Home 2020

Laatste blogs

Financiën
Guus van Montfort

Blog: Tien puntenplan voor een ‘nieuw’ bekostigingsmodel voor ziekenhuizen

Guus van Montfort wil af van onbegrijpelijke, ‘rare’ DBC-tarieven, die verschillen per ziekenhuis en per zorgverzekeraar. ‘Ik stel voor het huidige ‘praktijkmodel’ zeer sterk te versimpelen en de administratieve lastendruk aanmerkelijk te verlagen.’ Hij neemt in zijn model, dat bovendien 'corona-proof' is, niet het systeem, maar het primaire proces als uitgangspunt. 
Preventie

Blog: Overheidshandelen en preventie in coronatijd

Tijdens de coronacrisis accepteren we meer overheidsbemoeienis dan normaal. Daarnaast ervaren we dat leefstijl invloed heeft op het verloop van coronabesmetting. Duidelijk wordt dat zowel samenleving als overheid meer moet investeren in een gezonde leefstijl.
Tech

Blog: Van wie zijn onze medische data eigenlijk?

Het is duidelijk dat data een lucratieve business vormen voor talrijke ondernemingen binnen en buiten de zorg, schrijft vaatchirurg en zorgondernemer Allan Vafi. Hij beschrijft de verschillen tussen Amerika en Nederland op dit gebied. 
Leiderschap

Blog: Alleen zo kunnen we écht leren van de crisis

Veel mensen hebben een mening over de crisis: er worden kansen gezien, maar ook de blame game komt goed op stoom. ‘Laten we in deze overgangsfase van de crisis de schuldvraag parkeren en evenwichtig evalueren’, betoogt Relinde de Koeijer, programmadirecteur Academische Leergang Zorgmanagement bij Erasmus Centrum voor Zorgbestuur.
Personeel
Personele belasting

Verpleegkundigen niet duurzaam ingezet: lessen uit covid-19

Nu de rol van de verpleegkundige wederom vitaal is gebleken, moeten ziekenhuismanagers en bestuurders ervoor waken terug te veren in oude gewoonten. Een pleidooi om de erkenning van verpleegkundig vakmanschap te borgen.
Preventie

Blog: Is de crisis voorbij?

De crisis is niet voorbij, het virus is er nog en het aantal besmettingen neemt exponentieel toe als het maar even de kans krijgt. Burgemeester Halsema van Amsterdam is de enige bestuurder die ik in het openbaar (op 3 mei bij Op1) heb horen zeggen, dat we nog wel 18-24 maanden te maken hebben met ingrijpende maatregelen.
Preventie
emeritus hoogleraar Guus Schrijvers over betaalbare acute zorg

Blog: Stimuleer met fiscale maatregelen een gezonde leefstijl

Drie Europese landen kennen al een belasting op frisdrank. Guus Schrijvers doet een budgetneutraal voorstel voor Nederland.
Kwaliteit
Redactioneel Zorgvisie tech magazine nr. 1, 2020

Het nieuwe normaal, ook voor Zorgvisie

Na twee maanden van acute coronacrisis in Nederland, breekt nu een nieuwe fase aan. Zo ook voor Zorgvisie. We blijven schrijven over bijvoorbeeld de heropening van verpleeghuizen en de opstart van de reguliere zorg om zo onze abonnees op de hoogte te houden van alles wat er in de zorg speelt. Wel gaan we de betaalmuur weer gebruiken.
Leiderschap

Blog: Corona, welvaart en vrijheid

Ook in Nederland wordt nu tegen de ’lockdown’ gedemonstreerd. Burgerlijke vrijheden, rechtvaardigheid en gezondheid staan opeens op gespannen voet met elkaar. Corona opent een nieuwe wereld voor ons. 
emeritus hoogleraar Guus Schrijvers over betaalbare acute zorg

Blog: Maak voor 2021-2025 hoofdlijnenakkoorden per doelgroep

De collectieve zorguitgaven lopen bij ongewijzigd beleid op van 9,1 procent van het nationaal inkomen in 2018 naar 10,4 procent in 2025. Dat is een toename van €16 miljard in lopende prijzen. Zinnen met deze strekking staan in het begin van het rapport Naar een toekomstbestendig zorgstelsel.