Smartphones in plaats van een spreekuur

mHealth. Een begrip dat je steeds meer hoort, terwijl nog lang niet iedereen weet wat het precies betekent. En dat terwijl het eigenlijk heel simpel is: mHealth omvat alle zorginformatie die mobiel wordt gedeeld, verwerkt en geïnterpreteerd.  

Het belang hiervan kan naar mijn idee niet worden onderschat. We weten het immers allemaal: als we de zorg niet wezenlijk veranderen, dan gaat het mis. Chronische ziekten, overgewicht, vergrijzing, nieuwe behandelmethoden: het wordt allemaal duurder en duurder, en als we niet ingrijpen, keert op een gegeven moment de wal het schip.

Dat moment wil ik liever niet afwachten, dus moeten we iets doen. Gelukkig zijn we er al mee bezig – wij als samenleving, wij als zorgsector en ook wij als bedrijf. De mobiele toepassingen die we leveren, maken de zorg efficiënter en goedkoper, en ze vergroten bovendien de zelfredzaamheid. Iets waardoor niet alleen de levensvreugde van de gebruikers toeneemt, maar waardoor ook de kosten van de zorg nog eens extra dalen.

Wereld te winnen
Tot zover het goede nieuws. Maar helaas, als ik om me heen kijk in de zorginstellingen waar ik kom, valt het vaak een beetje tegen. Nog maar weinig artsen en verpleegkundigen zie ik gebruikmaken van een tablet, terwijl er wat dat betreft toch een wereld te winnen is. In alle sectoren van de zorg leven wensen die met mHealth in elk geval deels kunnen worden ingelost.

Neem de medisch specialisten. Het beheer van hun patiëntgegevens kan veel efficiënter, terwijl een betere communicatie met huisartsen, bijvoorbeeld in de uitwisseling van diagnosen, vaak geen overbodige luxe is. De huisartsen op hun beurt krijgen het minder druk als chronisch zieken zelf hun gegevens registreren en elektronisch doorgeven. Medicatievoorschriften worden naar verwachting beter nageleefd als tablets en smartphones worden ingezet, iets wat de kwaliteit van het werk van apothekers vergroot.

Twee uur per dag
Dat zijn allemaal, ik geef het toe, wat abstracte redeneringen. Als het erop aankomt, is een kernachtige uitspraak van een directbetrokkene vaak toch duidelijker. Zo las ik laatst een uitspraak van een verpleegkundige die me trof: ‘Het zou handig zijn als je telefoon direct registreert wat je bij een patiënt doet, en als dat meteen werd opgeslagen. Dat zou een verpleegkundige toch niet allemaal hoeven doen? Het kost me ongeveer twee uur per dag om dat allemaal in te voeren.’

En de volgende uitspraak van een patiënt laat aan duidelijkheid evenmin iets te wensen over: ‘Na mijn hartaanval moest ik zes keer per dag naar de huisarts om mijn bloeddruk op te laten meten. Terwijl ik ook mijn telefoon had kunnen gebruiken om mijn eigen bloeddruk op te nemen en deze – via een mobiele verbinding – had kunnen laten analyseren en bespreken met de specialist.’

Mobiele zorgcommunicatie – mHealth dus – draagt eraan bij dat deze uitspraken over een tijd tot het verleden zullen behoren. Maar dat vraagt vooralsnog wel het nodige van zorgverleners en zorginstellingen. Openstaan voor de nieuwe wereld, dat is het devies.

Bent u er klaar voor om deze uitdagingen het hoofd te bieden? Bent u, zoals wij dat noemen, een Ready Business? Ik hoor het graag van u.

Martijn van Lieshout
Marketing Manager Vodafone