Masterclass Financieel management in de zorg

Krijg als zorgprofessional meer inzicht in de complexiteit van de jaarrekening

Er is in de laatste jaren veel gediscussieerd over de jaarrekeningen en financierbaarheid van zorginstellingen. Instellingen die via de WLZ worden gefinancierd moeten nadenken over de financierbaarheid van hun bedrijfsmodel en vastgoed. Ziekenhuizen hebben te maken met een opeenstapeling van financiële onzekerheden. Dit vertaalt zich in toenemende complexiteit en een wirwar van interpretatiemogelijkheden. Dit staat echter in schril contrast met de financiële positie van zorggroepen, deze zorggroepen zijn grotendeels gefinancierd uit eigen vermogen en de winsten stijgen tot ongekende hoogtes

Dit gaat ook niet ongemerkt voorbij aan de zorgverzekeraars, zij proberen met man en macht het eigen vermogen weer af te romen. Deze strijd kan alleen met strategische creativiteit en financiële discipline worden gewonnen. Tijdens de masterclass worden handvatten gegeven en leert u hoe ondernemerschap en een aangescherpte financiële strategie uw organisatie toekomstbestendig maken.

Tijdens deze zorg specifieke masterclass in 3 dagen wordt er gebruik gemaakt van gefundeerde theorie door topsprekers geïllustreerd met praktijkvoorbeelden, cases en oefeningen.

Uw resultaten zijn onder andere:

 • U haalt meer uit uw jaarrekening
 • Contractvormen van verzekeraars
 • U leert (beter) om te gaan met onderhanden werk
 • Het bouwen van een duurzaam verdienmodel in de zorg
 • Selectieve zorginkoop en de consequenties voor financieel management
 • Financiële reorganisatie en arbeidsrechtelijke consequenties
 • Hoe de taal te spreken van banken en andere vermogensverschaffers
 • Financieringsvormen voor overnames, projecten en vastgoed

Aan het einde van deze masterclass bent u in staat om investering- en financieringsvoorstellen te beoordelen aan de hand van waarderingsmodellen en financieel strategische argumenten.

Dag 1 | Dinsdag 22 mei 2018

08.30 – 09.00 uur
 
Ontvangst en registratie met koffie en thee
09.00 – 12.30 uur
 
Wat is het verdienmodel in de zorg?
U krijgt inzicht in de huidige en toekomstige verdienmodellen van verschillende zorgpartijen.

 • Hoe financieel strategische vraagstukken te toetsen in een onzekere toekomst
 • Handvatten om de toekomst te voorspellen
 • Hoe strategisch voor te sorteren in de zorg?
Drs. Mark Visser
Directeur De Financieel Economische Zaak, executive lecture Nyenrode Business Universiteit en de Vrije Universiteit Amsterdam
12.30 – 13.15 uur
 
Lunchpauze
13.15 – 17.00 uu
 
Investeringanalyse van projecten in de zorg
Prestatiebekostiging en resultaatgericht werken zijn voor u inmiddels een feit binnen het Nederlandse zorgsysteem waar gereguleerde marktwerking is geïntroduceerd. In financieel management nemen investerings- en financieringsbeslissingen een centrale plaats in. Hoe interpreteert en vertaalt u de cijfers tegen de achtergrond van business cases?

 • Waar komen de geldstromen vandaan?
 • Wat is het financiële verdienmodel?
 • Betekenis geven aan cijfers, wat is het verhaal bij de cijfers?
 • Hoe maak je een keuze?
 • Het selecteren van projecten die een bijdrage leveren aan financiële performance en financierbaar zijn.
Drs. ing. Sander Oude Luttikhuis
Directeur Capax Capital Partners en Executive lecturer Nyenrode Business Universiteit
17.00 uur
 
Inchecken in het hotel
17.45 uur
 
Diner
19.00 – 21.00 uur
 
Praktijkcase
John Kreuze
Bestuurder Parnassia International Holding BV en Triora in Holland en Spanje
Drs. ing. Sander Oude Luttikhuis
Directeur Capax Capital Partners en Executive lecturer Nyenrode Business Universiteit

