Home Achtergrond

Achtergrond

Ziekenhuiszorg

Erasmus MC: ‘Geef muziek een vaste plek in de reguliere zorg’

Muziek vermindert pijn, angst en stress bij patiënten die een operatie ondergaan. Ook kan muziek de vraag naar pijn- en slaapmedicatie reduceren en hierdoor het herstel bevorderen. “Daarmee is muziek een preventieve en kostenbesparende zinnige zorginterventie”, vertelt Markus Klimek, anesthesioloog en researchcoördinator van de werkgroep Muziek als Medicijn bij Erasmus MC. Hij is blij met de nieuwe richtlijn van de Federatie Medisch Specialisten (FMS) over de toepassing van muziek bij chirurgische ingrepen.
Eerstelijnszorg

‘Leefstijlgeneeskunde vraagt om een bekostigingsmodel’

Huisarts Chantalle Burgers wil dat mensen de regie weer terug krijgen op het leven. “We leven in een toxische maatschappij. Iedereen is druk, meer dan de helft van de mensen heeft overgewicht, we bewegen veel te weinig en de samenleving wordt steeds individualistischer. We komen er nu pas achter wat we hebben veroorzaakt en wat ons te wachten staat.”
Verpleging en verzorging
Anne van Kempen Zorggroep Elde Maasduinen

De agenda van Anne van Kempen

Innoveren in het verpleeghuis werkt het best als dat niet wordt opgelegd. Concerndirecteur Mens- & Organisatieontwikkeling bij Zorggroep Elde Maasduinen Anne van Kempen probeert zorgmedewerkers zoveel mogelijk zelf te laten kiezen of ze mee willen doen aan nieuwe projecten.
Governance
Dieuwke Hooft Graafland Loyens & Loeff

Werk aan de winkel

De tijd begint te dringen voor zorginstellingen die uiterlijk 1 januari 2024 een vergunning moeten aanvragen op grond van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza), schrijft Dieuwke Hooft Graafland in de juridische rubriek Terecht.
Kwaliteit
Cultuursensitief

Inclusief denken en handelen

Cultuursensitieve zorg is steeds vaker onderwerp van gesprek. In december 2022 verscheen daarom de eerste beleidsnota cultuursensitieve zorg. VWS wil cultuursensitieve zorg stimuleren met vijf maatregelen.
Personeel
btw-heffing op Personeel

De harde strijd om personeel

Zorgpersoneel wordt alsmaar schaarser: steeds meer verpleegkundigen worden zzp'er en zorgorganisaties kunnen bijna niet concurreren met detacheringsbureaus. Organisaties gaan dan ook ver om personeel aan zich te binden.
Financiën
zcc

Op zoek naar een solide basis

Een netwerk van elf regionale zorgcoördinatiecentra (zcc) moet voorkomen dat de spoedzorg vastloopt. Aan de inrichting ervan zitten echter nogal wat haken en ogen. En hoe gaan we dat betalen?
Preventie
Gezonde generatie

Op naar een gezonde generatie

Nederland moet vol inzetten op preventie, anders loopt de gezondheidszorg helemaal vast. Zorgt het Gezond en Actief Leven Akkoord voor nieuw elan? Of is wettelijke verankering van gezondheidsdoelen nodig?
Ggz
Bruggenbouwen

Bouwstenen voor een gezonde ggz: van preventie tot innovatie

De mentale gezondheid staat onder druk. Personele problemen, wachtlijsten, en de verwachte stijging van mensen met psychische klachten vragen om een andere aanpak in de ggz. “Er is goede specialistische ggz, alleen het lijkt erop dat veel therapieën dezelfde effectiviteit hebben. Aan de andere kant is er veel vraag is naar therapie, doordat we ook veel aanbod hebben,” zegt Hans Kroon programmahoofd Zorg en participatie bij het Trimbos instituut.
Leiderschap
Joris Luyendijk

Joris Luyendijk: ‘Homogene leiders zijn zwakke leiders’

Toezichthouders en bestuurders in de zorg zijn een homogene groep die de wind in de rug heeft. Daardoor schort het aan levenservaring, inlevingsvermogen en veerkracht in organisaties. Tijd om andere eisen aan leiders te stellen, aldus antropoloog en journalist Joris Luyendijk. “Diversiteit is hard werken, maar leidt tot robuustere organisaties.” Tijdens het Zorgvisiecongres Governance in een complex zorglandschap hield hij het publiek een spiegel voor.