Collegereeks Innovatief leiderschap in de zorg

Leidinggeven aan digitalisering betekent leidinggeven aan verandering

Innovaties in de zorg volgen elkaar razendsnel op. Om aan de verwachtingen van patiënten en cliënten te voldoen is het noodzaak om te blijven innoveren. Hoe speelt u als leider in op deze complexe veranderingen, zoals: digitalisering, robotisering en andere technologische ontwikkelingen? Hoe geeft u leiding aan de ethische vragen die dit oproept? Welke rol speelt u bij het implementeren van innovaties? Welke leiderschapsstijl is noodzakelijk? En hoe brengt u als leider veranderingen in uw organisatie teweeg? Innovatief Leiderschap is een must om een zorgorganisatie van de toekomst te zijn.  

Leidinggeven aan verandering

Tijdens de collegereeks Innovatief Leiderschap in de zorg krijgt u inzicht in de wijze waarop u leiding geeft aan digitalisering en transformatie binnen uw organisatie. U leert denken vanuit de toegevoegde waarde en u gaat zich strategisch (her)oriënteren.  Er wordt ruimte geboden voor interactie om concreet in te gaan op uw eigen praktijksituatie. Onze academische en praktijkgerichte aanpak biedt een waardevolle impuls voor het strategisch denkvermogen.

Toonaangevende hoogleraren en sprekers dagen u uit met nieuwe, creatieve en innovatieve vormen van leiderschap. Durf, creativiteit en adaptief leiderschap zijn onmisbaar om een zorgorganisatie van de toekomst te zijn.

Uw winst

 • Nieuwe, creatieve, innovatieve vormen van leiderschap voor de zorgorganisatie van de toekomst
 • Leer scherp in te spelen op alle complexe technologische ontwikkelingen in het zorglandschap
 • Bepaal uw eigen positie in het debat over ethiek en zorg-technologische innovaties
 • Handvatten om adaptief leiderschap toe te passen in uw organisatie
 • Antwoord op concrete vraagstukken uit uw eigen praktijksituatie

Dé hoogleraren en topsprekers

In de collegereeks Innovatief Leiderschap in de zorg spreken onder andere:

Prof. dr. Annemieke Roobeek
Professor Strategie en Transformatie-management, Nyenrode Business Universiteit
Prof. dr. André Wierdsma
emeritus hoogleraar ‘Organiseren en co-creëren’, Nyenrode Business Universiteit en docent ‘Leiderschap en Filosofie’, academieop kreta.nl
Prof.dr. Jeff Gaspersz
Hoogleraar innovatie, Nyenrode Business Universiteit
Dr. Edgar Karssing
Universitair hoofddocent Beroepsethiek en Integriteits-management, ‎Nyenrode Business Universiteit

De colleges vinden plaats op maandagen: 2, 9, 16, december 2019 en 6, 13, 20 januari 2020. Door de begin- en eindtijd filevrij en u houdt na afloop nog een behoorlijke avond over om de opgedane kennis te verwerken en te ontspannen.

Programma
15.00 uur – ontvangst
15.30 uur – aanvang college
17.00 uur – pauze (inclusief lichte maaltijd)
19.00 uur – afsluiting college

College 1 2 dec

 • Welke technologische ontwikkelingen spelen hierin een cruciale rol?
 • Wat is daarvan de impact op de maatschappij in het algemeen en de zorg in het bijzonder?

We bevinden ons momenteel aan de vooravond van een maatschappelijke revolutie, waarin de regels opnieuw worden bepaald en de maatschappij opnieuw wordt ingericht. Verschillende technologieën liggen hieraan ten grondslag, zoals AI, blockchain, robotisering en biotechnologie. In de zorgsector zijn grote veranderingen gaande, omdat bijna alle technologieën van toepassing zijn op deze sector. De grote techbedrijven werpen zich op als concurrent en doen de gevestigde orde op zijn grondvesten schudden.

De ervaringen met digitale technologieën zorgen ervoor dat klanten/patiënten andere verwachtingen hebben en andere waardes belangrijker gaan vinden. Organisaties (zowel publiek als privaat) moeten daarom opnieuw naar zichzelf kijken en zich afvragen of de toegevoegde waarde die ze vandaag de dag leveren nog relevant is in de toekomst.

