Dag van de Zorginkoop

Oplossingen voor verbindend samenwerken bij zorg in- en verkoop

Online congres
Wegens de aanhoudende maatregelen wordt het congres Dag van de Zorginkoop 2021 volledig digitaal aangeboden. Dat betekent voor u: geen reistijd, veilig vanuit huis te volgen en online netwerkmogelijkheden. Aanmelden is nog mogelijk.

Zor 0476 Header Zorginkoop Rgb 700x350 V2

Op veel plekken is tijdens de coronacrisis de competitie verruild voor samenwerking. De roep om minder marktwerking maar meer samenwerking vindt steeds meer weerklank onder artsen, verpleegkundigen en zorgbestuurders.

Ook zorgverzekeraars willen terug naar de ‘vriendschappelijke competitie’ in ons zorgstelsel. Minister de Jonge geeft een volgend kabinet zelfs een opdracht om het zorgstelsel te veranderen in zijn contourennota. Maar wat is nu wijsheid? Hoe zorgen we met elkaar voor een stabiele financiering van de zorg? En hoe waarborgen we de doelmatigheid, betaalbaarheid en innovatie? Bij wie moet de regie liggen?

Tijdens het congres komen de volgende thema’s aan bod:

 • De visie van de NZa op de bekostiging van zorg
 • Inzicht in een stabiele financiering van de ouderenzorg
 • Voorbeelden van domein-overschrijdende samenwerkingen
 • Lessen over Supply Chain Management (ook vanuit andere sectoren)

Bekijk het programma van 2 juni.

Doe nieuwe inzichten op over zorginkoop. Meld u vandaag nog aan.

Programma congres Dag van de Zorginkoop 2 juni 2021

09.00
Online inloop en ontvangst
09.45
Lees meer Sluiten
De visie van de NZa op de bekostiging van zorg voor de komende jaren

De Nederlandse Zorgautoriteit adviseert om de bekostiging van de zorg zo spoedig mogelijk gezamenlijk – overheid, zorgvragers, zorgaanbieders en zorgverzekeraars – aan te pakken. Dit om zorg die bijdraagt aan de ervaren kwaliteit van leven en aan de ervaren kwaliteit van zorg te stimuleren.

 • Wat is de visie van de NZa voor de komende jaren?
 • Op welke manier passen regionale samenwerkingen in deze bekostiging?
 • Op welke manieren stimuleert NZa deze samenwerkingen?

10.30
Lees meer Sluiten
4 tips voor domeinoverstijgende zorg ‘Beter samen in Noord’

‘Beter samen in Noord’ is een domeinoverstijgende samenwerking tussen de gemeente Amsterdam, de Amsterdamse zorg- en welzijnsaanbieders, Zilveren Kruis en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Ze hebben afgesproken zorg en welzijn met elkaar te verbinden met als doel een beter ervaren gezondheid en kwaliteit van leven van de inwoners van Amsterdam-Noord. Gezamenlijk zijn zij in staat om belemmeringen in regelgeving en financiering aan te pakken. Tijdens deze bijdrage vertelt Edwin van der Meer, bestuursvoorzitter van BovenIJ ziekenhuis en voorzitter van de Krijtmolenalliantie hoe ze dit voor elkaar hebben gekregen.

11.15
Pauze
11.45
Lees meer Sluiten
Oplossingen voor verbindend samenwerken met zelfstandige klinieken

Het aantal patiënten dat de weg vindt naar zelfstandige klinieken is mede door COVID-19 sterk opgelopen. Omzetplafonds voor 2020 zijn (bijna) bereikt. Wat zijn de consequenties voor een kliniek als het Alexander Monro Ziekenhuis? Hoe gaan zij om met de omzetplafonds en op welke manier vinden ze (financiële) samenwerking met andere ziekenhuizen?

12.30
Lees meer Sluiten
Tips voor een duurzame coalitie in uitdagende tijden

CZ sloot in 2019 een 10-jarig contract met Zuyderland Medisch Centrum. De zorg toekomstbestendig maken was daarbij het uitgangspunt. Hoe bevalt deze coalitie in 2021? Zijn er voordelen van aan een langdurig contract, of trekt COVID-19 een wissel op de afspraken?

13.15
Lees meer Sluiten
Lunchpauze en sessie 'Zorgverkoopmonitor: Digitale zorg op afstand'

Afgelopen jaar heeft de Covid-19 pandemie laten zien hoe het zorgsysteem onder druk kan komen te staan, en welke krachten er vrijkomen om aan te passen aan de nieuwe situatie.. Ondanks dat veel reguliere zorg geheel is afgeschaald, werd er wel veel meer digitale zorg op afstand geboden. Maar wat is er voor nodig om de zorg blijvend digitaal te maken? En hoe kunnen we hier de juiste afspraken over maken? Welke factoren dragen bij aan het succes en wat zijn de obstakels? Antwoorden op deze én andere vragen komen aan bod in deze interactieve kennissessie, waarin u met collega’s van andere zorgaanbieders in gesprek gaat. In deze workshop staat digitale zorg op afstand centraal en na afloop:

 • Heeft u uw visie op de contractering van digitale zorg kunnen vormen, toetsen en mogelijk verder verrijkt;
 • Beschikt u over praktische tips over hoe andere zorgaanbieders omgaan met digitale zorg op afstand;
 • Weet u hoe digitale zorg een duurzaam onderdeel kan worden van de gezondheidszorg.

