Masterclass Strategie in de zorg

Leer strategisch denken te ontwikkelen en krijg inzicht in de toekomst van de zorg
Zv Academye 700x350

In een tijdperk waarin de vraag naar zorg toeneemt, maar er steeds meer gedaan moet worden door minder arbeidskrachten, kan de inzet van technologie een groot verschil maken. U kunt hierop inspelen en erin meegaan om voorbereid te zijn op de toekomst van de zorg en hiermee uw koers bepalen!

Als leiding van een zorgorganisatie bereidt u zich voor op de toekomst. Niet alleen bij ondersteunende activiteiten, maar ook in de primaire processen. Toekomstgericht denken en strategisch handelen worden belangrijker dan ooit tevoren, zeker in de gezondheidszorg.

Wat is uw strategische visie? Hebt u de juiste kaders om voorbereid te zijn op de digitale transformatie waar u zich in bevindt of die er aankomt? Hoe zorgt u voor draagkracht voor de daadwerkelijke uitvoering van uw gewenste toekomst? Wat zijn de succes- en faalfactoren?

Deze masterclass is ingericht om u in korte tijd antwoord te geven op deze vragen.

Uw resultaten

Om de impact en de directe toepasbaarheid van de stof zo groot mogelijk te maken, wordt u continue gevraagd om eigen casuïstiek in te brengen, voorafgaand en gedurende de masterclass. Na afloop van de twee dagen op Nyenrode Business Universiteit zijn dit uw resultaten:

  • U leert hoe u uw organisatie strategisch en organisatorisch sterker kunt maken.
  • U bouwt kennis op om uw visie en strategie van uw zorgorganisatie te definiëren
  • U leert draagvlak te creëren voor de stakeholders in de zorg.
  • U begrijpt de strategische context van uw zorgorganisatie
  • U weet hoe u de kwaliteit van uw strategie kunt meten en verbeteren
  • U weet hoe u een strategische actieplan ontwikkelt en uitvoert
  • U weet hoe u op een efficiënte en duurzame wijze uw strategie implementeert
  • U vergroot uw strategische vaardigheden

Dag 1 | 17 januari 2017

09.00 uur
 
Ontvangst met koffie en thee
09.30 uur
 
Welkom en voorstelronde
10.00 uur
 
Mission, vision en strategy
Strategische vraagstukken verschillen in een aantal opzichten van de meeste andere vraagstukken. Zo vereist het ontwikkelen van een visie op de lange termijn niet alleen logica en gedegen analyses, maar ook intuïtie en verbeelding. Strategische vraagstukken kenmerken zich als paradoxen. Er zijn diverse strategische doelen die tegenstrijdig zijn en waartussen een balans moet worden gevonden. Om als leider de juiste strategische beslissingen te kunnen nemen, is het nodig om op een hoger niveau het probleem te kunnen definiëren en vanuit verschillende en deels tegenstrijdige perspectieven te kunnen denken. In deze bijdrage van hoogleraar Bob de Wit wordt ingegaan op een aantal strategische paradoxen en worden veel voorbeelden en cases besproken. U wordt uitgedaagd om strategisch denken te ontwikkelen.
Prof. Dr. Bob de Wit, Professor of Strategic Leadership at and Co-Director of the Center for Strategy, Nyenrode Business Universiteit
11.30 uur
 
Terugkoppeling voorbereiding
Bob de Wit gaat in op de vragen die u heeft naar aanleiding van de voorbereiding.
Prof. Dr. Bob de Wit
12.30 uur
 
Lunchpauze
13.30 uur
 
Toekomstvisie eigen organisatie – groepsopdracht
U gaat aan de slag met de strategie van uw eigen organisatie en u gaat een toekomstvisie voor uw eigen organisatie uitwerken. U kijkt naar stakeholders, middellange en lange termijn en u krijgt feedback van deelnemers en docenten.
Prof. Dr. Bob de Wit
14.30 uur
 
Inzicht in de toekomst
In februari 2017 bleek dat ruim 60% van de Amerikanen gelooft dat robots bijna al het werk gaan overnemen, maar dat hún baan over tien jaar nog bestaat… Dit is symptomatisch voor de manier waarop we over de toekomst denken: relevant, maar niet urgent. Zo sussen we ons in slaap, totdat het (bijna) te laat is. Waarom doen we dat? Tijdens deze masterclass ontdekken we samen wat er met ons toekomstbewustzijn aan de hand is. Waarom we denken dat de toekomst te voorspellen is, wat we kunnen doen om foute voorspellingen goeddeels te voorkomen en hoe we de aversie voor onzekerheid in onze organisaties kunnen tackelen.

