Masterclass Patiëntgerichte zorg

Leer ‘de patiënt centraal stellen’ in praktijk te brengen
Zv Academye 700x350

Iedereen heeft het erover. Sommige organisaties doen het al, sommigen zeggen dat ze het doen en de meeste organisaties denken dat ze het doen, de patiënt centraal stellen en patiëntgerichte zorg bieden.

Maar wat het nou precies is, welke veranderingen in handelen én denken daarvoor nodig zijn en of het eigenlijk wel mogelijk is? Op die vraag blijven de meeste zorgorganisaties het antwoord schuldig…

De zorg kan op dit gebied veel leren van de hotelbranche. Door een unieke samenwerking tussen Zorgvisie, Nyenrode business Universiteit en Hotel Management School Maastricht bieden wij u de mogelijkheid om ‘de patiënt centraal stellen’ in praktijk te brengen. Hoe kunt u zich als zorgprofessional inleven in de wensen en behoeften van de klant, uw patiënt? Waarom is dit zo belangrijk? En hoe kunt u nóg servicegerichter worden en zorgen voor een zo prettig mogelijk verblijf voor uw patiënt in uw zorginstelling?

  • U ontvangt nieuwe inzichten die u een andere kijk op zorg in het algemeen en soms ook specifiek op uw eigen organisatie geven.
  • U ontdekt waar de touchpoints in uw organisatie liggen en wat deze ‘momenten van de waarheid’ betekenen in de ogen van uw patiënt of cliënt.
  • U ontwikkelt een eigentijdse visie op patiëntgerichte zorg, specifiek toegepast op uw eigen organisatie, waarbij u direct inzicht heeft in wat deze visie voor de organisatie van de zorg betekent.

Wilt u zich inleven in uw patiënt? Wilt u uw communicatieve vaardigheden naar uw patiënt ontwikkelen? Wilt u voelen wat een andere aanpak met uw patiënt doet? Schrijf u dan nu in voor de Masterclass Patiëntgerichte zorg.

