Collegereeks Innovatief leiderschap in de zorg

Leidinggeven aan digitalisering betekent leidinggeven aan verandering
Zor 0415 Header Zorgvisieacademy Innovatief 700x350 1

Innovaties in de zorg volgen elkaar razendsnel op. Om aan de verwachtingen van patiënten en cliënten te voldoen is het noodzaak om te blijven innoveren. Hoe speelt u als leider in op deze complexe veranderingen, zoals: digitalisering, robotisering en andere technologische ontwikkelingen? Hoe geeft u leiding aan de ethische vragen die dit oproept? Welke rol speelt u bij het implementeren van innovaties? Welke leiderschapsstijl is noodzakelijk? En hoe brengt u als leider veranderingen in uw organisatie teweeg? Innovatief Leiderschap is een must om een zorgorganisatie van de toekomst te zijn.  

Leidinggeven aan verandering

Tijdens de collegereeks Innovatief Leiderschap in de zorg krijgt u inzicht in de wijze waarop u leiding geeft aan digitalisering en transformatie binnen uw organisatie. U leert denken vanuit de toegevoegde waarde en u gaat zich strategisch (her)oriënteren. Er wordt ruimte geboden voor interactie om concreet in te gaan op uw eigen praktijksituatie. Onze academische en praktijkgerichte aanpak biedt een waardevolle impuls voor het strategisch denkvermogen.

Een innovatieve zorginstelling is een organisatie die”future-proof” is. Daarnaast is het een aantrekkelijke plek om er te werken. Het ontdekken en benutten van innovatiekansen vergt een mindset, cultuur en leiderschap die daarvoor ondersteunend zijn. Deze reeks biedt u de praktische kennis en adviezen om een permanent innoverende zorginstelling te creëren.
Prof. dr. Jeff Gaspersz, hoogleraar Innovatie

Uw winst

 • Nieuwe, creatieve, innovatieve vormen van leiderschap voor de zorgorganisatie van de toekomst
 • Leer scherp in te spelen op alle complexe technologische ontwikkelingen in het zorglandschap
 • Bepaal uw eigen positie in het debat over ethiek en zorg-technologische innovaties
 • Handvatten om adaptief leiderschap toe te passen in uw organisatie
 • Antwoord op concrete vraagstukken uit uw eigen praktijksituatie

Met toonaangevende hoogleraren en topsprekers

Toonaangevende hoogleraren en sprekers dagen u uit met nieuwe, creatieve en innovatieve vormen van leiderschap. Durf, creativiteit en adaptief leiderschap zijn onmisbaar om een zorgorganisatie van de toekomst te zijn.

Programma

College 6 april

 • Welke technologische ontwikkelingen spelen een cruciale rol bij digitale transformatie in de zorg?
 • Wat is de impact van digitale transformatie op de maatschappij in het algemeen en de zorg in het bijzonder?

We bevinden ons momenteel aan de vooravond van een maatschappelijke revolutie, waarin de regels opnieuw worden bepaald en de maatschappij opnieuw wordt ingericht. Verschillende technologieën liggen hieraan ten grondslag, zoals AI, blockchain, robotisering en biotechnologie. In de zorgsector zijn grote veranderingen gaande, omdat bijna alle technologieën van toepassing zijn op deze sector. De grote techbedrijven werpen zich op als concurrent en doen de gevestigde orde op zijn grondvesten schudden.

De ervaringen met digitale technologieën zorgen ervoor dat patiënten/cliënten andere verwachtingen hebben en andere waardes belangrijker gaan vinden. Organisaties (zowel publiek als privaat) moeten daarom opnieuw naar zichzelf kijken en zich afvragen of de toegevoegde waarde die ze vandaag de dag leveren nog relevant is in de toekomst.

Michael van Everdingen benadrukt in zijn college het belang van visie en strategie in het digitale tijdperk en maakt samen met u een vertaling van de maatschappelijke ontwikkelingen naar uw eigen organisatie: welke mogelijkheden bieden zich aan? Het college is confronterend, maar draagt bij aan het loskoppelen van de “waan van de dag”. U zult geïnspireerd raken om verder in de toekomst en buiten de bestaande kaders na te denken over nieuwe mogelijkheden.

College 13 april

Een gezonde samenleving vraagt om samenwerken in de zorg stelt prof. dr. Annemieke Roobeek in dit college. Als er een paradox is dan is het dat de cliënt in de zorg centraal gesteld wordt, maar dat de zorg eromheen in silo’s blijft werken. Dan moet en kan anders. Om onbetaalbaarheid, ineffectiviteit en ongenoegen voor te blijven, zal er netwerkend in ecosystemen samengewerkt moeten worden. In dit college gaan we in op strategische keuzes maken in het met elkaar opbouwen van gezonde en innovatieve zorg.

