Home Nieuws

Laatste nieuws

Experts willen slachtoffers van geweld in jeugdzorg beter horen

Anders communiceren met jongeren zelf, echt onafhankelijke vertrouwenspersonen aanstellen, ontmoetingen organiseren met oudere slachtoffers en beter gebruik maken van bestaande kennis. Dat alles is nodig om slachtoffers van geweld in de jeugdzorg beter te horen.
Transitie

‘Zorgprofessionals moeten meer kennis hebben van de agrarische sector’

In het bieden van goede zorg kampen plattelandregio’s met andere uitdagingen dan de grootstedelijke gebieden in Nederland. Demografische verschillen leiden tot verschillende 'zorgbehoeften' onder de bevolking van een bepaald gebied. In de Achterhoek spelen specifieke problemen bij varkenshouders, met alarmerende consequenties op de fysieke en mentale gezondheid van deze groep agrariërs. De gemeente Bronckhorst onderzocht de problematiek in deze regio en werkt sindsdien met de Boerencoach.
Tech

Randall Moore deelt lessen uit virtueel ziekenhuis

‘Zorgsystemen verschillen van land tot land, maar ziektes en mensen niet’, zegt Randall Moore tijdens zijn key-note presentatie op het congres Mobile Healthcare in Utrecht. De voormalig CEO van het Amerikaanse Mercy Virtual denkt dan ook dat 'zijn' virtuele ziekenhuis als inspiratie kan dienen voor zorgbestuurders over de hele wereld.
Duurzaamheid

Aafje geeft duurzame investeringen een kans

Zorgaanbieder Aafje wil in 2025 ‘energietransitie-proof’ zijn. Het blijft niet alleen bij woorden: dit jaar opende het duurzaam gerenoveerde De Vijf Havens. Ook nam Aafje een energiecoördinator in dienst.
Bekostiging
Marcel-Daniels

‘Betaaltitel voor ziekenhuiszorg buiten het ziekenhuis ontbreekt’

Een goede financiering, soepele digitale uitwisseling van gegevens en congruent gedrag van zorgverzekeraars zijn belangrijke voorwaarden voor de juiste zorg op de juiste plek. Dat zegt Marcel Daniëls, voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten. 
Innovatie

‘Artsen zijn vaker terughoudend met videogesprekken dan patiënten’

Artsen zijn vaker een remmende factor om consulten op afstand te voeren dan patiënten. Dat zegt Steve Ommen van het Amerikaanse Mayo Clinics in zijn keynote presentatie op het congres Mobile Healthcare in Utrecht.
Duurzaamheid

‘Duurzaamheid krijgt te weinig aandacht bij investeringen’

'Ecologische gevolgen van een investering worden vaak niet in het besluitvormingsproces meegenomen.' Dat blijkt uit onderzoek van Theo van Houten en Koos Wagensveld van het Instituut Financieel Management van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.
Personeel

De Jonge vindt bonus voor zorgpersoneel ‘goed idee’

Er zou geen tekort zijn aan zorgpersoneel als een klein deel van de miljoen zorgmedewerkers voltijds zou werken in plaats van parttime.
Verpleeghuiszorg
nieuwe bekostiging verpleeghuiszorg

Verpleeghuizen willen nieuwe bekostiging ouderenzorg van tafel

ActiZ wil dat minister Hugo de Jonge van VWS de huidige plannen voor een nieuwe bekostiging van verpleeghuizen van tafel haalt. Verpleeghuizen zijn bang dat de tarieven steeds verder omlaag gaan als de goedkoopste instellingen de norm worden.