Dag 1 | Woensdag 4 april 2018
08.45 uur   Ontvangst
09.15 uur   Spiegel uw organisatie!
Kennismaking, verkenning van de eigen organisatie en verbinding maken. U verwerft inzicht in de vraag hoe actueel uw organisatie is om in te spelen op de continu veranderde behoefte in de markt. Is uw organisatie slagvaardig genoeg om in te spelen op de vraag van vandaag en morgen?
Jeroen Frerichs, hospitality consultant, Hotel Management School Maastricht
Maarten Bos, consultant, Hotel Management School Maastricht
 10.15 uur   Perspectieven van patiëntgerichte zorg
Inzicht van patiëntgerichte zorg vanuit het perspectief van een bestuurder en een patiënt. Bestuurder Marjolein de Jong vertelt het verhaal van het Alexander Monro Borstkankerziekenhuis. Waarom werken zij anders dan andere ziekenhuizen? Waarom hebben zij zich gespecialiseerd? Hoe is de organisatie opgebouwd om daadwerkelijk te komen tot patiëntgerichte zorg? Daarnaast vertelt een patiënte vanuit haar eigen ervaring haar visie op patiëntgerichte zorg. Wat betekent patiëntgerichte zorg vanuit het perspectief van de patiënt? Zijn zorgprofessionals nog wel in staat de mens in de patiënt te zien of zien zij vooral de aandoening of de zorgvraag? Een inspirerende verhaal vanuit meerdere invalshoeken.
Dr. Marjolein de Jong, bestuurder Alexander Monro Borstkankerziekenhuis en een patiënt
12.00 uur   Lunch
13.00 uur   Patiënt is sleutel tot verandering
“Patiëntparticipatie is het geven van de gelegenheid aan patiënten een actieve rol te spelen in hun gezondheid”. Vanuit deze visie geeft Joris Arts aan hoe patiëntenparticipatie werkt, hoe je het organiseert en wat de betekenis ervan is voor zowel de patiënt als de organisatie.
Joris Arts, bestuurder Gezondheidscentrum Kersenboogerd
15.00 uur Pauze
15.15 uur   Narratieve gezondheidszorg – Alles begint met tijd om te luisteren
Met nieuwe technieken kunnen we steeds meer aandoeningen beter behandelen. Er komen meer medicijnen bij die gerichter kunnen worden ingezet. Wat in al die ontwikkelingen niet is veranderd, is dat geneeskunde nog steeds mensenwerk is. Dat is meer dan het luisteren naar een verhaal. Het gaat om het leren herkennen en begrijpen van perspectieven en vanuit hier bewogen te worden tot actie – mensgerichte zorg. Narratieve gezondheidszorg is een manier om, door het creëren van betekenisvolle relaties, uiteindelijk, nauwkeurigere diagnoses en doeltreffendere zorg te bieden. Tegelijkertijd is het een vorm om de zorg praktijk te verdiepen, en daarmee het plezier en de tevredenheid van de zorgprofessional te vergroten.
Corine Jansen, boardmember International Listening Association
17.30 uur   Inchecken hotelkamers
18.00 uur   Diner
19.15 uur   Waarderend leiderschap, leiding nemen in complexe veranderingen
U krijgt praktische tips om leiding te geven aan het ontwikkelen van een patiëntgerichte organisatie. Groei uit tot een HELD in uw organisatie: een Hoog Energieke Leidingnemende Doener.
Bas Kodden, Coordinator Center for Leadership & Management Development Nyenrode Business Universiteit vanuit ‘Word een Held’
21.15 uur   Borrel in de Plesmanbar
Dag 2 | Donderdag 5 april 2018 
07.45 uur   Ontbijt in Plesman hotel en uitchecken hotel
09.00 uur   Wat kan de zorg leren van de hotelbranche?
Gastvrijheid in de hotelbranche vindt iedereen vanzelfsprekend. Maar hoe kan de zorg gastvrijer worden en leren van deze branche? Esther Reenders heeft zelf jaren in 5-sterren hotels in New York leiding gegeven. Zij toont de wijze waarop in deze branche gastvrijheid wordt uitgedragen en geborgd. Samen met Maarten en Jeroen vertaalt zij dit naar praktische toepassingen voor patiëntgerichte zorg in Nederland o.a. door een praktijkcasus uit een groot ziekenhuis in Nederland te presenteren.
Esther Reenders, adviseur gastvrijheid
10.30 uur Ontwikkel uw eigen Patient Journey
Naar aanleiding van de ochtend en middag creëert u zelf inzicht in de reis van uw eigen patiënt. U leert kijken naar uw organisatie met de bril van de patiënt. En u bent in staat de sleutels te vinden voor succesvolle innovatie.
Jeroen Frerichs, hospitality consultant, Hotel Management School Maastricht
Maarten Bos, consultant, Hotel Management School Maastricht
12.00 uur   Lunchpauze
13.00 uur   Verandermanagement in de zorg
Verandermanagement in de zorg vraagt steeds meer een gedifferentieerde aanpak. Veranderingen binnen de eigen zorginstelling vereisen een andere invalshoek dan veranderingen waar ook externe partijen bij betrokken zijn. Steeds meer ontstaan veranderingen door soms complexe samenwerking tussen partijen. Partijen zitten daarbij soms gevangen in de spagaat tussen zelfbelang en collectief belang.

Verandering ontstaat doordat partijen bijvoorbeeld leren kijken naar mogelijke gemeenschappelijke toegevoegde waarde, durven nadenken over nieuwe businessmodellen en weten hoe zij zich in die samenwerking moeten opstellen om succesvol te zijn.

In dit college komt aan de orde welke benaderingswijzen passen bij welke omstandigheden. Basis daarbij is het (leren) typeren van de omstandigheden: wat is eigenlijk de veranderopgave? En daaraan gekoppeld: welk type benadering biedt dan de grootste kans op succes? En wat betekent dat voor de eigen rol en opstelling in een verandering.
Drs. Jo Vincken, programma directeur publiek domein & zorg, Nyenrode Business Universiteit

15.15 uur   Middagpauze
15.30 uur   Het (door)ontwikkelen van patiëntgerichte zorg
Vanuit de inzichten van de vorige blokken krijgt u praktische handvaten aangereikt om in uw eigen organisatie patiëntgerichte zorg daadwerkelijk tot ontwikkeling te brengen en te borgen in de systemen van uw eigen organisatie. Daarnaast krijgt u inzichten in hoe u de vraag naar patiëntgerichte zorg blijvend actueel kunt houden en kunt (door)ontwikkelen in de praktijk.
Jeroen Frerichs, hospitality consultant, Hotel Management School Maastricht
Maarten Bos, consultant, Hotel Management School Maastricht
17.30 uur   Uitreiken certificaten en borrel
Programmawijzigingen onder voorbehoud

Voor wie?
De masterclass Patiëntgerichte zorg is bedoeld voor onder meer raad van bestuur, directie, (facility)managers, zorgmanagers, zorgverleners, artsen, medisch specialisten en professionals werkzaam voor een cure- of care instelling, en aan de zorg gelieerde organisaties als zorgverzekeraars, overheid en consultancy. En voor zij die zich bezighouden met patiëntgerichte zorg en hospitality.

