Masterclass Financieel management in de zorg

Krijg meer inzicht in de complexiteit van uw jaarrekening
Zor 0173 Header 700x350px Academy Financieel Management 1

Als professional in de zorg is het belangrijk dat u kennis heeft over de financiële situatie van uw organisatie. Maar spreekt u de financiële taal goed genoeg om mee te praten?

Financiën in de zorg
Er is in de laatste jaren veel gediscussieerd over de jaarrekeningen en financierbaarheid van zorginstellingen. Ziekenhuizen zien zich geconfronteerd met een opeenstapeling van toenemende complexiteit, terwijl instellingen worden gedwongen na te denken over de financiële houdbaarheid van hun bedrijfsmodel en vastgoed. Zorggroepen zien daarentegen hun winsten tot ongekende hoogtes stijgen – iets dat zorgverzekeraars juist proberen af te romen.

Strategische creativiteit
In welke situatie uw organisatie zich ook bevindt: strategische creativiteit, ondernemerschap en financiële discipline zijn onmisbare ingrediënten om toekomstbestendig te blijven. Die handvatten krijgt u in deze volledig op de gezondheidszorg gerichte masterclass Financieel management in de zorg. Met colleges van topsprekers, actuele praktijkvoorbeelden en veel aansprekende cases doet u in drie dagen belangrijke kennis en veel vaardigheden op.

Na deze masterclass:

 • haalt u meer uit uw jaarrekening
 • kent u contractvormen van zorgverzekeraars
 • leert u beter omgaan met onderhanden werk
 • weet u hoe u bouwt aan een duurzaam verdienmodel in de zorg
 • weet u wat de consequenties zijn van selectieve zorginkoop voor het financieel management
 • weet u wat de arbeidsrechtelijke consequenties zijn van financiële reorganisatie
 • spreekt u de taal van banken en andere vermogensverschaffers
 • kent u financieringsvormen voor overnames, projecten en vastgoed
 • kunt u investerings- en financieringsvoorstellen beoordelen aan de hand van waarderingsmodellen en financieel strategische argumenten

Ervaringen van deelnemers:

‘Goede verbinding met de praktijk.’
‘Leren van deskundige sprekers en studiegenoten in een inspirerende omgeving.’
‘Goed programma, interactief en hoge kwaliteit van colleges.’
‘Goed uitgebalanceerde opzet met interessante praktijkvoorbeelden en aansprekende casuïstiek.’

Dag 1 | Woensdag 10 oktober 2018

Ochtend
Ontvangst en registratie met koffie en thee
Ochtend
Lees meer Sluiten
Wat is het verdienmodel in de zorg?

U krijgt inzicht in de huidige en toekomstige verdienmodellen van verschillende zorgpartijen.

 • Hoe financieel strategische vraagstukken te toetsen in een onzekere toekomst
 • Handvatten om beter op de toekomst voorbereid te zijn en bij te sturen
 • Hoe strategisch voor te sorteren in de zorg?

Drs. Mark Visser, directeur De Financieel Economische Zaak, executive lecture Nyenrode Business Universiteit en de Vrije Universiteit Amsterdam

Ochtend
Lunchpauze
Middag
Lees meer Sluiten
Investeringanalyse van projecten in de zorg

Prestatiebekostiging en resultaatgericht werken zijn voor u inmiddels een feit binnen het Nederlandse zorgsysteem waar gereguleerde marktwerking is geïntroduceerd. In financieel management nemen investerings- en financieringsbeslissingen een centrale plaats in. Hoe interpreteert en vertaalt u de cijfers tegen de achtergrond van business cases?

 • Waar komen de geldstromen vandaan?
 • Wat is het financiële verdienmodel?
 • Betekenis geven aan cijfers, wat is het verhaal bij de cijfers?
 • Hoe maak je een keuze?
 • Het selecteren van projecten die een bijdrage leveren aan financiële performance en financierbaar zijn.