De technologische ontwikkeling gaat steeds sneller. Gelukkig verandert niet alles even snel en kunnen we sommige ontwikkelingen vroeg signaleren. Dat geeft ruimte om onze organisaties op de toekomst voor te bereiden. Maar dan moeten we wel nú beginnen.
Drs. Barbara van Veen, Futurist

15.30 uur
 
Verkenning toekomstige markten
De belangrijke stakeholders in de zorg zijn het vetrekpunt voor de toekomst: patiënt, zorgaanbieder, zorgverzekeraar en overheid. Welke ervaringen uit het verleden zijn van belang en welke runners up komen er aan? Ingaan op ontwikkelingen & trends: het onderscheiden van hoofd- en bijzaken voor uw organisatie. Alleen dan is de meest efficiënte weg gegarandeerd en slaagt uw strategie.
Prof. Dr. Bob de Wit
16.30 uur
 
De toekomst van zorg
Op dit moment komt er een tsunami van veranderingen op de zorg af en zal de digitale transformatie zeker ook hier gaan plaatsvinden. De beweging is onafwendbaar vanwege een push door de technologische mogelijkheden en een pull vanuit de maatschappelijke hoek: toename van de vraag en stijging van de kosten. Ontwikkelingen als exponentieel toenemende rekenkracht, kunstmatige Intelligentie, robottechnologie, beeldherkenning, spraaktechnologie, en 3D-printing zijn allemaal van toepassing op de zorg. De vraag is dan hoe de toekomst van de zorg er gaat uitzien.”
Prof. Dr. Leonard Witkamp, bijzonder hoogleraar Telemedicine
17.00 uur
 
Snackpauze
17.30 uur
 
Een blik in de toekomst, uw vragen beantwoord
Barbara van Veen, Prof. Dr. Leonard Witkamp en Prof. Dr. Bob de Wit beantwoorden uw vragen over (digitale) zorg strategieën aan de hand van ervaringen, filmpjes en hun kennis over de toekomst.
19.30 uur
 
Driegangen diner
21.00 uur
 
Inchecken hotel, opfrissen en borrel in de bar

Dag 2 | 18 januari 2018

08.30 uur
 
Ontvangst met koffie, thee en lekkers
09.00 uur
 
Theorie achter strategie: implementeren en veranderen
De veranderingen in de gezondheidszorg plaatsen de organisaties en samenwerkingsverbanden voor grote uitdagingen. De in het verleden gehanteerde strategische stijlen bieden vaak onvoldoende houvast om de complexe vraagstukken in juiste banen te kunnen leiden. Strategische keuzes zijn niet alleen gericht op het realiseren van oplossingen, maar moeten bijdragen aan het vermogen van de organisaties en netwerken om oplossingsrichtingen gaandeweg in te kunnen vullen. U leert over strategische verandervraagstukken, de waarde van strategisch denken en wat men kan doen om het aanpassend vermogen van een organisatie te vergroten.
Dr. Jeroen van der Velden
12.00 uur
 
Lunchpauze
13.00 uur
 
How-to atelier; vertaling naar eigen organisatie
U gaat aan het werk met de vertaalslag naar uw eigen organisatie. Hoe kunt u uw strategische keuzes succesvol implementeren? Hierbij definieert u een aantal succes- en faalfactoren om u bewust te worden van de bottlenecks in dit proces en de manier waarop u hiermee om kunt gaan. Alle implementaties worden klassikaal besproken en van feedback voorzien door de docenten van deze middag.
Prof. Dr. Bob de Wit & Dr. Jeroen van der Velden
16.00 uur
 
Afsluitende borrel en uitreiking certificaten
Programmawijzigingen onder voorbehoud

Prof. dr. Bob de Wit

Prof. dr. Bob de Wit is hoogleraar Strategisch Leiderschap aan Nyenrode Business Universiteit en honorary professor aan de Maastricht School of Management. Voorheen heeft hij twaalf jaar strategisch management gedoceerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar hij ook is gepromoveerd. Bob de Wit is oprichter en directeur van De Wit & Meyer Strategy Works, gespecialiseerd in strategieontwikkeling, onderzoek en consulting.Hij heeft talloze publicaties en boeken op zijn naam staan, de internationaal bekendste samen met Ron Meyer. Met name de boeken “Strategy; Proces, Content en Context” en “Strategy Synthesis” zijn zeer succesvol.