Vooropleiding
De opleidingen van Zorgvisie Academy worden gegeven op Post HBO-niveau. U hoeft echter geen vooropleiding op HBO-niveau voltooid te hebben. U kunt het programma goed volgen als u opereert op HBO werk- en/of denkniveau. U kunt dit ook verkregen hebben door relevante werkervaring.

Wie gingen u onder meer voor?
Hieronder vindt u een oud-deelnemers overzicht van twee eerdere edities van de masterclass Patiëntgerichte zorg. Wilt u weten of deze masterclass ook voor u interessant is? Neemt u dan contact op met Joanne Bijleveld via 030 – 638 37 11 of joanne.bijleveld@bsl.nl. Of vul het interesseformulier in.

Haaglanden Medisch Centrum Cluster Manager
Medisch Spectrum Twente Consultant/Adviseur
Heliomare Manager revalidatie polikliniek
Meander Medisch Centrum Arts
Ziekenhuis Amstelland Arts
Amphia Manager Communicatie & Marketing
ZRTI Manager Paramedici
Programma Zorg Verandert programmaleider
Zorg Verandert Hoofdtrainer
Erasmus MC Consultant/Adviseur
Stichting Kind en Ziekenhuis Directeur
Huisartsenorganisatie Oost Gelderland Manager Ketenzorg en Innovatie
ZRTI Bestuur
St. Antoniusziekenhuis Consultant/Adviseur
Westfriesgasthuis Hoofd zorg/welzijn
Z.Z.P. Advies en interim werk
Haaglanden Medisch Centrum Medisch Cluster Manager
Ziekenhuis Amstelland Arts
Ziekenhuis Amstelland Facility manager
Ziekenhuis Amstelland Hoofd zorg/welzijn
Albert Schweitzer Ziekenhuis Hoofd zorg/welzijn
Albert Schweitzer Ziekenhuis Consultant/Adviseur
Albert Schweitzer Ziekenhuis Hoofd zorg/welzijn
Dr.H.E. Oduber Hospitaal Zorgmanager
Dr.H.E. Oduber Hospitaal Zorgmanager
Heliomare Teammanager Revalidatie
Impuls kamphuis BV Tandarts
Medisch Centrum Kinderwens Manager bedrijfsvoering
Medisch Centrum Kinderwens Embryoloog / directeur
Medisch Spectrum Twente Programmamanager VBHC
Medisch Spectrum Twente Teamhoofd Kliniek Orthopedie
Ministerie van VWS Coördinerend beleidsmedewerker
Radboudumc Bestuur
Radboudumc Patiëntenadviseur
Radboudumc Bestuur
Radboudumc Consultant/Adviseur
Saltro Manager Frontoffice
Saltro Accountmanager
St. Antonius Ziekenhuis Arts

Jeroen Frerichs

Jeroen Frerichs werkt als hospitality consultant voor de Hotel Management School Maastricht. Hij is gespecialiseerd in het ontwikkelen van mensgerichte gastvrijheid en verzorgt trajecten op het gebied van  persoonlijke-, leiderschaps- en teamontwikkeling in organisaties. Daarnaast specialiseert hij zich in hospitality design en architecture. Dit doet hij in diverse branches waaronder de zorgsector, retail, overheid, financiële dienstverlening, openbare dienstverlening  en high tech engineering, zowel in Nederland als internationaal. Daarnaast heeft Jeroen een eigen coachpraktijk en ontwikkelt hij diverse trainingsprogramma’s op het gebied van persoonlijk leiderschap. Samen met andere organisaties is Jeroen actief in ervaringsgerichte werkvormen in leiderschap, teambuilding en communicatie. Na studies aan de HEAO en in bedrijfsinformatica is Jeroen zich gaan specialiseren op het snijvlak van mens & organisatie middels een autodidactische studie in o.a. organisatiekunde en psychologie. In dat kader schreef hij twee boeken voor teamleiders over respectievelijk ziekteverzuim en competentiegerichte coaching.Dat tweede boek bracht hem in 2003 in contact met Hotel Management School Maastricht, waarna hij voor altijd zijn hart heeft verpand aan de ontwikkeling van mensgerichte gastvrijheid in organisaties.