Dag 2 | Woensdag 23 mei 2018  

 09.00 – 12.45 uur
 
Strategisch financieel management
 • Hoe wordt een business case beoordeeld?
 • Sturen op getallen door bestuur en RvT
 • De zin en onzin van cijfers
Prof. dr. Dennis Vink
Directeur Center for Finance en Professor of Finance and Investment, Nyenrode Business Universiteit
12.45 – 13.15 uur
 
Lunchpauze
13.15 – 17.00 uur
 
Praktijk Business case: Ruwaard van Putten Ziekenhuis
 • Hoe het financieel (helemaal) mis kan gaan
 • Reorganisatie en gesprekken met het bestuur en commissarissen
 • Financiële en arbeidsrechtelijke consequenties
Mr. Mark Keuss
Advocaat en partner, Lexence N.V. advocaten & notarissen
Mr. Arnout Schennink
Advocaat, Lexence N.V. advocaten & notarissen
Prof. dr. Dennis Vink
Directeur Center for Finance en Professor of Finance and Investment, Nyenrode Business Universiteit

Dag 3 | Woensdag 6 juni 2018

 09.00 – 13.00 uur
 
Ondernemingsfinanciering
 • Financiering van bedrijven en instellingen, vanuit het perspectief van vermogensverschaffers
 • Financiers en financieringsproducten
 • Ondernemingsfinanciering in de huidige marktomgeving, relevante actualiteiten in de financiële markten
Dr. Mike Nawas
Oprichter Bishopsfield Capital Partners (London), Associate Professor of Financial Markets Nyenrode Business Universiteit
13.00 – 14.00 uur
 
Lunchpauze
14.00 – 17.00 uur
 
Financiering in de zorg
 • Bedrijfsfinanciering
 • Projectfinanciering en Publiek-private samenwerking
 • Kredietwaardigheid en kredietbeoordeling
 • Praktijk Business Case: RadNet Inc.
 • Discussie toepasbaarheid in de zorg in Nederland
Dr. Mike Nawas
Oprichter Bishopsfield Capital Partners (London), Associate Professor of Financial Markets Nyenrode Business Universiteit
17.00 uur
 
Uitreiking certificaten en aansluitend een borrel
Programmawijzigingen onder voorbehoud

Prof. dr. Dennis Vink

Prof. dr. Dennis Vink is als hoogleraar financiering en investeringen verbonden aan Nyenrode Business Universiteit. Hij is directeur van het Nyenrode Center for Finance en als visiting professor of finance verbonden aan universiteiten in Moskou en Kopenhagen.

In 2009 was hij gekozen tot professor of the year in de executive MBA dat georganiseerd werd door Nyenrode en Kellogg School of Management. Dennis Vink is gespecialiseerd in (gestructureerde) financiering en heeft onderzoek verricht in samenwerking met faculteit van Yale International Center for Finance, EDHEC-Risk Institute en Vlerick Leuven Gent Management School. Hij is internationaal een veelgevraagd spreker, docent en adviseur op het terrein van financieel management.

Homepage: www.dennisvink.nl
Twitter: www.twitter.com/dennis_vink

Dr. Mike Nawas

Dr. Mike Nawas is oprichter van Bishopsfield Capital Partners, het Londens advieshuis voor emissies en gestructureerde financieringen. Hij is tevens verbonden aan Nyenrode Business Universiteit als Associate Professor Financial Markets. De Dow Jones publicatie Financial News noemde Nawas in 2008 in de top tien van invloedrijkste mensen in de Europese kapitaalmarkten. Zijn bekendheid verwierf hij in de kapitaalmarktactiviteiten van ABN AMRO Bank alwaar hij tot 2009 in dienst was, laatstelijk als wereldwijd verantwoordelijke concerndirecteur voor obligatie-emissies en gestructureerde leningen voor de grootzakelijke clientèle van de bank.

Drs. ing. Sander Oude Luttikhuis

Drs. ing. Sander Oude Luttikhuis studeerde Business Administration aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en heeft een postdoctorale studie in Business Valuation afgerond aan Rotterdam School of Management.

Hij begon zijn carrière in 2002 als Financial Trainee bij de gemeente Rotterdam waar hij onder andere betrokken was bij verschillende projecten bij Havenbedrijf Rotterdam. In 2003 is Sander volledig overgegaan naar Havenbedrijf Rotterdam in de functie van Project Manager Property Transactions. Na twee jaar actief te zijn geweest in de Rotterdamse haven, startte hij als M&A Consultant bij M&A firma Troostwijk Introman.

