Home 2020

Laatste blogs

Leiderschap

Blog: Samenwerking na corona: nieuwe spelregels verankeren in de regio

Benut het moment van de crisis om in de regio (en waar nodig bovenregionaal) met elkaar de samenwerking te pakken of structureler vorm te geven. Dat schrijven Martje Weusten, Wouter Amersfoort en Hans Linders van PwC Legal. ‘Wie pakt de handschoen op en toont leiderschap?’
Verpleging en verzorging

Blog: Het verpleeghuis nooit meer op slot

Hoe kunnen welbevinden en veiligheid samengaan in verpleeghuizen. Specialist ouderengeneeskunde Mirjam Bezemer van ZorgSpectrum vertelt over de aanpak in haar organisatie.

Blog: Leve het contract tussen zorgverlener en verzekeraar

De Jonge wil een wetswijziging van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet, dat gaat over ongecontracteerde zorg. ‘Zonder contract mogen werken leidt tot een wild westen op de zorgmarkt’, schrijven Martien Bouwmans en Guus Schrijvers. Ze schetsen een korte geschiedenis van de regelgeving omtrent zorgverzekeraars in de markt. 
Eerstelijnszorg

Blog: De toegevoegde waarde van samenwerking in de regio

In de Zaanstreek weten ouderen-, thuiszorg-, ziekenhuis- en organisaties in de eerstelijn elkaar goed te vinden. Zo ook het Zaans Medisch Centrum en Evean. Bestuurders Marian de Vries en Rein Souwerbren zien, terugkijkend op de afgelopen periode, de grote toegevoegde waarde van de goede samenwerking. Voor patiënten en voor kwaliteit en veiligheid van zorg.
Tech
Berend de Vries

Blog: Anoniem browsen; noodzakelijke privacy in de zorg

De meeste browsers die we gebruiken zijn voornamelijk gemaakt om informatie over de gebruiker te verzamelen en door te sturen. Zorgprofessionals horen zich daar volgens Berend de Vries bewust van te zijn en zouden veilige browsers moeten gebruiken. Die kosten niks en zijn heel goed. 
Ziekenhuiszorg

Blog: Code zwart

In de crisisperiode is te veel geluisterd naar experts en onvoldoende naar de patiënt, meent Jan van Loenen. Als bij een herbezinning op de aanpak van een volgende crisissituatie, de patiënt niet wordt betrokken, is het volgens hem pas echt code zwart.
Tech

Blog: Solidariteit en digitale toepassingen samen tegen het coronavirus

De medische zorg en onderzoek, maar ook verzorging en verpleging en maatschappelijke zorg zijn anders georganiseerd om met digitale hulpmiddelen de coronacrisis het hoofd te bieden. Ook private partijen en vrijwilligers komen met creatieve en effectieve initiatieven om met behulp van technologieën zoals de cloud, patiënten en kwetsbare mensen te helpen.
Financiën
emeritus hoogleraar Guus Schrijvers over betaalbare acute zorg

Blog: Voorstel voor coronadeal tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen

Begroot voor 2021 coronazorg apart van de reguliere zorg. Dit is een van de drie voorstellen die Guus Schrijvers doet voor een deal tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars.
Financiën

Tijd voor inlossing beloftes

Arjen Hakbijl, bestuurslid Ziekenhuis Gelderse Vallei, vindt dat de politiek het applaus, de in maart Kamerbreed aangenomen moties voor zorgpersoneel en de beloftes voor de bekostiging nu eindelijk moet inlossen.
Personeel

Blog: Onder druk wordt alles vloeibaar. Hoe willen we dat het stolt?

Nu zaken nog vloeibaar zijn, kunnen we het werken in de zorg vormgeven op een manier die duurzaam en gezond is. Doe dat nu. Voordat het stolt, adviseert advies- en onderzoeksbureau FWG.