zou veel meer moeten integreren met het sociaal domein, in plaats van teveel achter de muren van haar eigen organisaties te blijven. De huidige bekostigingsvormen staan dat echter in de weg. Dat stelt Erik Dannenberg, voorzitter van Divosa, de vereniging van gemeentelijke leidinggevenden in het sociaal domein.
Financiën
Wim Groot: 'Substitutie komt maar heel magertjes van de grond'

Wim Groot: ‘Zorgpremie stijgt met circa 150 euro per jaar’

De extra zorgkosten van de coronacrisis kunnen zorgverzekeraars voor 2020 uit hun reserves betalen. Voor 2021 zal iedereen via een hogere zorgpremie mee betalen aan de extra zorgkosten, verwacht gezondheidseconoom Wim Groot.
Tech

St Jansdal sluit als eerste aan op beelduitwisselsysteem Twiin

Het Twiin-systeem om landelijk digitale beelden en verslagen uit te wisselen, trapt deze week af. Ziekenhuis St Jansdal sluit er als eerste op aan. Als het aan de initiatiefnemers ligt, is dat het begin van het einde voor informatie-uitwisseling per dvd.

Hoe De Blinkert als 26ste verpleeghuis in de bezoekpilot kwam

Eigenlijk zouden er maar 25 verpleeghuizen worden gekozen voor de proef met beperkte bezoekregeling. Maar De Blinkert mocht toch meedoen en is nu het 26ste verpleeghuis op de lijst.
Financiën

Sturen op gezonde verzekerden loont nog steeds

Zorgverzekeraars kunnen hun financiële resultaat nog steeds verbeteren door te mikken op gezonde verzekerden. Dat blijkt uit een analyse van onderzoeksbureau Equalis naar het rendement van zorgverzekeraars.