AFAS

Automatiseer wat de cliënt niet raakt
De druk op de zorgsector is groot. Dat komt door forse bezuinigingen én door almaar complexer wordende zorgvragen. Terwijl banken kredieten terugschroeven, de Inspectie forse eisen stelt en innoveren noodzaak is om ook in de toekomst de juiste kwaliteit te leveren. Feitelijk betekent het dat aanbieders meer moeten leveren – voor minder geld.

Het juiste gereedschap…
De uitdaging is groot, maar het antwoord op die uitdaging is in de kern eenvoudig. Want marktwerking in de zorg vraagt om een uitstekende bedrijfsvoering. Waarin je als zorginstelling je administratieve processen meer dan op orde hebt, waarin je helder zicht hebt op de ontwikkeling van je cliënten- en patiëntenpopulatie en waarin je strak kunt sturen op kwaliteit. Zodat patiëntenen cliënten de zorg krijgen die ze verdienen. Het automatiseren van je processen is hiervoor essentieel. Immers: alle tijd, energie en geld die je daarmee bespaart, kun je besteden aan de zorg.

…en de juiste mensen
Om daar daadwerkelijk profijt van te hebben, is het ook belangrijk dat je de juiste personen op de juiste plek hebt – nu en in de toekomst. Maar de arbeidsmarkt wordt krapper, terwijl de vraag naar personeel met andere competenties toeneemt. Dat vraagt om een krachtig personeelsbeleid. En ook daar ligt het antwoord in goede automatisering. Een duurzaam sterke organisatie bouw je het makkelijkst als je op ieder moment van de dag precies kunt zien hoe je ervoor staat. En dat gaat weer het eenvoudigst als je alles verwerkt in één programma. Of het nou gaat om werving en selectie, of om functiewaardering, BIG-registraties, competentiemanagement of je vlootschouw.

…voor duurzaam de beste zorg
Administratieve processen als HRM, Payroll, Financieel, Inkoop, CRM en workflowmanagement raken je cliënten niet direct. Maar ze hebben wél direct invloed op de zorg die je medewerkers kunnen leveren. Daarom is het zaak al die processen zo efficiënt mogelijk in te richten – en meteen de kans op fouten te minimaliseren. Door alles te automatiseren wat je cliënt niet raakt. En al je gegevens maar één keer vast te hoeven leggen.