Drs. ing. Sander Oude Luttikhuis, directeur Capax Capital Partners en Executive lecturer Nyenrode Business Universiteit

Avond
Inchecken in het hotel en diner

Dag 2 | Donderdag 11 oktober 2018

Ochtend
Lees meer Sluiten
Strategisch financieel management

 • Hoe wordt een business case beoordeeld?
 • Sturen op getallen door bestuur en RvT
 • De zin en onzin van cijfers

Prof. dr. Dennis Vink, directeur Center for Finance en Professor of Finance and Investment, Nyenrode Business Universiteit

Middag
Lunchpauze
Middag
Lees meer Sluiten
Praktijk Business case: Ruwaard van Putten Ziekenhuis

Dag 3 | Donderdag 1 november 2018

Ochtend
Lees meer Sluiten
Ondernemingsfinanciering

 • Financiering van bedrijven en instellingen, vanuit het perspectief van vermogensverschaffers
 • Financiers en financieringsproducten
 • Ondernemingsfinanciering in de huidige marktomgeving, relevante actualiteiten in de financiële markten

Dr. Mike Nawas, oprichter Bishopsfield Capital Partners (London), Associate Professor of Financial Markets Nyenrode Business Universiteit

Middag
Lunchpauze
Middag
Lees meer Sluiten
Financiering in de zorg

 • Bedrijfsfinanciering
 • Projectfinanciering en Publiek-private samenwerking
 • Kredietwaardigheid en kredietbeoordeling
 • Praktijk Business Case: RadNet Inc.
 • Discussie toepasbaarheid in de zorg in Nederland

Dr. Mike Nawas, oprichter Bishopsfield Capital Partners (London), Associate Professor of Financial Markets Nyenrode Business Universiteit

Middag
Uitreiking certificaten en aansluitend een borrel

Met de driedaagse masterclass Financieel management in de zorg krijgt u meer inzicht in de financiële gezondheid van uw organisatie!

Prof. dr. Dennis Vink

Prof. dr. Dennis Vink is hoogleraar Financiën en Investeringen en directeur van het Nyenrode Center voor Finance. Zijn onderzoek richt zich op financial engineering. Daarnaast werkt Vink zowel nationaal en internationaal met management in de private en publieke sector op het gebied van complexere vraagstukken over financieel management.
Website: www.dennisvink.nl / Twitter: www.twitter.com/dennis_vink

Dr. Mike Nawas

Dr. Mike Nawas is oprichter van Bishopsfield Capital Partners, het Londens advieshuis voor emissies en gestructureerde financieringen. Hij is tevens verbonden aan Nyenrode Business Universiteit als Associate Professor Financial Markets. De Dow Jones publicatie Financial News noemde Nawas in 2008 in de top tien van invloedrijkste mensen in de Europese kapitaalmarkten. Zijn bekendheid verwierf hij in de kapitaalmarktactiviteiten van ABN AMRO Bank alwaar hij tot 2009 in dienst was, laatstelijk als wereldwijd verantwoordelijke concerndirecteur voor obligatie-emissies en gestructureerde leningen voor de grootzakelijke clientèle van de bank.

Drs. ing. Sander Oude Luttikhuis

Drs. ing. Sander Oude Luttikhuis studeerde Business Administration aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en heeft een postdoctorale studie in Business Valuation afgerond aan Rotterdam School of Management.

Hij begon zijn carrière in 2002 als Financial Trainee bij de gemeente Rotterdam waar hij onder andere betrokken was bij verschillende projecten bij Havenbedrijf Rotterdam. In 2003 is Sander volledig overgegaan naar Havenbedrijf Rotterdam in de functie van Project Manager Property Transactions. Na twee jaar actief te zijn geweest in de Rotterdamse haven, startte hij als M&A Consultant bij M&A firma Troostwijk Introman.

In 2007 begon hij bij Zanders Corporate Finance. Hier was hij verantwoordelijk voor de corporate finance divisie van Zanders tot 2013. Gedurende zijn carrière is Sander actief betrokken geweest bij een groot aantal transacties die veelal eigen vermogen en vreemd vermogen betroffen. Tegen deze achtergrond richtte hij in 2013 Capax Capital Partners op.

Sander is naast zijn werkzaamheden bij Capax Capital Partners tevens werkzaam als Senior Lecturer Corporate Finance op Nyenrode Business Universiteit.

