Zorgvisie congres Acute Zorg

Ontdek alle invalshoeken van het acute zorg netwerk

Deze editie van het congres Acute zorg is uitverkocht. De volgende editie van dit congres vindt plaats op 7 april 2022. Het programma voor de volgende editie volgt nog. Meer informatie? Neem contact op met portfoliomanager Annemarie Kreijenbroek via annemarie.kreijenbroek@bsl.nl

Zorgvisie congres Acute zorg

De acute zorg in Nederland staat aan de vooravond van grote veranderingen. Het ministerie van VWS geeft met de ‘houtskoolschets acute zorg’ een koers aan, maar nog niet iedereen is aan boord. De uitdaging blijft: een toekomstbestendige inrichting van de acute zorg.

Op de tweede editie van het Zorgvisie congres Acute Zorg ontdekt u wat er nodig is voor het optimaliseren van de acute zorg in Nederland. U krijgt vanuit verschillende invalshoeken inzicht in uiteenlopende belangen, regionale verschillen, maatschappelijke eisen en politieke opvattingen. Onder leiding van dé experts op het gebied van acute zorg verdiept u zich in:

  • De rol van de huisarts: ingrediënten voor ideale samenwerking tussen SEH en HAP
  • Successen uit de acute zorg van het Verenigd Koninkrijk
  • Acute GGZ: de lessons learned voor het netwerk acute zorg
  • Een optimale informatieoverdracht tussen ambulance en SEH
  • De toekomst van het integrale spoedzorgnetwerk

Dit zeiden deelnemers over het congres Acute Zorg van april 2021:

“Sprekers uit verschillende invalshoeken met kritische blik.”

“Wisselende standpunten goed naast elkaar gezet.”

“Herkenbaar en actueel.

Programma | Acute Zorg

09.00
Ontvangst
09.30
Opening door de dagvoorzitter
09.45
Lees meer Sluiten
De toekomst van de acute zorg binnen passende zorg

De Nederlandse Zorgautoriteit grijpt de coronacrisis aan om het concept passende zorg handen en voeten te geven. De ontstane inhaalzorg moet aan voorwaarden voldoen zoals dat het bijdraagt aan het functioneren van mensen en hun kwaliteit van leven. De zorg moet rond en met patiënten georganiseerd worden en het moet gaan om de juiste zorg op de juiste plek. De oude modus van verdienen aan de zorg is een gepasseerd station. De productieprikkel moet er op termijn uit, ook uit de acute zorg. Dat is de reden dat de NZa op dit moment nieuwe bekostigingsmodellen voor onder andere de acute zorg verkent. Op welke koers wordt hierbij precies gestuurd? Wat zijn de gevolgen voor het acute zorg netwerk?

10.30

Veel beleidskeuzes in de acute zorg worden gemaakt op basis van aannames. Vaak lijkt de beschikbare data of literatuur niet in overeenstemming met deze aannames. Ook is het onduidelijk of het beleid de voordelen oplevert die er worden verwacht.

Daarom wil David Baden een nieuwe visie presenteren op de acute zorg, niet door deze radicaal anders vorm te geven, maar juist door de aannames ter discussie te stellen.

Want zijn zelfverwijzers het probleem in de acute zorg? Wat levert de concentratie van acute zorg op? Heeft het beleid een effect op het personeelstekort? En kan de instroom van patiënten worden veranderd?

11.15
Ochtendpauze
11.45
Lees meer Sluiten
Lessen uit de acute zorg van het Verenigd Koninkrijk

Marcel Levi gaf als bestuursvoorzitter van het University College London Hospitals leiding aan 15 Londense ziekenhuizen tijdens de coronapandemie. Binnen een week herstructureerden ze het zorgaanbod van deze ziekenhuizen. Oncologische zorg werd ondergebracht naar twee gespecialiseerde ziekenhuizen en disciplines als kindergeneeskunde, trauma, neurologie en neurochirurgie werden gecentraliseerd. Dit alles om patiënten met corona optimale zorg te kunnen bieden maar ook overige zorg te continueren. Welke lessen met betrekking tot aanbod van acute zorg in verhouding tot kwaliteit heeft Marcel Levi geleerd? Wat neemt hij mee naar de toekomst?

12.15

Als het onderwerp Acute zorg aan de orde is, dan gaat het bijna altijd over de (hoog urgente) spoedzorg geboden door ziekenhuizen en ambulancediensten. Dit terwijl een aanzienlijk deel van de acute zorg geboden wordt door andere netwerkpartners, waaronder de huisartsen. De intramurale spoedzorg en extramurale spoedzorg staan in nauwe verbinding met elkaar en zijn directe communicerende vaten. Grenzen vervagen ook steeds meer. Dit vraagt om fijnmazigere en intensievere samenwerking binnen het netwerk. Het gezamenlijk doel is de patiënt in nood de juiste spoedzorg op de juiste plek op het juiste moment te kunnen bieden.

Tijdens deze bijdrage geven huisartsen Inge Nuijten en Martijn Rutten cijfermatig en inhoudelijk inzicht in de spoedzorg geboden door de huisartsen en huisartsenposten in Nederland anno 2021. Verder staan zij stil bij de meest recente ontwikkelingen in huisartsen(spoed)land. Ten slotte hopen zij u te inspireren met hun visie op de acute zorg, hetgeen zou kunnen leiden tot een meer efficiënte, duurzame, multidisciplinaire en patiëntvriendelijke toekomstige spoedzorg.