Maarten Bos

Maarten Bos is als zelfstandig consultant verbonden aan de Hotel Management School Maastricht en aan Universiteit Nyenrode. Hij is gespecialiseerd in het ontwikkelen van mensgerichte gastvrijheid en verzorgt trajecten op het gebied van  persoonlijke-, leiderschaps- en teamontwikkeling in organisaties. Dit doet hij in diverse branches waaronder zorgorganisaties, retail, overheid, financiële dienstverlening,  hotellerie en catering industrie, zowel in Nederland als internationaal. Daarnaast coacht Maarten al een aantal jaar op rij participanten in het internationaal MBA programma Universiteit Nyenrode. Binnen zijn eigen coachings- en therapiepraktijk begeleidt en coacht Maarten uiteenlopende cliënten. Na het afronden van de Hotel Management School in Maastricht is hij enkele jaren werkzaam geweest in operationele management functies. Vervolgens is hij gaan participeren in het Internationale MBA programma Universiteit Nyenrode waarbij hij is gekozen tot ‘Student van het jaar’. Na Nyenrode is hij werkzaam geweest als consultant en directeur om vervolgens mede-eigenaar te worden van een multimedia bedrijf gespecialiseerd in Italië. Het bedrijf heeft diverse onderscheidingen gehad waaronder, 3 jaar op rij, de Travvies Award van beste bestemmingswebsite en 2 jaar op rij de meest gastvrije winkel van ’s-Hertogenbosch.  Zijn passie ‘mensgerichtheid in organisaties’ bleef echter trekken en dit resulteerde in 2014 zowel in een eigen coaching- en therapiepraktijk als in een intensieve samenwerking met Nyenrode en Hotel Management School Maastricht.

Dr. Marjolein de Jong

Marjolein de Jong is bestuurder van het Alexander Monro Borstkankerziekenhuis. Ze studeerde klinische psychologie en geneeskunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Van 2001-2006 kreeg ze haar opleiding heelkunde in VUmc. Van 2007 tot 2009 was ze lid van de maatschap oncologische chirurgie in het Mesos/Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein en van 2010-2012 was ze chirurg in VUmc. In 2012 richtte ze samen met advocaat Mieke van Schuppen de bv Breast Care Nederland op. Daarnaast was ze nog waarnemend mammachirurg in diverse ziekenhuizen en van 2013 tot de overname van het Alexander Monro door Breast Care Nederland was ze chirurg in het UMCU.

Bas Kodden

Bas Kodden is Program Director Law, Leadership & Management aan de Nyenrode Business Universiteit. Zijn belangrijkste onderzoeksthema’s gaan over leiderschap, ondernemerschap en persoonlijke ontwikkeling. Hij groeide op in Raalte om daarna in Groningen zowel een studie Rechten als Bedrijfskunde te voltooien. In 2011 ontving hij van Nyenrode Business Universiteit zijn doctorsgraad. Voordat Bas in 2010 te werken kwam aan het Center for Leadership & Management Development aan de Nyenrode Business Universiteit, is Bas bijna zijn gehele loopbaan als ondernemer werkzaam geweest. In 1998 startte hij zijn eerste onderneming letterlijk vanuit de woonkamer, een bedrijf dat uitgroeide tot een organisatie met diverse vestigingen en vele tientallen werknemers. Na 12,5 jaar zijn organisaties te hebben geleid, droeg hij in 2010 de onderneming over om wetenschappelijk onderzoek te kunnen verrichten, om boeken te kunnen schrijven en om jonge, ambitieuze studenten te kunnen trainen en te kunnen coachen naar toekomstig leiders.

Drs. Jo Vincken

Drs. Jo Vincken is betrokken als business developer voor Executive Education & Organizational Development aan Nyenrode Business Universiteit. Hij is een veranderaar in hart en nieren. Daarnaast is hij Program Director van de masterclass Verandermanagement aan Nyenrode Business Universiteit.

