Home Achtergrond

Achtergrond

Transitie

Gemeenten en zorgaanbieders verplicht om met i-standaarden te werken

Eerste Kamer
Eerder deze week ging de Eerste Kamer akkoord met de Wet vermindering administratieve lasten Wmo en Jeugdwet. Deze wet verplicht gemeenten te werken met de beschikbare standaarden voor de administratie rond indicatiestelling en financiële verantwoording. Zorgaanbieders hebben met de nieuwe wet extra munitie richting gemeenten om hen daaraan te houden en zo onnodige administratielasten uit te bannen.
E-health

Europese Patient Summary is urgent

Spoedzorg voor patiënten uit EU-landen verloopt binnenkort via 'contactpunten e-health'. Die leveren de gezondheidsgegevens van de buitenlandse patiënt. Nederland sluit als laatste aan.
Governance

Invloed WNT2 op kwaliteit zorgbestuur gering

‘De kwaliteit van het zorgbestuur gaat door de WNT gevaarlijk achteruit.’ Dat riep een koor van experts eensluidend in 2016 toen WNT2 werd ingevoerd. Drie jaar later blijkt dat wel mee te vallen.
Patiëntveiligheid

Ook leren van fouten is multidisciplinaire opgave’

Marit de Vos (rechts) ontvangt haar bul.
Leren van ongewenste uitkomsten gebeurt nog te veel binnen één discipline en zou meer multidisciplinair moeten gebeuren. Dat stelt Marit de Vos in haar proefschrift over kwaliteitsverbetering aan de hand van ongewenste medische uitkomsten.
Transitie

‘CPB-rapport over wijkteams roept eenzijdige reacties op’

Silke van Arum, onderzoeker bij Movisie
Silke van Arum van Movisie doet al jaren onderzoek naar de werking van wijkteams. Zij noemt het onderzoek van het CPB naar de wijkteams ‘goed en gedegen’, maar vindt wel dat het eenzijdige reacties oproept.
Transitie

30 procent van de cliëntondersteuners kan niet onafhankelijk werken

cliëntondersteuner
Het recht op onafhankelijke cliëntondersteuning is vastgelegd in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo)  en de Wet langdurige zorg (Wlz). Een op de drie cliëntondersteuners ervaart echter dat hun onafhankelijkheid ernstig onder druk staat. Zorgkantoren en gemeenten oefenen druk uit, bijvoorbeeld om te voorkomen dat budgetten overschreden worden.
Persoonlijk zorgdossier

De pgo’s zijn op komst

De persoonlijke gezondheidsomgeving komt er. Hoe en wanneer is nog niet duidelijk. En wie gaat zo'n pgo betalen?
Fusie en samenwerking in de zorg

RSO Nederland maakt de cirkel rond

Nu het ministerie haast maakt met digitale informatie-uitwisseling neemt het belang van RSO's toe. Een overzicht van doelstellingen, werkwijzen en projecten van koepelorganisatie RSO Nederland en haar achterban.
Value based healthcare

Reverse innovation: leren van Indiase voorbeelden

Reverse innovation
Zorgmodellen die in India innovatief en succesvol zijn, zouden in het Nederlandse zorgsysteem disruptief zijn. Er zitten echter wel onderdelen in waarmee ook hier waardegedreven zorg is te realiseren.
Governance

WNT2 zorgt voor minder bestuurlijke ervaring

Het aandeel nieuwe bestuurders met bestuurservaring is gedaald door de WNT2.
Steeds minder nieuw aangetreden zorgbestuurders hebben bestuurservaring. Dat is een direct gevolg van de WNT2, blijkt uit analyse van Zorgvisie op basis van gegevens van de NVZD.