Congres Concentratie en spreiding Acute Zorg

In één dag inzicht in een optimale organisatie van acute zorg

Wegens de huidige maatregelen wordt dit congres volledig online aangeboden. Dat betekent voor u: geen reistijd, veilig vanuit huis te volgen, online interactie met de sprekers en netwerkmogelijkheden via Networkapp. Aanmelden is nog mogelijk >

Congres Concentratie en spreiding van acute zorg

De acute zorg staat aan de vooravond van ingrijpende hervormingen. Het tekort aan gespecialiseerd personeel en de vergrijzing maken concentratie van spoedzorg onafwendbaar.

Toch zien veel ziekenhuizen een reductie van het SEH’s niet zitten. Volgens hen toont de coronacrisis juist het belang van een fijn vertakte infrastructuur met volwaardige ziekenhuizen. Maar is dat houdbaar op de lange termijn? Wie zorgt voor de juiste balans tussen kwaliteit en toegankelijkheid? Wat zijn de consequenties van sluiting van een seh? Ligt de regie bij de overheid, de verzekeraars, de UMC’s of de topklinische ziekenhuizen? Wie past er op de belangen van de burgers in dunbevolkte platteland regio’s?

Het congres Concentratie en spreiding van Acute zorg biedt u dé antwoorden op deze en meer vragen. We nemen u mee in de optimalisatie van de financiële, technische en organisatorische aspecten van Acute Zorg.

Tijdens het congres Concentratie en spreiding van Acute Zorg:

 • Krijgt u in één dag inzicht in een optimale organisatie van acute zorg
 • Hoort u de laatste ontwikkelingen uit het Kwaliteitskader Spoedzorgketen
 • Krijgt u de ins- en outs over andere manieren van het financieren van de spoedzorg
 • Leert u hoe Integrale spoedzorg in de regio georganiseerd wordt
 • Krijgt u inzicht in de technische toepassingen die de acute zorg verbeteren

Dit programma is samengesteld met dé acute zorg autoriteiten, Prof. dr. Ernst Kuipers, bestuursvoorzitter Erasmus MC en voorzitter Landelijk Netwerk Acute Zorg en Prof. dr. Jan Kremer, gynaecoloog en lid van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) en voorzitter Kwaliteitsraad van het Zorginstituut Nederland.

Benieuwd naar de visie van Prof. dr. Ernst Kuipers, voorzitter Landelijk Netwerk Acute Zorg, op de acute zorg in Nederland? In deze video geeft hij een voorproefje van zijn lezing.

Accreditatie
Het congres Acute zorg is is geaccrediteerd door het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) voor 5 punten.

Online congres Acute zorg

Programma | Acute Zorg

Tijdens dit congres krijgt u één dag inzicht in een optimale organisatie van acute zorg. Dit programma is samengesteld met dé acute zorg autoriteiten, Ernst Kuipers, bestuursvoorzitter Erasmus MC en voorzitter Landelijk Netwerk Acute Zorg en Jan Kremer, gynaecoloog en lid van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) en voorzitter Kwaliteitsraad van het Zorginstituut Nederland.

09.00
Ontvangst en online inloop
09.30
Opening
09.45

Het CDA maakt zich zorgen over de ziekenhuiszorg in de regio en nam het initiatief een briefadvies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS). Dit advies, dat in februari 2020 wordt verwacht, gaat over de legitimiteit van de beslissingen rondom acute zorg én het borgen van acute zorg voor de burgers. Jan Kremer, lid van de RVS deelt de belangrijkste uitkomsten.

10.30

Nu al worstelen ziekenhuizen met een goede 24/7 bezetting op de seh. Het kwaliteitskader spoedzorgketen legt de lat weer iets hoger. Concentratie van acute zorg verhoogt de kwaliteit van de acute zorg. Elke  patiënt heeft recht op een team met de juiste deskundigheid en ervaring als deze echt in nood is. Dat lukt alleen door vergaande concentratie, waarbij voor kleinere ziekenhuizen een alternatieve toekomst ligt in specialisatie van planbare zorg.

 • Concentratie maakt de acute zorgketen beter;
 • Welke rol spelen de kleinere ziekenhuizen in de keten van acute zorg
 • Op welke manier kunt u aan de kwaliteitseisen voldoen.

11.15
Ochtendpauze
11.45
Lees meer Sluiten
Optimalisatie van spoedzorg, cut the crap and bridge the gap!

De seh in Goes van het Admiraal de Ruyter Ziekehuis (Adrz) bedient een complex gebied door de eilandenstructuur. Door een slimme inzet van de middelen zoals de ambulances en helikopterambulances zijn ze erin geslaagd om de spoedzorg kwalitatief beter en doelmatiger in te richten. Menno Gaakeer, SEH-arts KNMG heeft onderzoek gedaan naar de effecten van de concentratiebeleid van SEH’s. Hij zet vraagtekens bij het beleid van concentratie van acute zorg.