Drs. Mark Visser

Drs. Mark Visser behaalde zijn doctoraal in accounting en economie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Hij heeft onder andere werkervaring opgedaan bij de Royal Bank of Scotland, Deloitte Corporate Finance en The Decision Group Strategy Consulting. Hij is oprichter en aandeelhouder van MILK strategy & finance en MILK Participaties. Visser bekleedt verschillende bestuurlijke functies binnen MKB bedrijven. Daarnaast is Mark Visser docent aan de Vrije Universiteit Amsterdam en  lid van de strategische adviesraad van Sanofi-aventis en Convateq.

Mr. Mark Keuss

Mr. Mark Keuss heeft ruime ervaring in het arbeidsrecht. Hij is gespecialiseerd in reorganisaties en fraudeonderzoeken. Tevens adviseert Mark zowel profit als non-profit organisaties (ziekenhuizen, scholen, e.d.) over herstructureringen, medezeggenschapsaangelegenheden, sociale zekerheid, maatschapsovereenkomsten en geschillen met de inspectie.

De legal500 schrijft; Mark Keuss ‘provides practical solutions and concise advice (2014)’.

Mark doceert regelmatig op het gebied van het arbeidsrecht aan diverse opleidingsinstellingen, onder andere de Rotterdam School of Management. Ook was hij gastdocent arbeidsrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen en doceert hij thans de gecombineerde master arbeidsrecht van de VU en de UVA. Mark is sinds 2006 verbonden aan Lexence. Hij studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Utrecht en volgde de postacademische leergang Arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit. Mark is in 1989 beëdigd als advocaat.

Mr. Arnout Schennink

Mr. Arnout Schennink voert een ondernemingsrechtelijke procespraktijk en is gespecialiseerd in bestuurdersaansprakelijkheid. Hierover adviseert en procedeert hij regelmatig, waarbij zijn speciale aandacht uitgaat naar semi-publieke ondernemingen zoals zorginstellingen en woningcorporaties. Arnout analyseert en becommentarieert recente rechtspraak in het tijdschrift Rechtspraak Ondernemingsrecht. Hij is lid van de Vereniging Corporate Litigation en de Vereniging voor Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht.

Sinds 2010 werkt Arnout bij Lexence. Eerder was hij verbonden aan Allen&Overy. Hij studeerde rechten aan de Universiteit Utrecht en de Université Toulouse. Ook volgde hij de postacademische specialisatie Onderneming en Aansprakelijkheid aan de Grotius Academie. Arnout werd in 2004 beëdigd als advocaat.

Tijdens de driedaagse Masterclass Financieel management krijgt u, in een kleine groep, lezingen van deze toonaangevende docenten. Ervaar zelf waarom zij als absolute experts in hun veld worden gezien!

Voor wie?
Gezonde financiën zijn allang niet meer alleen de verantwoordelijkheid van de financieel directeur van de organisatie. Ook medisch specialisten, bestuurders, afdelingshoofden, clustermanagers, zorgcoördinatoren, regiomanagers en andere zorgprofessionals hebben profijt van gedegen kennis over financieel management in de zorg.

Of u nu werkzaam bent in een ziekenhuis, revalidatiecentrum, instelling voor geestelijke gezondheidszorg, verpleging en verzorging, thuiszorg, zorgverzekeraars of de overheid: als u een rol vervult bij de realisatie van de strategische en financiële doelstellingen in uw organisatie óf u wilt juist de financiële situatie van uw organisatie beter kunnen duiden, dan is deze driedaagse masterclass een waardevolle investering!

Vooropleiding
De opleidingen van Zorgvisie Academy zijn op het niveau van post-hbo. U kunt het programma goed volgen als u opereert op hbo werk- en/of denkniveau. U kunt dit niveau behaald hebben door vooropleiding, maar ook door relevante werkervaring.

Advies
Wilt u weten of deze masterclass ook voor u geschikt is? Of heeft u specifieke vragen? Neem dan contact op met Joanne Bijleveld via (030) 638 37 11 / joanne.bijleveld@bsl.nl. Of het interesseformulier in.

