Auteursrichtlijnen

U kunt artikelen en opinies aanbieden voor onze website. Deze worden gepresenteerd in onze nieuwsbrief.

De redactie krijgt wekelijks veel artikelen en onderwerpen aangeboden. De redactie beoordeelt artikelen dan ook liefst aan de hand van een beknopte samenvatting of pitch.
Ongeveer een maand voor verschijning van het papieren magazine bekijkt de redactie of een aangeboden artikel ook nog een mooie aanvulling vormt op de inhoud van die editie.

Richtlijnen voor aangeboden artikelen: 

 • Hou uw verhaal beknopt: maximaal 1000 woorden. Kom snel ter zake, de doelgroep is bekend met de ontwikkelingen dus algemene inleidingen zijn overbodig
 • Wees kwistig met voorbeelden. Eén praktijkvoorbeeld maakt meer duidelijk dan vele theoretische zinnen
 • Schrijf actieve zinnen. Dus niet: ‘Er wordt bezuinigd op…’, maar: ‘Het kabinet/de organisatie/X bezuinigt op…’
 • Vermijd management- en beleidsjargon
 • Gebruik alleen cursief en vet en géén eigen pagina-opmaak
 • Maak geen literatuurlijst of noten

Richtlijnen voor blogs

 • De lengte is variabel. Richtlijn qua lengte: 300 ~ 500 woorden
 • Bij de weblog wordt een foto van de auteur geplaatst
 • Een weblog is geen reclameverhaal
 • Verzin een invalshoek; de boodschap moet in één zin te verwoorden zijn
 • Werk in alinea’s en gebruik tussenkopjes
 • Redeneer van een persoonlijke ervaring naar de boodschap toe.
 • Een voorbeeld maakt vaak sneller iets duidelijk.
 • Hou het eenvoudig
 • Leg ongebruikelijke termen uit, vermijd onnodig management- en beleidsjargon.
 • Gebruik korte en actieve zinnen

Nota bene:

 • De redactie redigeert de tekst en legt desgewenst de geredigeerde tekst voor publicatie aan de auteur voor opdat deze de tekst kan controleren op feitelijke onjuistheden. Auteurs die samen een artikel inleveren, kiezen één contactpersoon die volmacht heeft om de geredigeerde tekst goed te keuren.
 • De redactie maakt de koppen, de tussenkoppen, het intro en de quotes. Zonodig kort de redactie de tekst in de proeven nog in.
 • Van geaccepteerde artikelen vervalt het auteursrecht aan de redactie.
 • De redactie heeft het recht bijdragen voor het magazine ook weer te geven op de website van Zorgvisie.
 • De redactie kan bijdragen weigeren of publicatie uitstellen.
 • Eenmaal geaccepteerde artikelen kunnen niet teruggetrokken worden door de auteur.