In 2007 begon hij bij Zanders Corporate Finance. Hier was hij verantwoordelijk voor de corporate finance divisie van Zanders tot 2013. Gedurende zijn carrière is Sander actief betrokken geweest bij een groot aantal transacties die veelal eigen vermogen en vreemd vermogen betroffen. Tegen deze achtergrond richtte hij in 2013 Capax Capital Partners op.

Sander is naast zijn werkzaamheden bij Capax Capital Partners tevens werkzaam als Senior Lecturer Corporate Finance op Nyenrode Business Universiteit.

Drs. Mark Visser

Drs. Mark Visser behaalde zijn doctoraal in accounting en economie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Hij heeft onder andere werkervaring opgedaan bij de Royal Bank of Scotland, Deloitte Corporate Finance en The Decision Group Strategy Consulting. Hij is oprichter en aandeelhouder van MILK strategy & finance en MILK Participaties. Visser bekleedt verschillende bestuurlijke functies binnen MKB bedrijven. Daarnaast is Mark Visser docent aan de Vrije Universiteit Amsterdam en  lid van de strategische adviesraad van Sanofi-aventis en Convateq.

Mr. Mark Keuss

Mr. Mark Keuss heeft ruime ervaring in het arbeidsrecht. Hij is gespecialiseerd in reorganisaties en fraudeonderzoeken. Tevens adviseert Mark zowel profit als non-profit organisaties (ziekenhuizen, scholen, e.d.) over herstructureringen, medezeggenschapsaangelegenheden, sociale zekerheid, maatschapsovereenkomsten en geschillen met de inspectie.

De legal500 schrijft; Mark Keuss ‘provides practical solutions and concise advice (2014)’.

Mark doceert regelmatig op het gebied van het arbeidsrecht aan diverse opleidingsinstellingen, onder andere de Rotterdam School of Management. Ook was hij gastdocent arbeidsrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen en doceert hij thans de gecombineerde master arbeidsrecht van de VU en de UVA. Mark is sinds 2006 verbonden aan Lexence. Hij studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Utrecht en volgde de postacademische leergang Arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit. Mark is in 1989 beëdigd als advocaat.

Mr. Arnout Schennink

Mr. Arnout Schennink voert een ondernemingsrechtelijke procespraktijk en is gespecialiseerd in bestuurdersaansprakelijkheid. Hierover adviseert en procedeert hij regelmatig, waarbij zijn speciale aandacht uitgaat naar semi-publieke ondernemingen zoals zorginstellingen en woningcorporaties. Arnout analyseert en becommentarieert recente rechtspraak in het tijdschrift Rechtspraak Ondernemingsrecht. Hij is lid van de Vereniging Corporate Litigation en de Vereniging voor Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht.

Sinds 2010 werkt Arnout bij Lexence. Eerder was hij verbonden aan Allen&Overy. Hij studeerde rechten aan de Universiteit Utrecht en de Université Toulouse. Ook volgde hij de postacademische specialisatie Onderneming en Aansprakelijkheid aan de Grotius Academie. Arnout werd in 2004 beëdigd als advocaat.

Drs. John Kreuze

Drs. John Kreuze is werkzaam als bestuurder bij Parnassia International Holding BV en bij Triora in Holland en Spanje. Triora is een bedrijf dat Nederlandse expertise op het gebied van geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg exporteert naar het buitenland. Op dit moment zijn er twee Spaanse klinieken werkzaam volgens de Nederlandse methodiek. De ambitie is om meerdere klinieken in Spanje te gaan exploiteren. Ook in Turkije wordt gewerkt aan deze mogelijkheid. Voor Spanje geldt dat er naast de Spaanse markt ook voor de Britse markt en in een later stadium de Duitse en Franse markt wordt gewerkt. Over deze export van kennis en de daarmee gepaard gaande business case gaat zijn bijdrage

Voor wie?
Deze masterclass is bedoeld voor clustermanagers, zorgcoördinatoren, regiomanagers, artsen in academische, categorale en algemene ziekenhuizen, revalidatiecentra, aanbieders van geestelijke gezondheidszorg, verpleging en verzorging, thuiszorg, zorgverzekeraars en overheid. Het zijn zij die een cruciale rol vervullen bij de realisatie van de strategische en financiële doelstellingen in hun eigen organisatie.

