Ouderenzorg op de juiste plek

Ouderen centraal in zorgnetwerken

Op het hoogtepunt van de coronacrisis was ouderenzorg niet in beeld bij het Outbreak Management Team (OMT). Het waren de ziekenhuizen en de IC’s die in de spotlights stonden, terwijl het doel was om de kwetsbare ouderen te beschermen. Goede ouderenzorg trekt zich niets aan van de schotten tussen de Zvw, Wlz en Wmo. Goede ouderenzorg vindt plaats in netwerken om de ouderen heen.

Tijdens de vierde editie van Ouderenzorg op de juiste plek staan juist deze netwerken centraal. Leer in één dag hoe er binnen deze netwerken het beste evenwicht gevonden kan worden tussen gezondheid en veiligheid enerzijds en kwaliteit van leven anderzijds.

Wat kunt u verwachten van onze experts:

  • Peter Jue: Gouden tips van een bestuurder voor samenwerken in netwerken
  • Rivas: Praktische oplossingen voor ouderenzorg in netwerken
  • Anne-Mei The: 4 handvatten om persoonsgerichte zorg binnen netwerken te optimaliseren
  • Rudi Westendorp: De lessen van de coronacrisis voor de ouderenzorg en wat we van Denemarken kunnen leren
  • Ester Bertholet: Specialist ouderengeneeskunde over een nieuw concept in de wijk

Daarnaast worden er theorieën en vernieuwende projecten belicht, praktijkvoorbeelden gegeven en gaan we met verschillende stakeholders in gesprek.

09.15
Ontvangst
09.45
Opening door de dagvoorzitter
10.00
Lees meer Sluiten
Gouden tips van een bestuurder voor samenwerken in netwerken voor ouderen

Pete Jue is niet alleen bestuurder van Alrijne Ziekenhuis, maar ook een geriater in hart en nieren. In beide rollen stimuleert hij het samenwerken in netwerken. Hij deelt zijn gouden tips om evenwicht te brengen tussen verschillende belangen en de (oudere) patiënt centraal te houden.

10.45
Praktische oplossingen voor ouderenzorg in netwerken
11.30
Pauze
12.00
Lees meer Sluiten
Specialist ouderengeneeskunde over 'Ons Raadhuis': een nieuw concept in de wijk

Ons Raadhuis is een ‘tussenvoorziening’. Geen buurthuis of inloophuis. Geen dagbesteding. Het concept van Ons Raadhuis is nieuw! De tussenvoorziening Ons Raadhuis maakt het mogelijk dat mensen die niet meer voldoende meekunnen met de activiteiten van clubs, verenigingen en buurthuizen een plek vinden waar ze zich welkom voelen en waar ze weer naar behoefte kunnen halen en brengen. Er is geen indicatie nodig om deel te nemen, er is professionele begeleiding aanwezig en de regie over de activiteiten blijft bij de deelnemers. De tussenvoorziening is zo genoemd omdat het mensen ontvangt die niet meer goed een plek vinden in de activiteiten van een buurthuis en voor wie een dagopvang (nog) niet aan de orde of gewenst is.

Initiatiefnemer Ester Bertholet, specialist ouderengeneeskunde, deelt de ins- en outs op organisatorisch, financieel gebied en de resultaten uit de onderzoeksverslagen.

13.00
Pauze
14.00
Lees meer Sluiten
4 handvatten om persoonsgerichte zorg binnen netwerken te optimaliseren

Anne-Mei The, hoogleraar langdurige zorg en dementie, brengt de menselijke kant van ouderenzorg al jaren onder de aandacht. Zij deed eerder een appél om de kwaliteit van leven bij thuiswonende ouderen te verhogen door aan de slag te gaan met sociale teams. In de praktijk zag ze het belang hiervan toen ze corona-tijd als assistent werkte bij een verpleeghuis. Anne-Mei geeft in deze bijdrage 4 handvatten om netwerken zo te organiseren dat de kwaliteit van leven en persoonsgerichte zorg nog beter in praktijk gebracht kunnen worden.

14.30
Pauze
15.00
Lees meer Sluiten
De lessen van de coronacrisis voor de ouderenzorg en wat we van Denemarken kunnen leren

De eerste maanden van het rondwarende COVID-19 virus brachten aan het licht dat de care ondergeschikt was aan de cure. De care kwam eigenlijk niet aan bod als het gaat om hulpmiddelen en sterftecijfers. Dit moet in de toekomst anders. De belangen van alle stakeholders in de COVID-19 crisis moeten worden gehoord en gewogen, en maatregelen zoveel als mogelijk in gezamenlijk akkoorden worden vastgelegd. Maar wat is daarvoor de beste plek? Op welke plaats moet de ouderenzorg verankerd worden in het systeem?

16.00
Einde programma en gelegenheid tot netwerken

*Programma onder voorbehoud van wijzigingen

Tijdens de eerste editie van het congres spraken we Sophia de Rooij en Bianca Buurman over hun innovatieve oplossingen voor ouderenzorg op de juiste plek.
Bekijk hier de video-interviews.

Interview Sophia de Rooij

Interview met Bianca Buurman

Meer horen over innovatieve oplossingen voor ouderenzorg op de juiste plek? Meld u aan voor de volgende editie!

Datum & Locatie
16 februari 2021, Regio Utrecht

Tarieven
799,- per persoon (btw vrij*) | Commercieel tarief
499,- per persoon (btw vrij*) | Reguliere prijs
399,- per persoon (btw vrij*) | Vroegboektarief voor de eerste 50 deelnemers

Direct aanmelden >>

Twijfelt u of u tot de primaire doelgroep voor het congres behoort? Stuur een mail naar annemarie.kreijenbroek@bsl.nl.

*CRKBO geregistreerd

Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Instellingen die geregistreerd staan in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs en mogen hun beroepsopleidingen btw-vrij aanbieden.

Voor wie?
Dit congres is bedoeld voor managers, medisch specialisten, bestuurders, toezichthouders, huisartsen, teamleiders, coördinatoren in de ouderen- en dementiezorg. Specifieke branches voor wie het congres interessant is zijn huisartsenposten, eerste hulp ambulancezorg, in ziekenhuizen, GGZ, ouderenzorg, financiering en gemeenten.

Accreditatie
ABAN accreditatie wordt aangevraagd. Het inhoudelijke programma staat gelijk aan 5 uur studiebelasting (Er is geen voorbereiding noodzakelijk).

Heeft u vragen over:

..uw inschrijving of aanmelding?
Neem contact op met de klantenservice
T: 030 – 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl

..de inhoud of het programma?
Neem contact op met Annemarie Kreijenbroek (projectleider)
T: 030 – 638 36 75
M: 06 – 19 26 96 54
E: annemarie.kreijenbroek@bsl.nl

..bereikbaarheid of andere logistieke vragen?
Neem contact op met Zwanet Vierstra (event coördinator)
T: 030 – 638 37 35
E: zwanet.vierstra@bsl.nl

Annuleren
Annulering dien je schriftelijk aan ons te melden. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de datum van het congres of evenement wordt € 50 (incl. btw) in rekening gebracht. De administratiekosten bedragen € 35 (incl. btw) indien de kosten van het betreffende congres of evenement minder dan € 100 (excl. btw) bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich bij verhindering wel kosteloos laten vervangen door een ander.