Home Nieuws

Laatste nieuws

Ziekenhuiszorg

Aantal verwijzingen naar ziekenhuizen en ggz keldert door coronacrisis met 73…

Huisartsen hebben sinds het uitbreken van de coronacrisis 600.000 mensen minder doorverwezen naar ziekenhuizen, zelfstandige klinieken, ggz en vvt. Alleen al deze week werden 208.000 mensen minder doorverwezen dan in dezelfde week vorig jaar: een daling van 73 procent.
Ggz
Foto: Corine Zijerveld

‘Ggz mag voorbeeld nemen aan somatische zorg in coronacrisis’

De ggz-cultuur is totaal niet voorbereid op verandering en onverwachte gebeurtenissen. Dat zegt Hans van Eeken, senior ervaringswerker. ‘Ggz-organisaties zijn niet opgewassen tegen een crisis zoals die waarin we ons nu bevinden.' Het valt hem op dat er vooral een soort van blinde paniek is ontstaan rond de ambulante ggz.

‘Coronacrisis leidt tot onaanvaardbare risico’s in sociaal domein’

Zorgaanbieder Incluzio ziet een forse toename van de meldingen huiselijk geweld. ‘In sommige gezinnen leidt de crisis tot onaanvaardbare risico’s en onhoudbare situaties’, zegt bestuurder Peter de Visser van Incluzio.

Nieuwe database biedt inzicht in Covid-19 bij verstandelijk beperkten

In opdracht van het ministerie van VWS richtte prof. dr. Geraline Leusink onlangs een nieuwe medische registratiedatabase op. Deze moet inzicht bieden in de impact van het coronavirus op mensen met een verstandelijke beperking, zodat het ministerie van VWS en het RIVM daar beleid op kunnen maken. ‘Het is nu wachten op zorginstellingen die besmetting van Covid-19 bij hun cliënten registreren.’
Ggz
Het is belangrijk om nu te investeren in mentale veerkracht van zorgwerkers, zodat ze op een gezonde manier met stressvolle situaties leren omgaan.

‘Erkenning voor mentale impact bij zorgverleners is wat nu telt’

Zorgverleners en -organisaties kunnen terecht bij het landelijk contactpunt psychosociale ondersteuning. ‘Het gaat in deze fase vooral om erkenning en preventie’, zegt ARQ IVP-directeur Caroline Six.
Tech

‘Privacy-bestendige app om nabij contact te tracken is onmisbaar wapen tegen…

Een app die bijhoudt bij wie je dicht in de buurt bent geweest, kan een krachtig wapen zijn om het coronavirus te bestrijden. Dat blijkt uit modellen van wetenschappers van de universiteit van Oxford. Dat kan zonder grote inbreuk op de privacy. Er lijkt veel draagvlak voor te zijn, constateren onderzoekers van dezelfde universiteit.
Preventie

Digitaliseringsdoel in zorginkoop Menzis voorbijgesneld door coronacrisis

In de weken dat de uitbraak van het coronavirus het hele zorglandschap onder druk zet, moeten zorgverzekeraars ook met hun inkoopbeleid voor 2021 komen. Menzis zet in op concretere afspraken over de Juiste Zorg op de Juiste Plek en wil ook meer digitalisering zien. Beide uitdagingen kunnen wel eens ingehaald worden door hoe zorgverleners omgaan met de coronacrisis, weet ook Nicole Poldervaart, inkoopmanager bij Menzis.
Kwaliteit

Steun voor besluit IGJ om inspecties te stoppen

Het besluit van de IGJ om alle reguliere inspecties voorlopig op te schorten is “een passende maatregel”, vindt Cordula Wagner, directeur van Nivel en hoogleraar Patiëntveiligheid aan de Vrije Universiteit/Amsterdam UMC. 'De coronacrisis zet alle processen op zijn kop. Dit zijn geen gewone tijden, daar horen ook ongewone maatregelen bij.' 
‘Klinisch leiderschap is durven praten over emoties.’ Foto: AdobeStock

‘Mentale nazorg voor zorgverlener is bittere noodzaak’

Zonder adequate psychische ondersteuning is er voor artsen, verpleegkundigen, schoonmakers en andere zorgwerkers op lange termijn groot risico op klachten als burn-out en PTSS. ‘Mentale nazorg is niet nice-to-have, maar bittere noodzaak’, zegt professor Kris Vanhaecht, expert second victim. ‘Klinisch leiderschap is ook durven praten over emoties.’
Tech

’Door de coronacrisis kan het pgo in een stroomversnelling komen’

Het is een oude belofte van de persoonlijke gezondheidsomgeving (pgo): de patiënt kan nu eindelijk echt de regie krijgen over zijn eigen zorg. Hans Niendieker van pgo Ivido vindt dat er dan nog wel iets moet gebeuren. Deel 2 van een serie.