Michael van Everdingen benadrukt in zijn college het belang van visie en strategie in het digitale tijdperk en maakt samen met de deelnemers een vertaling van de maatschappelijke ontwikkelingen naar de organisatie: welke mogelijkheden bieden zich aan? Het college is confronterend, maar draagt bij aan het loskoppelen van de “waan van de dag”. Deelnemers zullen geïnspireerd raken om verder in de toekomst en buiten de bestaande kaders na te denken over nieuwe mogelijkheden.
Michael van Everdingen, Chief Exploitation  Officer, Strategy Works, Strategy Academy

College 2 9 dec
Lees meer Sluiten
Leiderschap en innovatie in de zorg. Het oplossen van de paradox: processen op orde en het creëren van innovatie door de processen te verstoren

 • Leiderschap: een tango
 • Leiderschap: het begrijpen van de situatie en het inspireren van medewerkers
 • Leiderschap: maak het niet groter dan het is

In de zorg is er een grote druk op het primaire proces, zoals de patiënten-, ouderen, jeugd- of gehandicaptenzorg. Er is een tekort aan (vast) personeel, waardoor bijvoorbeeld in ziekenhuizen operatiekamers, afdelingen en SEH’s gesloten worden of in de jeugdzorg jongeren in een isoleercel worden geplaatst. Tegelijkertijd is er een druk om te innoveren, zoals robotisering en het gebruik van artificiële intelligentie. Innovatie is niet alleen nodig om de zorg te verbeteren, maar ook om het tekort aan personeel op te lossen. Welke rol heeft een leidinggevende in dit complexe proces (paradox van processen op orde en tegelijkertijd innoveren);  welke mogelijkheden zijn in de eigen organisatie aanwezig om als leidinggevende richting te geven aan innovatie; en hoe inspireer je als leidinggevende medewerkers om enerzijds de procedures en regels te volgen en anderzijds na te denken hoe het anders en beter kan?

College 3 16 dec
Lees meer Sluiten
Leidinggeven en samenwerken in de zorg: Een gezonde samenleving vraagt om samenwerken in de zorg

Als er een paradox is dan is het dat de cliënt in de zorg centraal gesteld wordt, maar dat de zorg eromheen in silo’s blijft werken.
Dan moet en kan anders. Om onbetaalbaarheid, ineffectiviteit en ongenoegen voor te blijven, zal er netwerkend in ecosystemen samengewerkt moeten worden.
In dit college gaan we in op strategische keuzes maken in het met elkaar opbouwen van gezonde en innovatieve zorg.

College 4 6 jan
Lees meer Sluiten
Leidinggeven aan samenwerking gericht op ontwikkelen en innoveren

Werken gericht op het realiseren van ‘de bedoeling’ vraagt een versterking van de samenwerking tussen mensen in de leefwereld. We verkennen de complexe dynamiek en psychologie van samenwerking. Hoe maak je verschil  constructief hanteerbaar. Synergie is gemakkelijk gezegd maar moeizaam gerealiseerd. Welke factoren maken meerpartijen samenwerking mogelijk? Hoe hou je koers op het versterken klantgerichtheid? Hoe balanceer je respect voor bestaande afspraken en procedures én blijf je oog hebben voor de unieke situatie  van een client? Wat vraagt normatieve professionalisering van de professional en van de leider?

In dit college:

 • Toegevoegde waarde van leiderschap
 • Hoe versterk je het lerend vermogen van individu, team en organisatie
 • Handvatten om praktijk van samenwerken te richten op verbeteren en innoveren

College 5 13 jan
Lees meer Sluiten
De ethiek van digitalisering, robotica en andere zorg-technologische innovaties

Data & analytics, kunstmatige intelligentie, het internet of things, robotic process automation. Deze snelle technologische veranderingen roepen veel ethische vragen op! Wat zijn voor- en nadelen in de zorg? Wie heeft er baat bij, en wie helemaal niet? Wie is eigenaar van de data en, nog belangrijker, van de algoritmen die voor ons denken? Wie is waarvoor verantwoordelijk? De inzet van robots kan een bijdrage leveren aan menselijk welzijn, maar kan ook tot dehumaniserende situaties leiden. Hoe zorgen we dat de techniek niet met ons op de loop gaat? Allemaal vragen waar nog geen definitieve antwoorden op zijn. Hoe komen we tot een moreel kompas? Op welke manier kan een Moral Impact Analysis hierbij helpen?

Tijdens het college filosofeert u met uw collega’s over de maatschappelijke gevolgen van de voortschrijdende technologie en bepaalt u uw eigen positie in het debat over ethiek en zorg-technologische innovaties.