13.00
Lunchpauze
13.45
Lees meer Sluiten
Acute GGZ binnen het netwerk van de acute zorg

Elnathan werkte lang als psychiater in een IHT/crisisdienst-team in Deventer en was manager zorg van de divisie spoedeisende GGZ bij Dimence. Nu werkt hij in het Rijnstate ziekenhuis. Hij heeft gemerkt dat, ondanks dat de acute GGZ echt beter kan, dat de psychiatrie vaak voorop loopt bij samenwerkingen in netwerken. De psychiater is van oudsher een netwerkgeneeskundige en opereert in het hart van de samenleving. Tegelijk wordt bij het nadenken over de acute zorg de psychiatrie nogal eens vergeten. De geleerde lessen binnen de acute GGZ kunnen van toegevoegde waarde zijn voor de gehele keten.

14.15
Lees meer Sluiten
5G-innovatie in de informatieoverdracht tussen het pre-hospitale team en de SEH

Anesthesioloog Lotte Terwindt maakt onderdeel uit van het innovatieteam van het Amsterdam UMC dat zich bezighoudt met het verbeteren van de informatieoverdracht tussen het pre-hospitale team (de ambulances) en de SEH. Op dit moment wordt er gebruik gemaakt van telefoons om de belangrijkste patiëntgegevens te communiceren. Deze informatie zijn vaak een momentopname, terwijl het van belang is om een continue stroom van gegevens te hebben om de hoog complexe zorg te bieden die nodig is. Lotte vertelt wat de bevindingen zijn bij deze innovatie-slag.

14.45
Middagpauze
15.15

De geboortezorg loopt voorop op het gebied van netwerkzorg. Het Nederlandse zorgstelsel is hier echter niet op ingericht. Als pionier in integrale zorg loopt de geboortezorg tegen de grenzen van het stelsel aan. De aansluiting tussen geboortezorg en andere zorgdomeinen is nodig om de sterfte rond de geboorte terug te dringen. Wat kan de acute zorgketen leren van de geboortezorg?

15.45
Lees meer Sluiten
Acute zorg in de regio; de Drentse Zorgtafel

Het herinrichten van het acute zorglandschap: in de regio Drenthe hebben ze dit al gedaan. Onder de noemer de Drentse Zorgtafel zijn plannen uitgevoerd om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen bieden. Treant Zorggroep is met drie ziekenhuislocaties in Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal en zeventien woonzorgcentra in Drenthe een belangrijke pijler in de regio en het levende bewijs dat het acute zorglandschap anders ingericht kan worden. Bestuursvoorzitter Paula Nelissen van Treant Zorggroep vertelt waarom en hoe de concentratie van acute en complexe zorg in Emmen en planbare zorg in Hoogeveen en Stadskanaal georganiseerd is. Zij deelt de successen en de uitdagingen van concentratie van acute zorg uit de praktijk.

16.15
Afsluiting en gelegenheid tot netwerken

* Programma onder voorbehoud van wijzigingen

Sprekers | Acute Zorg

Praktische informatie | Acute Zorg

Coronaproof
Wilt u meer weten over de coronamaatregelen die wij rondom deze masterclass treffen? De meest gestelde vragen vindt u hier: FAQ.

Datum
Donderdag 28 oktober 2021

Locatie
Spant!
Doctor Abraham Kuyperlaan 3
1402 SB Bussum

Tarieven
399,-    per persoon (btw vrij) | Vroegboektarief voor de 1ste 100 deelnemers
499,-    per persoon (btw vrij) | Standaardtarief
799,-    per persoon (btw vrij) | Commercieel tarief

Doelgroep
Dit congres is geschikt voor professionals in de zorg, die betrokken zijn bij advies en beleid in de zorg. Onder andere functies als directeur of afdelingshoofd, manager, raad van bestuur/toezicht, business analist, medisch specialist, kwaliteitsmedewerker, verpleegkundigen, huisarts, adviseur en projectleider evenals zorgprofessionals van patiëntenorganisaties; zorgaanbieders; zorgverzekeraars; gemeenten; bedrijven; maatschappelijke organisaties.
Twijfelt u of u tot de primaire doelgroep van dit congres behoort, mail dan gerust naar annemarie.kreijenbroek@bsl.nl.

Accreditatie
Er wordt accreditatie aangevraagd bij het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) de categorie Algemene Scholing cluster 1, 2 en 3. Het Zorgvisie congres Acute zorg staat gelijk aan een studiebelasting van 5 uur.

CEDEO erkend
Met dit klanttevredenheidsoordeel is de kwaliteit van onze congressen en masterclasses ruimschoots gewaarborgd. Cedeo is een onafhankelijke intermediair die opleidingsinstituten toetst. Lees meer over de CEDEO erkenning.

Btw vrij door CRKBO registratie
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Door deze CRKBO registratie mogen wij onze congressen btw vrij aanbieden. Lees meer over de CRKBO registratie.

 

Contact

Klantenservice (inschrijving/aanmelding)

T: 030 – 638 36 38
E: aanmelder@bsl.nl

Vragen over het programma?

Annemarie Kreijenbroek (Portfoliomanager)
T: 06 – 19 26 96 54
E: annemarie.kreijenbroek@bsl.nl

Praktische vragen?

Leonie van Helten (Eventcoördinator)
T: 06 – 30 90 57 52
E: leonie.vanhelten@bsl.nl

Vragen over sponsormogelijkheden?

Mark van der Kooij (Salesmanager)
T: 06 – 42 20 42 31
E: mark.vanderkooij@bsl.nl

Annuleren
Een inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de opleidingsdatum, wordt een bedrag van € 50 wegens administratiekosten in rekening gebracht. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 750 per persoon bedragen de administratiekosten € 250. De administratiekosten bedragen € 35 indien de kosten van de betreffende opleiding, cursus, workshop of training minder dan € 100 bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich in dat geval wel laten vervangen door een ander persoon.