Archief: Executive Seminar: Waardevolle zorg voor de patiënt (voorjaar 2018)

Uitkomsten meten is waarde weten
Abbvie 700x350

Bekijk de volledige site op: www.executiveseminar.nl

Iedereen heeft het erover. Sommige organisaties doen het al, sommigen zeggen dat ze het doen en de meeste organisaties denken dat ze het doen, de patiënt centraal stellen en patiëntgerichte zorg bieden. Maar wat het nou precies is, welke veranderingen in handelen én denken daarvoor nodig zijn en of het eigenlijk wel mogelijk is? Op die vraag blijven de meeste zorgorganisaties het antwoord schuldig…

Het gehele zorgteam en de te leveren zorg moeten worden georganiseerd rond de aandoening van de patiënt. In de primaire zorg voor een chronische aandoening werken ze met ‘integrated practice units’ (IPU’s) met multidisciplinaire teams die zo georganiseerd zijn dat de diverse behoeften van de patiënt worden ondersteund zoals de routinecontroles, veranderingen in levensstijl en preventieve zorgaspecten.

 

Vragen die tijdens deze dag  aan bod komen zijn:

  • Hoe is de organisatie rondom patiëntgroepen in het ziekenhuis vormgegeven?
  • Is het nodig om de organisatiestructuur te veranderen?
  • Wat zijn de ingrediënten voor het creëren van een IPU?
  • Hoe grijpt Value Based Healthcare (VBHC) in op de planning & controlcyclus van uw zorginstelling?
  • Wat is de rol van artsen, verpleegkundigen, management en bestuurders om VBHC tot een succes te maken?
  • Echte patiëntgerichtheid vereist meer en betere samenwerking. Wat zijn de competenties die nodig zijn om deze samenwerking(-en) voor elkaar te krijgen?
  • Welke blokkades komt u tegen?

 

INSCHRIJVEN
Er is een beperkt aantal kaarten beschikbaar. Wilt u n aanmerking komen voor een (gratis) kaart, dan kunt u zich op de website voorlopig inschrijven.

Kijk voor meer informatie en inschrijven op: www.executiveseminar.nl