Home Nieuws

Nieuws

E-health

NZa wil grote bijdrage leveren aan stimulering van e-health

De implementatie en opschaling van e-health blijken een lastige opgave. Daarom wil de NZa in 2019 een grote bijdrage leveren aan het stimuleren van innovatieve zorg. In een brief aan VWS heeft de autoriteit haar plannen uiteengezet.
Dure geneesmiddelen

ACM ziet kansen voor lagere prijzen van dure geneesmiddelen

Zelfbereiding van weesgeneesmiddelen door apotheken biedt kansen voor lagere prijzen van ‘dure geneesmiddelen’. Dat zegt de Autoriteit Consument & markt (ACM).
Ouderenzorg

Eerste experimenten elv van start

Vier zorgaanbieders krijgen van Zilveren Kruis de ruimte om maximaal tien dagen kwetsbare ouderen die plotseling ziek worden te onderzoeken zodat zij de juiste zorg op de juiste plek krijgen. Deze pilot geeft als eerste invulling aan de experimentprestatie 'resultaatbeloning en zorgvernieuwing' binnen de NZa-regeling eerstelijnsverblijf. 
Fusie en samenwerking in de zorg

Zorg op de juiste plek leidt niet zo maar tot krimp ziekenhuiszorg’

Wim van Harten, bestuursvoorzitter Rijnstate: ’Het is nog maar de vraag of het verplaatsen van ziekenhuiszorg de zorg goedkoper maakt’ Foto: Masha Bakker
Er is geen wetenschappelijk bewijs dat het grootschalig verplaatsen van ziekenhuiszorg naar huis de zorg goedkoper maakt. ‘Het rapport “De juist zorg op de juiste plek” staat op dat punt vol politiek correct wens-denken’, zegt Wim van Harten.
Wijkverpleging

Verzekeraars verhogen tarieven wijkverpleging

Tarieven wijkverpleging
Zilveren Kruis verhoogt de tarieven wijkverpleging met 3,9 procent, CZ met 3,8 procent. Dat is iets lager dan de Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA). 
Juridische zaken in de zorg

Theo Hooghiemstra over epd-crisis OLVG: ‘Volstrekt gebrek aan urgentie’

Theo Hooghiemstra
Het OLVG is in opspraak geraakt door een omvangrijke datalek. Jurist Theo Hooghiemstra is kritisch. Er zijn 'grote fouten' gemaakt en ingrijpen van toezichthouders is volgens hem noodzakelijk.
Ggz

Blokhuis zet vraagtekens bij omzetplafonds ggz

Interview met Paul Blokhuis in Zorgvisie magazine nr. 1, 2019
Staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS zet vraagtekens bij het systeem van zorgplafonds in de ggz. ‘Het kan nooit zo zijn dat cliënten in september te horen krijgen dat ze niet worden behandeld, omdat het geld voor het jaar op is.’

Meest gelezen

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Elke werkdag het laatste nieuws als eerste in uw mailbox.
  • Elke werkdag voor 8 uur onze beste artikelen en het belangrijkste gezondheidszorg nieuws ontvangen? Meld u nu aan voor onze Zorgvisie nieuwsbrief.
  • Elke dinsdag onze beste artikelen over ict oplossing, domotica, e-health en meer ontvangen? Meldt u dan aan voor onze Zorgvisie ict nieuwsbrief.

Veelbesproken thema's

Bij het verbeteren van kwaliteit staan vooral uitkomstindicatoren in de belangstelling van zowel zorgaanbieders als zorgverzekeraars.
Financieel management omvat alle managementonderwerpen op financieel gebied.
Er werken ruim 1,3 miljoen mensen in de zorg- en welzijnssector. Het grootste deel daarvan werkt in de ouderenzorg, gevolgd door de ziekenhuiszorg en de gehandicaptenzorg. Voor al deze zorgprofessionals maken brancheorganisaties en werknemersverenigingen afspraken die worden vastgelegd in collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s).
Alles over e-health: apps, big data, berichtenverkeer en e-consults.