Vooropleiding
De opleidingen van Zorgvisie Academy worden gegeven op Post HBO-niveau. U hoeft echter geen vooropleiding op HBO-niveau voltooid te hebben. U kunt het programma goed volgen als u opereert op HBO werk- en/of denkniveau. U kunt dit ook verkregen hebben door relevante werkervaring.

Wie gingen u onder meer voor?
Hieronder vindt u een overzicht van een aantal oud-deelnemers van de masterclass Financieel management in de zorg. Wilt u weten of deze masterclass ook voor u geschikt is? Neemt u dan contact op met Joanne Bijleveld via 030 – 638 37 11 of joanne.bijleveld@bsl.nl. Of vul het interesseformulier in.

Organisatie Functie
Achmea Consultant
Albert Schweitzer Ziekenhuis Arts
Amstelland Ziekenhuis Arts
Amstelring Bestuur
ASN Bank Overige
AstraZeneca ‎Manager Specialist
Cordaan Bestuur
CZ Risk Officer
Diaconessenhuis Meppel Zorgmanager
GGZ Delfland Bestuur
GGZinGeest Arts
Groene Hart Ziekenhuis Hoofd zorg/welzijn
Het Laar Financieel directeur
IJsselland Ziekenhuis Hoofd zorg/welzijn
Jarno Company Consultant/Adviseur
Kliniek Bloemindael Arts
Koraalgroep/Gastenhof manager zorg
Laurens Wonen Consultant/Adviseur
Medux – Harting-Bank Verkoop Manager
Ministerie van VWS Financiën
Mohs Klinieken Bestuur
Mondriaan Financieel directeur
MoVida Consultant
Noordwest Ziekenhuisgroep Hoofd zorg/welzijn
Parnassia Groep Bestuur
Patientenbeweging Levenmetkanker Hoofd zorg/welzijn
Prinsenhof Bestuur
Raamwerk Bestuur
Reade Revalidatie Hoofd zorg/welzijn
RIBW K/AM Financien
Room to… Consultant/Adviseur
Sint Maartenskliniek Bestuur
St. Gezondheidscentra Amsterdam Zuidoost Bestuur
St. Reik Hoofd Zorg/Welzijn
Windmeijer Bestuur Careyn
Zorg en Zekerheid Senior Zorginkoper
Zorgfix Thuiszorg Consultant
Zorggroep Meander Wijkmanager
Zorgverzekeringskantoor BES Financieel directeur
ZuidZorg Directeur zorg thuis

Datum
2,3 en 31 oktober 2017

Tijd
Dag 1: 08.30 uur ontvangst
Dag 2: 17.00 uur afsluiting
Dag 3: 08.30 uur ontvangst, 17.00 uur afsluiting

Locatie
Nyenrode Business Universiteit (routebeschrijving)
Straatweg 25
3621 BG Breukelen

Tarief
€ 2.995,- per persoon (excl. btw)

Accreditatie

ABAN geaccrediteerd voor 18 punten.

Certificaat
Na afloop ontvangt u een deelnamecertificaat van Zorgvisie Academy i.s.m. Nyenrode Business Universiteit.

Overnachting
Hotelovernachting op Nyenrode inbegrepen.

Aanmelden
Schrijf u gemakkelijk in via het inschrijformulier.

Contact
Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Willemijn Herfkens
M: 06 – 19 00 06 04
E: willemijn.herfkens@bsl.nl

Joanne Bijleveld (inschrijving / aanmelding)
T: (030) – 638 37 11
E: joanne.bijleveld@bsl.nl

Annuleren
Een inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de opleidingsdatum, wordt een bedrag van € 50 wegens administratiekosten in rekening gebracht. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 750 (excl. BTW) per persoon bedragen de administratiekosten € 250. De administratiekosten bedragen € 35 indien de kosten van de betreffende opleiding, cursus, workshop of training minder dan € 100 bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich in dat geval wel laten vervangen door een ander persoon.