 • U leert op een andere de zorg op een andere manier te organiseren
 • U leert waar het ecosysteem aan moet voldoen om te kunnen samenwerken
 • U ontwikkeld uw eigen strategie om netwerkend samen te werken

College 20 april

Het oplossen van de paradox: processen op orde en het creëren van innovatie door de processen te verstoren

In de zorg is er een grote druk op het primaire proces, zoals de patiënten-, ouderen, jeugd- of gehandicaptenzorg. Er is een tekort aan (vast) personeel, waardoor bijvoorbeeld in ziekenhuizen operatiekamers, afdelingen en SEH’s gesloten worden of in de jeugdzorg jongeren in een isoleercel worden geplaatst. Tegelijkertijd is er een druk om te innoveren, zoals robotisering en het gebruik van artificiële intelligentie. Innovatie is niet alleen nodig om de zorg te verbeteren, maar ook om het tekort aan personeel op te lossen. Welke rol heeft een leidinggevende in dit complexe proces (paradox van processen op orde en tegelijkertijd innoveren); welke mogelijkheden zijn in de eigen organisatie aanwezig om als leidinggevende richting te geven aan innovatie; en hoe inspireer je als leidinggevende medewerkers om enerzijds de procedures en regels te volgen en anderzijds na te denken hoe het anders en beter kan?

 • U leert dat leiderschap: een tango is
 • U leert dat leiderschap: overschat wordt
 • U leert dat leiderschap: het begrijpen van de situatie en het inspireren van medewerkers is

College 18 mei
Lees meer Sluiten
De ethiek van digitalisering, robotica en andere zorg-technologische innovaties

Data & analytics, kunstmatige intelligentie, het internet of things, robotic process automation. Deze snelle technologische veranderingen roepen veel ethische vragen op! Wat zijn voor- en nadelen in de zorg? Wie heeft er baat bij, en wie helemaal niet? Wie is eigenaar van de data en, nog belangrijker, van de algoritmen die voor ons denken? Wie is waarvoor verantwoordelijk?

De inzet van robots kan een bijdrage leveren aan menselijk welzijn, maar kan ook tot dehumaniserende situaties leiden. Hoe zorgen we dat de techniek niet met ons op de loop gaat? Allemaal vragen waar nog geen definitieve antwoorden op zijn. Hoe komen we tot moreel goede besluiten? Op welke manier kan een Moral Impact Analysis hierbij helpen? Tijdens het college filosofeert u met dr. Edgar Karssing en andere deelnemers over de maatschappelijke gevolgen van de voortschrijdende technologie en bepaalt u uw eigen positie in het debat over ethiek en zorg-technologische innovaties.

In dit college leert u:

 • Hoe u een moreelkompas ontwikkeld
 • Een ethische visie te ontwikkelen voor uw organisatie
 • Welke morele dilemma’s er zijn bij de huidige ontwikkelingen

College 25 mei

Terug naar oorspronkelijkheid, niet doem- maar doen denken en van zelfsturing naar teamsturing. Leiderschap bestaat uit drie elementen: visie, managen en coachen. Dat doe je respectievelijk met je hoofd, handen en hart. Dit heeft alles te maken met jouw persoonlijke ontwikkeling als professional. Leer welke invloed jouw persoonlijk leiderschap heeft op de innovatiekracht van jouw team. Leiderschap in de zorg is een geweldige mooie uitdaging, waarin zelfreflectie de basis van succes is. Hier is een mentale innovatie voor nodig. In dit college krijg je tools om met die innovatie aan de slag te gaan.

Hans motiveert je in zijn college om invulling te geven aan je doelen als leider en als team. Dat doet hij in een open dialoog, nieuwsgierig, met hart voor mensen en hard op de inhoud.

College 1 juni
Lees meer Sluiten
Leiderschap: de psychologische dimensie van samenwerken en ontwikkelen

Werken gericht op het realiseren van ‘de bedoeling’ vraagt een versterking van de samenwerking tussen mensen in de leefwereld. We verkennen in dit college de complexe dynamiek en psychologie van samenwerking. Hoe maak je verschil constructief hanteerbaar. Synergie is gemakkelijk gezegd maar moeizaam gerealiseerd. Welke factoren maken meerpartijen samenwerking mogelijk? Hoe hou je koers op het versterken klantgerichtheid? Hoe balanceer je respect voor bestaande afspraken en procedures én blijf je oog hebben voor de unieke situatie  van een client? Wat vraagt normatieve professionalisering van de professional en van de leider?