14.15
Lees meer Sluiten
Dé ‘Rotterdamse aanpak’ voor de wachtlijsten in de GGZ

Door een intensieve samenwerking, de transfertafel Rotterdam genoemd, tussen  ggz-organisaties en VGZ, loste wachtlijsten in de GGZ vrijwel in één klap op in de regio Rotterdam. Door vraag en aanbod slim bij elkaar te brengen werden na een intensief voortraject in 2 dagen VGZ-verzekerden gebeld en kon behandeling snel gestart worden. Op deze wijze werd de wachtlijst van 700 VGZ verzekerden snel gereduceerd. Om de GGZ-wachtlijsten nog verder terug te dringen kunnen huisartsen voortaan rechtstreeks naar de Transfertafel Rotterdam  verwijzen. Dit verloopt via de Online GGZ transfer van iPractice. Waarom kiest VGZ voor deze constructie? Hoe steekt de financiering in elkaar en wat kunnen andere regio’s hiervan leren?

 • Waarom kiest VGZ voor deze constructie met een onderaannemer?
 • Hoe steekt de financiering in elkaar?
 • Wat kunnen andere regio’s hiervan leren?

14.45
Lees meer Sluiten
Stabiele financiering ouderenzorg

De rechter veegde op 2 oktober het inkoopkader Wlz van tafel. Zorgkantoren, zorgaanbieders, VWS, NZa moeten op zoek naar een passende, stabiele en eenvoudige financiering van de ouderenzorg. Hoe ziet de nieuwe voorwaarden er uit? Hoe ziet Ingeborg Roks, lid raad van bestuur van VVT organisatie TanteLouise, dit voor zich? En, hoe past dit binnen de soepel lopende samenwerkingen Hoe past dit in Westelijk Brabant? Daar wordt op verschillende terreinen intensief samengewerkt waarbij er van concurrentie geen sprake was. Welke oplossingen in termen van in- en verkoop van zorg zijn er gevonden?

15.15
Korte pauze
15.30
Lees meer Sluiten
Zorginkoop en zorgverkoop: een ingewikkelde vriendschap

’s Heeren Loo is de grootste zorgaanbieder voor de gehandicaptenzorg. Omdat we beschikken over 650 locaties door heel Nederland, werken we op allerlei manieren samen. De ene keer zijn we een landelijke speler met een maatschappelijke verantwoordelijkheid, een andere keer zijn we een lokale speler die opkomt voor de belangen van een individuele cliënt. De ene week zitten we met de minister om tafel, de andere week met de inkoper van het zorgkantoor of de wethouder uit gemeente x. Anke Bielderman over haar ervaringen, verwonderingen en haar visie op de ingewikkelde vriendschap tussen zorgverkoop en inkoop.

Tijdens deze bijdrage:

 • De verschillende vormen en niveaus van samenwerkingen
 • Hoe je de juiste balans vindt tussen maatschappelijk belang en organisatiebelang
 • Lange termijn visie op de ingewikkelde vriendschap tussen zorgverkoop en inkoop

16.00
Lees meer Sluiten
Inspiratie uit een andere branche: Ultiem Supply Chain Management voor Zorgketens

We moeten beter samenwerken in de keten. Of het nu in de bouw, de logistiek of de zorg is. Onderzoek wijst uit dat het leidt naar snellere, duurzamere en betere uitkomsten voor alle deelnemers.  Maar waarom scoren we in Nederland gemiddeld dan nog maar 3 van de 5 punten in de Nationale Supply Chain Monitor? Wat valt er te leren van andere sectoren met oog voor de verschillen in geld- en productstromen? Professor Jack van der Veen neemt u mee in zijn verhaal over de ultieme manier van supply management in de zorg.

16.40
Afsluiting

*Programma onder voorbehoud van wijzigingen.