Joris Arts

Joris Arts is sinds 1 januari 2016 bestuurder van Gezondheidscentrum Kersenboogerd in Hoorn. Daarvoor was hij bijna tien jaar werkzaam als ziekenhuisapotheker in het Antonius Ziekenhuis in Sneek. Hij introduceerde daar diverse innovaties waarvoor hij onder andere de titel Doctorpreneur van 2015 ontving. Zijn missie is de problemen in de gezondheidszorg te lijf te gaan door patiënten meer te betrekken in hun behandeling met technologie als hulpmiddel. Joris bekleedt diverse bestuurs- en toezichtsfuncties.

Corine Jansen

Corine Jansen (1968). In september 2009 begon Corine haar werkzaamheden als Chief Listening Officer begonnen bij het REshape & Innovation Center van het Radboudumc. Sinds eind 2014 werkt zij als zelfstandige.

Sinds 2012 is zij actief lid van The International Listening Association (ILA) en de eerste, en tot nu toe enige, Nederlander die het Certified Listening Professional (CLP™) programma volbracht. Begin 2014 studeerde Corine af op het onderwerp: ‘Listening to narratives of people who live with medical illness’.  In juni 2017 Omaha (VS) werd zij benoemd als lid van het bestuur van de ILA als ‘Member at Large Global’ en mocht zij tevens The Business Person of the Year Award 2017 in ontvangst nemen.

In december 2016 heeft zij samen met Irene Göttgens het Narrative Healthcare Network opgericht. Het Narrative Healthcare Network (NHN) is een netwerk dat de toepassing van de narratieve praktijk in de gezondheidszorg bestudeert en verder ontwikkelt.

In 2013 startte Corine als mede-initiatiefnemer het Gouden oor Award voor de Zorg. De Gouden Oor Award voor de Zorg is een prijs voor het effectief luisteren naar mensen die zorg gebruiken. Want wie zorg nodig heeft, wil niet alleen ‘geholpen worden’, maar ook gehoord worden.  Met liefde ben is zij lid van de Raad van Advies van de Stichting IKONE en voorzitter van de Stichting Waardevolle Mantelzorg.

Esther Reenders

Esther is adviseur gastvrijheid. Zij is na het afronden van de Hoge Hotelschool in Leeuwarden in New York beland, waar zij in het Walforf=Astoria Hotel en het Plaza Hotel als leidinggevende heeft gewerkt. Na 10 jaar keerde zij in NL terug met haar gezin en heeft haar passie voor gastvrijheid in de zorg voortgezet. Inmiddels werkt ze alweer 7 jaar vanuit haar eigen bedrijf ‘Gastvrij Werken’ aan diverse projecten waarin in klantbeleving en gastvrijheid centraal staan. Naast haar eigen bedrijf is Esther mede-bedenker van ‘FeedbackRadar’; een software tool die organisaties in staat stelt om actief, samen met de input van de eigen ‘klant’ continue te verbeteren.

Datum
4 en 5 april 2018

Tijd
Dag 1: 08.45 uur ontvangst
Dag 2: 16.00 uur afsluiting

Locatie
Nyenrode Business Universiteit (routebeschrijving)
Straatweg 25
3621 BG Breukelen

Tarief
€ 1.995,- per persoon (excl. btw)

Accreditatie

ABAN geaccrediteerd voor 12 punten.

Certificaat
Na afloop ontvangt u een deelnamecertificaat van Zorgvisie Academy i.s.m. Nyenrode Business Universiteit.

Overnachting
Hotelovernachting op Nyenrode inbegrepen.

Aanmelden
Schrijf u gemakkelijk in via het inschrijformulier.

Contact
Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Willemijn Herfkens
M: 06 – 19 00 06 04
E: willemijn.herfkens@bsl.nl

Joanne Bijleveld (inschrijving / aanmelding)
T: (030) – 638 37 11
E: joanne.bijleveld@bsl.nl

Annuleren
Een inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de opleidingsdatum, wordt een bedrag van € 50 wegens administratiekosten in rekening gebracht. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 750 (excl. BTW) per persoon bedragen de administratiekosten € 250. De administratiekosten bedragen € 35 indien de kosten van de betreffende opleiding, cursus, workshop of training minder dan € 100 bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich in dat geval wel laten vervangen door een ander persoon.