12.20
Lees meer Sluiten
Acute zorg in NL; blijven polderen of de regie pakken?

Een van de grote uitdagingen binnen de acute zorg is: hoe krijgen we de acute patiënt op het juiste bed? Hoe kunnen we de processen en triage voor de voordeur optimaal inrichten? Wat is daarvoor nodig? Wie is eindverantwoordelijk voor de acute patiënt vanaf thuis tot en met het ziekenhuis? En hoe gaan we om met het chronisch tekort aan zorgpersoneel?

13.00
Lunchpauze
13.45
Lees meer Sluiten
De visie van de verzekeraar

Welke financiële consequenties ontstaan bij een herinrichting van de acute zorg en op welke manier zou het economisch gezien het beste georganiseerd kunnen worden? Bij wie ligt de regie? Wat als de visie van verzekeraars op de organisatie van de acute zorg in een regio niet hetzelfde is?

14.15
Lees meer Sluiten
Interactieve ronde tafelsessies

Wat is uw perspectief op de concentratie of spreiding van acute zorg? Wat is naar uw idee de beste oplossing? Welke voorbeelden zijn voor u aansprekend? Uw inbreng is onontbeerlijk om naar oplossingen te komen.

15.00
Korte break
15.15

Meer dan waar dan ook zet het tekort aan gespecialiseerd seh-personeel de acute zorg in dunbevolkte plattelandsgebieden onder druk. Het kwaliteitskader spoedzorgketen legt de lat weer iets hoger. Kunnen regionale ziekenhuizen wel daaraan voldoen of is samenvoeging met een naburig STZ-ziekenhuis een goed alternatief?

 • Wat wordt er regionaal gedaan en wat landelijk?
 • Wie heeft of neemt de regie?
 • Wat kunnen we leren van internationale ontwikkelingen?
 • Hoe kan innovatie, big data en tele-monitoring ons kan helpen bij het inrichten van een duurzame infrastructuur voor de acute zorg?

15.45
Lees meer Sluiten
Topklinische ziekenhuizen en de concentratie van complexe acute zorg

De Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) zijn van mening dat het moment voor werkelijk durven doorvoeren van structureel andere organisatievormen van (ziekenhuis)zorg is aangebroken.  STZ neemt hierin graag het voortouw door onder andere de 24/7 zorg met ketenpartners in een zorgnetwerk te organiseren. Hans van der Schoot deelt de opgedane ervaring.

16.15
Afsluiting

* Programma onder voorbehoud van wijzigingen

Sprekers | Acute Zorg

Praktische informatie | Acute Zorg

Wat ‘coronaproof’ nascholen bij ons betekent 
Lees hier meer over de maatregelen die wij op de congressen treffen.

Datum
Donderdag 8 april 2021

Locatie
Digitaal. Dit congres is te volgen via een online livestream.

Tarieven
799,-    per persoon (btw vrij) | Commercieel tarief 
499,-    per persoon (btw vrij) | Standaardtarief
399,-    per persoon (btw vrij) | Vroegboektarief 

Doelgroep
Dit congres is geschikt voor professionals in de zorg, die betrokken zijn bij advies en beleid in de zorg. Onder andere functies als directeur of afdelingshoofd, manager, raad van bestuur/toezicht, business analist, medisch specialist, kwaliteitsmedewerker, verpleegkundigen, huisarts, adviseur en projectleider evenals zorgprofessionals van patiëntenorganisaties; zorgaanbieders; zorgverzekeraars; gemeenten; bedrijven; maatschappelijke organisaties.
Twijfelt u of u tot de primaire doelgroep van dit congres behoort, mail dan gerust naar annemarie.kreijenbroek@bsl.nl.

Accreditatie
Het congres Acute Zorg is is geaccrediteerd door het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) voor 5 punten in de categorie Algemene Scholing cluster 1, 2 en 3.

CEDEO erkend
Met dit klanttevredenheidsoordeel is de kwaliteit van onze congressen en masterclasses ruimschoots gewaarborgd. Cedeo is een onafhankelijke intermediair die opleidingsinstituten toetst. Lees meer over de CEDEO erkenning.

Btw vrij door CRKBO registratie
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Door deze CRKBO registratie mogen wij onze congressen btw vrij aanbieden. Lees meer over de CRKBO registratie.

 

Heeft u vragen over..

..uw inschrijving of aanmelding?
Neem contact op met de klantenservice
T: 030 – 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl
..de inhoud of het programma?
Neem contact op met Annemarie Kreijenbroek (projectleider)
T: 030 – 638 36 75
M: 06 – 19 26 96 54
E: annemarie.kreijenbroek@bsl.nl
.. andere logistieke vragen?
Neem contact op met Leonie van Helten (eventcoördinator)
M: 06 – 54 68 22 70
E: leonie.vanhelten@bsl.nl


Annuleren

Een inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de opleidingsdatum, wordt een bedrag van € 50 wegens administratiekosten in rekening gebracht. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 750 per persoon bedragen de administratiekosten € 250. De administratiekosten bedragen € 35 indien de kosten van de betreffende opleiding, cursus, workshop of training minder dan € 100 bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich in dat geval wel laten vervangen door een ander persoon.