Dr. Jeroen van der Velden

Dr. Jeroen van der Velden is Associate Professor Strategie alignment en codirecteur voor het Center voor strategie van Nyenrode Business Universiteit. Hij doceert daar op het gebied van Strategie en transformatie. Zijn interesse focust zich op de vraag hoe organisaties in een veranderende context het vermogen kunnen ontwikkelen om mee te bewegen.Als zelfstandig adviseur werkt hij voor grote en middelgrote organisaties in zowel de private als publieke sector. Hij participeerde in organisatieontwikkelingsprojecten bij onder meer de Belastingdienst, Veiligheidsregio Twente, Wageningen Universiteit, Heineken, ING en Lely. Daarin vormde het implementeren en realiseren van strategische ambities en samenwerkings-vraagstukken een steeds terugkerende component.

Drs. Barbara van Veen

Drs. Barbara van Veen is oprichter en futurist van Leaders Against Routine BV. Daarnaast doet zij promotieonderzoek bij de TU Delft PhD naar toekomst bijziendheid van management teams: Hoe senior decision makers met al hun ervaring slim en snel over mogelijke gamechangers kunnen besluiten.

Prof. dr. Leonard Witkamp

Prof. dr. Leonard Witkamp (1960) is bijzonder hoogleraar Telemedicine aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam (AMC-UvA). Deze leerstoel is ingesteld vanwege de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst.

Voor wie?
U bent als senior manager of bestuurder binnen de zorg betrokken bij de strategische beslissingen binnen uw organisatie of business unit.

U voert nu een operationele functie uit, maar maakt binnenkort de stap naar een meer strategische functie binnen uw zorgorganisatie.

Deze masterclass is geschikt voor een brede groep zorgprofessionals, waaronder artsen en specialisten, bestuurders en management van ziekenhuizen en andere (gezondheids)zorginstellingen, zorgverzekeraars, GGZ, VVT (verpleging, verzorging, thuiszorg), GGD, gehandicaptenzorg, maatschappelijke ondersteuning.

Door de diversiteit van de groep is er veel onderlinge uitwisseling van ervaring en deskundigheid.

* Deelnemers zijn werkzaam in de Cure & Care

Vooropleiding
De opleidingen van Zorgvisie Academy worden gegeven op Post HBO-niveau. U hoeft echter geen vooropleiding op HBO-niveau voltooid te hebben. U kunt het programma goed volgen als u opereert op HBO werk- en/of denkniveau. U kunt dit ook verkregen hebben door relevante werkervaring.

Wie gingen u voor?
Hieronder vindt u een overzicht van een aantal oud-deelnemers van de masterclass (digitale) Strategie in de zorg. Wilt u weten of deze masterclass ook voor u geschikt is? Neemt u dan contact op met Nicole Rekkers via 030 – 638 39 49 of nicole.rekkers@bsl.nl. Of vul het interesseformulier in.

Heelkunde Friesland Arts
Heelkunde Friesland Financien
VUMC Manager corporate communicatie
RIBW Teammanager RIBW Brabant
GGD HvB Sectormanager leefomgeving
Evean projectmanager
’s Heeren Loo Locatiemanager
Karakter Beleidsadviseur
VoorBetereZorg Bestuur
Neboplus Bestuur

Datum
17 & 18 januari 2018

Tijd
Dag 1: 09.00 uur ontvangst
Dag 2: 16.00 uur afsluiting

Locatie
Nyenrode Business Universiteit (routebeschrijving)
Straatweg 25
3621 BG Breukelen

Tarief
€ 2.195,- per persoon (excl. btw)

Certificaat
Na afloop ontvangt u een deelnamecertificaat van Zorgvisie Academy i.s.m. Nyenrode Business Universiteit.

Overnachting
Hotelovernachting op Nyenrode inbegrepen.

Aanmelden
Schrijf u gemakkelijk in via het inschrijformulier.

Contact
Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Willemijn Herfkens
M: 06 – 19 00 06 04
E: willemijn.herfkens@bsl.nl

Nicole Rekkers (inschrijving / aanmelding)
T:
 (030) – 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl

Annuleren
Een inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de opleidingsdatum, wordt een bedrag van € 50 wegens administratiekosten in rekening gebracht. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 750 (excl. BTW) per persoon bedragen de administratiekosten € 250. De administratiekosten bedragen € 35 indien de kosten van de betreffende opleiding, cursus, workshop of training minder dan € 100 bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich in dat geval wel laten vervangen door een ander persoon.