Home Achtergrond

Achtergrond

Financieel management

Drie tips voor toekomstbestendige jeugdzorg

De Nederlandse banken zijn bezorgd over tientallen jeugdzorginstellingen die zich in financieel zwaar weer bevinden. Eind mei gaf de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) een noodsignaal af over de financiering van de zorgsector. 3 Tips voor instellingen om hun financiën beter op orde te krijgen.
Kwaliteitsbeleid in de zorg
Sjaak Wijma: 'Kwaliteit is meer een film dan een foto' Fotocredits: Paul Tollenaar

Zorginstituut wil van 1.500 naar 300 kwaliteitsindicatoren

Het Zorginstituut Nederland (ZIN) wil de komende jaren het aantal kwaliteitsindicatoren terugbrengen van 1.500 naar 300. Dat moeten vooral uitkomstindicatoren zijn, zegt bestuursvoorzitter Sjaak Wijma in een interview met Zorgvisie.
Kwaliteitsbeleid in de zorg
Gentle Teaching: Medewerkers gebruiken handen, stem en ogen om contact te maken en interactie te stimuleren

Niet tegenover elkaar, maar naast elkaar

Prinsenstichting in Purmerend behaalt goede resultaten met Gentle Teaching, een methodiek om mensen met verstandelijke beperkingen uit hun isolement te halen. Vanuit de ouderenzorg en de ggz is nu ook belangstelling.
Marius Buiting, directeur van de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in de Zorg

Geen oog voor expertise patiënt

Marius Buiting (58) heeft al ruim tien jaar ervaring als hart- en vaatpatiënt. Hij observeert en constateert, maar merkt dat de zorg niet ontvankelijk is voor tips van patiënten.
Zorginkoop
zorginkoop

Het nieuwe leven van de zorgkantoren

De zorgkantoren moeten de komende jaren veranderen in sparringpartners voor cliënten en zorgaan-bieders. En ze moeten onderling samenwerken. Dat is wennen, want de moederconcerns zijn concurrenten van elkaar.
draagvlak

Promotieonderzoek: Duurzaam draagvlak voor bestuurders

Wat is goed bestuur en wat is het belang van normstelling in deze? Sophie Bijloos deed promotieonderzoek naar de 'license to lead' van zorgbestuurders.
Personeel
opleiding verpleegkundigen

Vlucht uit loondienst door onvrede

Tegen de negatieve beeldvorming in groeit het aantal zzp'ers in de zorg nog altijd explosief. De sector moet nu eindelijk goed werkgeverschap gaan tonen, anders is het straks te laat.
Zorginkoop
Horizontaal toezicht

Vertrouwen Verdienen

Horizontaal toezicht kan administratieve lasten en kosten besparen en gepast gebruik van zorg bevorderen. Maar zorgaanbieders krijgen horizontaal toezicht niet voor niets.
Fusie en samenwerking in de zorg
Jan Harm Zwaveling, bestuursvoorzitter Máxima Medisch Centrum

De agenda van: Jan Harm Zwaveling

Een van de belangrijkste taken van een ziekenhuisbestuurder is goede ideeën samenbrengen en die dan nog beter organiseren. Als voorzitter raad van bestuur van Máxima Medisch Centrum deed Jan Harm Zwaveling dat onlangs met het onderwerp preventie.
Sjaak Wijma: 'Kwaliteit is meer een film dan een foto' Fotocredits: Paul Tollenaar

Interview Sjaak Wijma, bestuursvoorzitter Zorginstituut Nederland

'Wij willen niet de club zijn die vanuit Diemen-Zuid behandelingen afkeurt voor het pakket en bepaalt wat kwaliteit is', zegt Sjaak Wijma, sinds november 2018 boegbeeld van het Zorginstituut Nederland (ZIN).