In dit college leert u

 • De toegevoegde waarde van leiderschap
 • Hoe u het lerend vermogen van individu, team en organisatie versterkt
 • De praktijk van samenwerken te richten op verbeteren en innoveren

*Programmawijzigingen onder voorbehoud

Sprekers | Collegereeks Innovatief Leiderschap

In de collegereeks Innovatief Leiderschap in de zorg gaat een gevarieerde groep hoogleraren en praktijksprekers in op hoe u kunt navigeren in een snel veranderende omgeving, inclusief digitale en technologische ontwikkelingen.

Voor wie? | Collegereeks Innovatief Leiderschap

Voor wie?
De collegereeks Innovatief Leiderschap in de zorg is bedoeld voor senior managers, zoals: raad van bestuur, directie, managers, artsen en overige professionals werkzaam voor een cure- of care instelling en aan de zorg gelieerde organisaties als zorgverzekeraars, overheid en consultancy.

Vooropleiding
De opleidingen van Zorgvisie Academy worden gegeven op Post HBO-niveau. U hoeft echter geen vooropleiding op HBO-niveau voltooid te hebben. U kunt het programma goed volgen als u opereert op HBO werk- en/of denkniveau. U kunt dit ook verkregen hebben door relevante werkervaring.

Advies
Wilt u weten of deze collegereeks ook voor u geschikt is? Of heeft u specifieke vragen? Neem dan contact op met Joanne Bijleveld via (030) – 638 37 11 of joanne.bijleveld@bsl.nl.

Accreditatie
ABAN accreditatie: 18 punten.

Certificaat
Na afloop ontvangt u een deelnamecertificaat van Zorgvisie Academy i.s.m. Nyenrode Business Universiteit.

Testimonials | Collegereeks Innovatief Leiderschap

Wat vinden oud-deelnemers van de Collegereeks Innovatief Leiderschap? Lees hieronder meer over hun ervaringen.

Jos van Helvoirt, Hoofd Zorgadministratie bij de Noordwest Ziekenhuisgroep
‘In Noordwest zijn veel digitale ontwikkelingen al gaande of ze staan voor de deur. Maar door alle grote interne projecten van de afgelopen jaren, zoals de fusie, het epd en het msb, was mijn aandacht vooral daarop gericht geweest. Nu wilde ik mijn horizon weer verbreden en vooruit kijken. Deze collegereeks sprak me aan omdat het ook in ons ziekenhuis speelt.

In de eerste colleges schetsen gedreven sprekers welke innovaties eraan komen, en in het tweede deel hoe je als organisatie op die veranderingen kunt inspringen. Met name hoe je medewerkers daarin mee kunt nemen, vond ik echt een meerwaarde. Zij moeten omgaan met wezenlijke veranderingen. De praktische handvatten die ik kreeg, gaan mij daar zeker bij helpen.

Maar ook op het gebied van innovaties kreeg ik inzichten mee. Ik dacht dat we aardig op weg waren, maar we staan pas aan het begin. Zo maakt videobellen met patiënten een opmars. Maar je moet ook nadenken over de mogelijkheden – kan de arts bijvoorbeeld ook een wond beoordelen? – en de gevolgen. Patiënten hoeven bijvoorbeeld minder vaak naar het ziekenhuis te komen. Dat betekent dat er minder parkeerplaatsen en capaciteit voor huisvesting nodig is, maar er ook  Maar minder horeca- en parkeerinkomsten zijn. Daar een balans in vinden, zijn voor ons uitdagingen.

Ik hoop dan ook dat mijn collega – die al nieuwsgierig was naar de cursus – nu ook gaat. Dan spreken we straks in verandertrajecten dezelfde taal.’

Alina Dobre, verslavingsarts bij een ggz-interventieteam
‘Voor mij is het lastig om geaccrediteerde en relevante nascholingscursussen te vinden, maar bij Zorgvisie had ik al eerder goede ervaringen met Management in de Zorg. Maar deze collegereeks bevalt me eigenlijk nog beter. Dat komt omdat hij niet zozeer op uitvoering is gericht, als wel op het vormen van een visie op de veranderingen die eraan komen en hoe daarmee om te gaan. Ik heb goede ideeën gekregen, bijvoorbeeld over het behandelen van verslaafde cliënten met virtual reality.’