College 6 20 jan
Lees meer Sluiten
Het stimuleren van innovatiekracht

De essentie van innovatiegericht ligt niet in het creëren van volgers maar in het creëren van leiders. Het doel is om ondernemende, gedreven medewerkers te hebben, die niet alleen betrokken zijn bij hun eigen werk, maar ook bij de koers van de instelling. Dat vraagt om leiderschap dat ruimte biedt om te luisteren, vragen te stellen, verbindingen te zien, van perspectief te veranderen en actie te ondernemen. Die vorm van leiderschap is niet alleen een opgave voor het management maar voor alle professionals in de zorginstelling. Daarmee stimuleren we een cultuur en een mindset voor een permanente innovatiekracht en zal de organisatie en haar medewerkers future-proof zijn.

In dit college:

 • Drie stappen naar future-proof medewerkers en organisaties
 • Kansen en keuzes in innovatiegericht leiderschap
 • Connected Thinking: 100 innovatiekansen voor uw organisatie in 5 minuten

*Programmawijzigingen onder voorbehoud

In de collegereeks Innovatief Leiderschap in de zorg gaat een gevarieerde groep hoogleraren en praktijksprekers in op hoe u kunt navigeren in een snel veranderende omgeving, inclusief digitale en technologische ontwikkelingen.

Voor wie?
De collegereeks Innovatief Leiderschap in de zorg is bedoeld voor senior managers, zoals: raad van bestuur, directie, managers, artsen en overige professionals werkzaam voor een cure- of care instelling en aan de zorg gelieerde organisaties als zorgverzekeraars, overheid en consultancy.

Vooropleiding
De opleidingen van Zorgvisie Academy worden gegeven op Post HBO-niveau. U hoeft echter geen vooropleiding op HBO-niveau voltooid te hebben. U kunt het programma goed volgen als u opereert op HBO werk- en/of denkniveau. U kunt dit ook verkregen hebben door relevante werkervaring.

Advies
Wilt u weten of deze collegereeks ook voor u geschikt is? Of heeft u specifieke vragen? Neem dan contact op met Marije van Duinen via 06 – 19 61 68 59 / marije.vanduinen.consultant@bsl.nl.

Accreditatie
ABAN accreditatie aangevraagd.

Certificaat
Na afloop ontvangt u een deelnamecertificaat van Zorgvisie Academy i.s.m. Nyenrode Business Universiteit.

Datum
Maandag 2, 9, 16, december 2019 en 6, 13, 20 januari 2020

Tijd
15.00 uur Ontvangst
15.30 uur  Aanvang college
17.00 uur  Pauze (inclusief lichte maaltijd)
19.00 uur  Afsluiting

Locatie
Nyenrode Business Universiteit (routebeschrijving)
Straatweg 25
3621 BG Breukelen

Tarief
€ 2660,- per persoon (btw vrij)

Cedeo erkend
Met dit klanttevredenheidsoordeel is de kwaliteit van onze congressen en masterclasses ruimschoots gewaarborgd. Cedeo is een onafhankelijke intermediair die opleidingsinstituten toetst. Lees meer over de CEDEO erkenning.

Btw-vrij door CRKBO registratie
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Door deze CRKBO registratie mogen wij onze congressen btw-vrij aanbieden. Lees meer over de CRKBO registratie.

Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd

De collegereeks Innovatief Leiderschap in de zorg staat gelijk aan een studiebelasting van 18 uur.

Certificaat
Na afloop ontvangt u een deelnamecertificaat van Zorgvisie Academy i.s.m. Nyenrode Business Universiteit.

Catering
Inclusief lichte maaltijd

Aanmelden
Schrijf u gemakkelijk in via het inschrijfformulier aan de rechterzijde. Of vul het interesseformulier in.

Contact
Inhoudelijke vragen

Marije van Duinen (Congres ontwikkelaar)
M: 06 – 19 61 68 59
E: marije.vanduinen.consultant@bsl.nl

Vragen over inschrijven
Joanne Bijleveld (Coördinator)
T: (030) – 638 37 11
E: joanne.bijleveld@bsl.nl

Annuleren
Uw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. Annuleert u tot vier weken voor aanvang van het event, dan brengen wij € 50,00 p.p. aan administratiekosten in rekening. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 950,00 p.p. bedragen de administratiekosten € 250,00 p.p. Bij een masterclass of congres met een deelnameprijs van minder dan € 125,00 p.p. bedragen de administratiekosten € 35,00 p.p.. Meldt u zich binnen vier weken voor aanvang af? Dan zijn we helaas genoodzaakt het volledige inschrijfbedrag te berekenen. Overigens kunt u bij verhindering ook een vervanger van uw inschrijving gebruik laten maken.