Programma congres Dag van de Zorginkoop 2 juni 2021

Programma congres Dag van de Zorginkoop 2 juni 2021

Aan de Dag van de Zorginkoop doen onder meer bestuurders, beslissers en managers uit de volgende organisaties mee:

Aafje thuiszorg huizen zorghotels
Accolade Zorg
Actiz
Alerimus
Alexander Monro Borstkankerziekenhuis
Amphia Ziekenhuis
AstraZeneca
Avoord
Bartimeus
Beroepsorganisatie Positieve Gezondheid Zorgverleners
Beter Thuis Wonen Thuiszorg
BovenIJ ziekenhuis
BuurtzorgT
Carintreggeland
CIR Revalidatie
Cordaan
CZ
Dcklinieken
de Zellingen
De Zorgcirkel
De Zorgservice B.V
Dichterbij
Dijklander ziekenhuis
Equipe Zorgbedrijven Nederland BV
Erasmus MC
Espria
Espria Ledenvereniging
Florence
Frion
HWW zorg
IG&H
IJsselheem
IKNL
InEen
Ipse de Bruggen
Kempenhaeghe
Koninklijke Visio
KwadrantGroep
Laurentius Ziekenhuis Roermond
MediCheckServices Huisartsenpraktijk
Mediq Nederland BV
Medisch Centrum Leeuwarden
Medux
Menzis
MUMC +
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
NVvP
Omnios B.V.
Omring
Pluryn
Present
Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie
Radboudumc
Raphaëlstichting
RIBW Nijmegen & Rivierenland
’s Heerenloo
Sensire
Skipr
Spaarne Gasthuis
SRN Revalidatie
St. Zuyderland Zorg
Stichting A Zorg
Stichting Bartiméus Sonneheerdt
Stichting Bravis ziekenhuis
Stichting Dimence Groep
Stichting Groenhuysen
Stichting Interzorg Noord-Nederland
Stichting Land van Horne
Stichting Marente
Stichting Omring
Stichting Ons Tweede Thuis
Surplus
SZR
Tante Louise
Universitair Medisch Centrum Groningen
VGZ
VIGO
Vilente
ViVa Zorggroep
Viva! Zorggroep
Vogellanden Revalidatie
ZHGA
Ziekenhuis Rivierenland Tiel
Zilveren Kruis Zorgkantoor
Zorgcirkel
Zorggroep Oude en Nieuwe Land
Zorggroep Solis
Zorggroep West Brabant B.V.
ZorgSpectrum
Zorgvisie
ZuidOostZorg

Programma congres Dag van de Zorginkoop 2 juni 2021

Coronaproof
Lees hier meer over de maatregelen die wij op de congressen treffen.

Datum
Woensdag 2 juni 2021

Locatie
Online congres

Tarief
€ 399,- p.p. (btw vrij) | Vroeboekorting t/m 31 januari 2021
€ 499,- p.p. (btw vrij) | Standaardtarief
€ 799,- p.p. (btw vrij) | Tarief voor niet-primaire doelgroep

Cedeo erkend
Met dit klanttevredenheidsoordeel is de kwaliteit van onze congressen en masterclasses ruimschoots gewaarborgd. Cedeo is een onafhankelijke intermediair die opleidingsinstituten toetst. Lees meer over de CEDEO erkenning.

Btw-vrij door CRKBO registratie
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Door deze CRKBO registratie mogen wij onze congressen btw-vrij aanbieden. Lees meer over de CRKBO registratie.

Doelgroep
Dit congres is geschikt voor professionals in de zorg, die betrokken zijn bij advies en beleid in de zorg. Onder andere functies als directie, raad van bestuur, raad van toezicht, adviseurs, consultants, hoofd en medewerkers financiën, hoofd en medewerkers financiële administratie, hoofd en medewerkers kwaliteit, hoofd en medewerker inkoop in de zorgsector.

Twijfelt u of u tot de primaire doelgroep van dit congres behoort, mail dan gerust naar annemarie.kreijenbroek@bsl.nl.
Uw aanmelding wordt beoordeeld door de organisatie. Wanneer u niet behoort tot de primaire doelgroep, behouden wij ons het recht om contact met u op te nemen om uw aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervanger.

Accreditatie
Heeft u suggesties voor accreditatie voor een bepaalde beroepsvereniging?
Mail uw verzoek naar zwanet.vierstra@bsl.nl

Het congres Dag van de Zorginkoop staat gelijk aan een studiebelasting van 5 uur.

Contact

Vragen over inschrijving/aanmeldingen?

Klantenservice
T: 030 – 638 36 38
E: aanmelder@bsl.nl

Vragen over het programma?

Annemarie Kreijenbroek (Portfoliomanager)
T: 06 – 19 26 96 54
E: annemarie.kreijenbroek@bsl.nl

Praktische vragen?

Zwanet Vierstra (Eventcoördinator)
M: 06 – 47 94 77 39
E: zwanet.vierstra@bsl.nl

Annuleren
Uw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. Annuleert u tot vier weken voor aanvang van het event, dan brengen wij € 50,00 p.p. aan administratiekosten in rekening. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 950,00 p.p. bedragen de administratiekosten € 250,00 p.p. Bij een masterclass of congres met een deelnameprijs van minder dan € 125,00 p.p. bedragen de administratiekosten € 35,00 p.p.. Meldt u zich binnen vier weken voor aanvang af? Dan zijn we helaas genoodzaakt het volledige inschrijfbedrag te berekenen. Overigens kunt u bij verhindering ook een vervanger van uw inschrijving gebruik laten maken.