Strategisch adviseur bij een consultancybureau
‘Inspiratie: dat was de reden dat ik me heb aangemeld. Als consultant ben ik benieuwd naar wat eraan komt, en ook welke kennis en ervaring we de komende jaren nodig hebben om daar handen en voeten aan te geven.

Deze collegereeks is breed van opzet. In een aantal avonden word je geprikkeld en uitgedaagd om verder te denken. Voor mij is dit een goede basis geweest om me nu verder te verdiepen in specifieke onderwerpen.’

Karin Breuker, raad van bestuur bij Zorgorganisatie Norschoten
‘Als bestuurder is het van belang om steeds opnieuw je kennis te verbreden en op de hoogte te zijn van nieuwe ontwikkelingen. De technologische ontwikkelingen en ontwikkeling van digitale informatie gaan snel en hebben consequenties voor de wijze waarop je leiding geeft. Gezien eerdere ervaringen bij Nyenrode hield ik hun website daarom al een tijdje in de gaten. Deze collegereeks sprak me aan: we lezen in tijdschriften en kranten veel over blockchains, algoritmen, transformatie, maar wat is het precies en wat is hun invloed op het zorglandschap? Het lijkt alsof we daar geen invloed meer op hebben, terwijl dit alles veel (ethische) vragen oproept. En hoe zet je daar je leiderschap op in? Daar was ik wel benieuwd naar.

De cursus was excellent. In de colleges schetsen de – uitstekende –  sprekers alle nieuwe technologische ontwikkelingen inhoudelijk en geordend. Ook plaatsen ze deze in een breder perspectief: wat kan er technisch allemaal, wat zijn de consequenties, wat is er al gaande, én hoe kun je ze  implementeren in je eigen organisatie?

Wat deze collegereeks extra waardevol maakt, is dat de sprekers ook stilstaan bij aspecten en tools die je in je leiderschap nodig hebt om innovatie te stimuleren en te realiseren. Ze ondersteunen je met het stellen van de juiste ethische vragen en geven je zicht op context en cultuur. Een cultuuromslag verloopt langzamer dan technologische vernieuwingen en daar moet je aandacht voor hebben. Je wilt immers het stuur in handen houden, gericht op de belangen van de cliënt.’

Denkt u bij het lezen van deze testimonials ook gelijk; dat wil ik ook? Meld u dan nu aan voor de Collegereeks Innovatief Leiderschap in de zorg!

Informatie

Coronaproof 
Lees hier meer over de maatregelen die wij op de congressen treffen.

Datum
Dinsdag 6, 13, 20 april, 18, 25 mei en 1 juni 2021

Tijd
15.00 uur                Ontvangst
15.30 uur                Aanvang college
17.00 – 17.30 uur    Pauze (inclusief lichte maaltijd)
19.00 uur                Afsluiting

Locatie
Nyenrode Business Universiteit (routebeschrijving)
Straatweg 25
3621 BG Breukelen

Tarief
€ 2660,- per persoon (btw vrij)

Cedeo erkend
Met dit klanttevredenheidsoordeel is de kwaliteit van onze congressen en masterclasses ruimschoots gewaarborgd. Cedeo is een onafhankelijke intermediair die opleidingsinstituten toetst. Lees meer over de CEDEO erkenning.

Btw-vrij door CRKBO registratie
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Door deze CRKBO registratie mogen wij onze congressen btw-vrij aanbieden. Lees meer over de CRKBO registratie.

Accreditatie
Accreditatie goedgekeurd Bureau Algemene Nascholing (ABAN) – 18 punten

De collegereeks Innovatief Leiderschap in de zorg staat gelijk aan een studiebelasting van 18 uur.

Certificaat
Na afloop ontvangt u een deelnamecertificaat van Zorgvisie Academy i.s.m. Nyenrode Business Universiteit.

Catering
Inclusief lichte maaltijd

Aanmelden
Schrijf u gemakkelijk in via het inschrijfformulier aan de rechterzijde. Of vul het interesseformulier in.

Contact
Inhoudelijke vragen & inschrijven

Joanne Bijleveld
T: (030) – 638 37 11
E: joanne.bijleveld@bsl.nl

Annuleren
Uw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. Annuleert u tot vier weken voor aanvang van het event, dan brengen wij € 250,00 p.p. aan administratiekosten in rekening. Meldt u zich binnen vier weken voor aanvang af? Dan zijn we helaas genoodzaakt het volledige inschrijfbedrag te berekenen. Overigens kunt u bij verhindering ook een vervanger van uw inschrijving gebruik laten maken.