Accreditatie
ABAN accreditatie is aangevraagd.

Certificaat
Na afloop ontvangt u een deelnamecertificaat van Zorgvisie Academy i.s.m. Nyenrode Business Universiteit.

Wie gingen u onder meer voor?
Bekijk het overzicht van een aantal oud-deelnemers van de masterclass Financieel management in de zorg.

Een greepuit het oud-deelnemersveld

Achmea Consultant
Albert Schweitzer Ziekenhuis Arts
Amstelland Ziekenhuis Arts
Amstelring Bestuur
ASN Bank Overige
AstraZeneca ‎Manager Specialist
Cordaan Bestuur
CZ Risk Officer
Diaconessenhuis Meppel Zorgmanager
GGZ Delfland Bestuur
GGZinGeest Arts
Groene Hart Ziekenhuis Hoofd zorg/welzijn
Het Laar Financieel directeur
IJsselland Ziekenhuis Hoofd zorg/welzijn
Jarno Company Consultant/Adviseur
Kliniek Bloemindael Arts
Koraalgroep/Gastenhof Manager zorg
Laurens Wonen Consultant/Adviseur
Medux – Harting-Bank Verkoop Manager
Ministerie van VWS Financiën
Mohs Klinieken Bestuur
Mondriaan Financieel directeur
MoVida Consultant
Noordwest Ziekenhuisgroep Hoofd zorg/welzijn
Parnassia Groep Bestuur
Patientenbeweging Levenmetkanker Hoofd zorg/welzijn
Prinsenhof Bestuur
Raamwerk Bestuur
Reade Revalidatie Hoofd zorg/welzijn
RIBW K/AM Financien
Room to … Consultant/Adviseur
Sint Maartenskliniek Bestuur
St. Gezondheidscentra A’dam ZO Bestuur
St. Reik Hoofd Zorg/Welzijn
Windmeijer Bestuur Careyn
Zorg en Zekerheid Senior Zorginkoper
Zorgfix Thuiszorg Consultant
Zorggroep Meander Wijkmanager
Zorgverzekeringskantoor BES Financieel directeur
ZuidZorg Directeur zorg thuis

Ervaringen van anderen
‘Terzake kundige sprekers en opleiders’
‘Inzichtgevend en blikverruimend’
‘Goede verbinding met de praktijk’

Drs. ing. Sander Oude Luttikhuis vertelt over wat u kunt verwachten tijdens de masterclass Financieel management in de zorg.

Prof. dr. Dennis Vink vertelt over wat u kunt verwachten tijdens de masterclass Financieel management in de zorg.

Datum
10 & 11 oktober en 1 november 2018

Tijd
Dag 1: 08.30 uur ontvangst
Dag 2: 17.00 uur afsluiting
Dag 3: 08.30 uur ontvangst, 17.00 uur afsluiting

Locatie
Nyenrode Business Universiteit (routebeschrijving)
Straatweg 25
3621 BG Breukelen

Tarief
€ 2.995,- per persoon (excl. btw)

Accreditatie

ABAN geaccrediteerd voor 18 punten. De masterclass Financieel management in de zorg staat gelijk aan een studiebelasting van 18 uur.

Certificaat
Na afloop ontvangt u een deelnamecertificaat van Zorgvisie Academy i.s.m. Nyenrode Business Universiteit.

Overnachting
Hotelovernachting op Nyenrode inbegrepen.

Aanmelden
Schrijf u gemakkelijk in via de inschrijfknop rechtsboven.

Contact
Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Willemijn Herfkens
M: 06 – 19 00 06 04
E: willemijn.herfkens@bsl.nl

Joanne Bijleveld (inschrijving / aanmelding)
T: (030) – 638 37 11
E: joanne.bijleveld@bsl.nl

Annuleren
Een inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de opleidingsdatum, wordt een bedrag van € 50 wegens administratiekosten in rekening gebracht. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 750 (excl. BTW) per persoon bedragen de administratiekosten € 250. De administratiekosten bedragen € 35 indien de kosten van de betreffende opleiding, cursus, workshop of training minder dan € 100 bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich in dat geval wel laten vervangen door een ander persoon.