Ouderenzorg op de juiste plek

Hoe nu verder?!

Deze editie van het congres Ouderenzorg op de juiste plek is uitverkocht. De volgende editie van dit congres vindt plaats op 11 mei 2022. Het programma voor de volgende editie volgt nog. Meer informatie? Neem contact op met portfoliomanager Annemarie Kreijenbroek via annemarie.kreijenbroek@bsl.nl

Ouderenzorg op de juiste plek

Nederland vergrijst in rap tempo. Eén op de vier Nederlanders is in 2030 65-plusser. Het aantal mensen met dementie zal in 2040 zijn verdubbeld. Deze snelle vergrijzing zorgt voor enorme uitdagingen op het gebied van personeelstekort, financiën en kwaliteit van zorg.

Het is tijd om de ingezette initiatieven, zoals De Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZJP) en de Sociale benadering dementie, door te ontwikkelen en ervan te leren.

Tijdens het Zorgvisie congres ‘Ouderenzorg op de juiste plek; hoe nu verder?!’ hoort u niet alleen over mogelijke oplossingen in het buitenland, maar ook wat er nodig is om financiering over de schotten heen nu echt te regelen. Aan de hand van een aantal beproefde voorbeelden uit de praktijk leert u op welke manier ouderenzorg anders en dichterbij georganiseerd kan worden.

De volgende thema’s komen aan bod:

  • Houdbare ouderenzorg op de juiste plek in internationaal perspectief
  • Ouderenzorg over de financiële schotten
  • Het succes van sociale benadering van dementie door de ogen van een bestuurder
  • Teun Toebes aan het woord: 5 lessen die hij leerde van huisgenoten met dementie
  • Verpleeghuisbewoners kunnen terug naar huis door Ouderenzorg 8.0
  • VirtueleThuiszorg, een uitkomst voor ouderen van nu
  • De voordelen voor de huisarts bij Vroegsignalering Kwetsbare Ouderen (VKO)
  • Ouderenzorg op de juiste plek tussen studenten, jongeren en buren

Deelnemers over de vorige editie van dit congres:

“Zeer inspirerend congres! Een aanrader voor elke zorgprofessional en zeker voor bestuurders en managers!”
“Zeer interessante, actuele onderwerpen en sprekers. Zeer goed georganiseerd!”
“Enthousiaste sprekers met veel kennis. Samen mooi pallet”
“Ik ben uitermate tevreden over dit congres. Het nodigt uit voor een volgende keer.”

Online programma | Ouderenzorg op de juiste plek

09.00
Ontvangst met koffie en thee
09.30
Opening door de dagvoorzitter
09.45
Lees meer Sluiten
Houdbare ouderenzorg op de juiste plek in internationaal perspectief

De route naar een houdbare ouderenzorg is een ongestructureerd en complex probleem waar Nederland niet alleen mee worstelt. Hoe hebben andere landen geprobeerd de langdurige ouderenzorg betaalbaar te houden en tegelijkertijd kwalitatief goed en toegankelijk met behoud van maatschappelijk draagvlak? Werken ze daar ook met concepten als de Juiste Zorg op de Juiste Plek of de Sociale benadering? Tineke Abma werkte mee aan het Working Paper Houdbare ouderenzorg – Ervaringen en lessen uit andere landen. Zij deelt oplossingen van andere landen om hun langdurige zorg voor ouderen goed en toegankelijk te behouden.

10.20

Zoals bekend staat de financiële houdbaarheid van de gehele zorg onder druk. Als gevolg daarvan gaan er geluiden op om het zorgstelsel drastisch te wijzigen. Maar ook dat is discutabel. Welke andere opties zijn er? Op welke manier kan integrale ouderenzorg nu echt over de schotten heen bekostigd worden? Patrick Jeurissen geeft de mogelijke oplossingsrichtingen.

11.00
Pauze
11.30
Lees meer Sluiten
Sociale benadering dementie; een succesvolle aanpak

Bij de sociale benadering dementie werken gemeenten, welzijns- en zorgorganisaties, zorgverzekeraars en zorgkantoren samen om mensen met dementie en hun naasten bij te staan. Niet alleen medische begeleiding en zorg, ook ondersteuning bij de sociale en psychologische behoeften in het dagelijkse leven wordt geboden. De eerste resultaten van deze benadering zijn zeer positief: het welzijn van de deelnemers en hun naasten nam enorm toe, de zorgdruk nam flink af en de maandelijkse kosten gingen aanzienlijk omlaag. Marcel van Woensel, bestuurder van zorgorganisatie Van Neynsel, deelt wat er op bestuurlijk niveau nodig is om deze samenwerkingen tot stand te brengen.

12.05
Lunchpauze en gelegenheid tot netwerken
13.00
Lees meer Sluiten
Verpleeghuisbewoners kunnen terug naar huis door Ouderenzorg 8.0

Een op de drie verpleeghuisbewoners kan terug naar huis nadat ze een paar weken of maanden onder hoede zijn geweest van Cicero. Na zo’n zes weken gezonde voeding, voldoende vochtinname, juiste medicatie, dagbesteding en een veilige omgeving knappen de cliënten vaak enorm op. Mantelzorgers krijgen een ‘opleiding’ en worden ondersteund door een team van experts. Kina Koster, bestuurder Cicero Zorggroep, deelt haar plan van aanpak voor Ouderenzorg 8.0.

13.40
Lees meer Sluiten
VirtueleThuiszorg, een uitkomst voor ouderen van nu

De inzet van technologie zoals VirtueleThuiszorg bespaart tot wel 39% van de uren die de (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden per cliënt besteden. Terwijl de cliënten aangeven dat de zorg beter is geworden, en dat ze zich veiliger en minder eenzaam voelen. Innovatieadviseur Jantine Wilschut licht de succesfactoren toe voor succesvolle implementatie van e-health in de wijkverpleging.

14.15
Lees meer Sluiten
Teun Toebes aan het woord: 5 lessen die hij leerde van huisgenoten met dementie

Teun Toebes zet zich op eigentijdse wijze in voor de zorg voor mensen met dementie. Het is zijn missie om de levenskwaliteit van mensen met dementie te verbeteren en daarom maakte hij op 21-jarige leeftijd de keuze om op de gesloten afdeling van een verpleeghuis te gaan wonen. Het dagelijkse leven en de ontroerende gesprekken leerden hem veel. Niet alleen over de dingen die goed gaan, ook over de zaken die beter kunnen. Teun deelt de 5 belangrijkste lessen.

14.50
Pauze
15.10
Lees meer Sluiten
De voordelen voor de huisarts bij Vroegsignalering Kwetsbare Ouderen (VKO)

In de afgelopen jaren zijn er verschillende initiatieven ontstaan op het gebied van integrale eerstelijnszorg om de kwaliteit van zorg aan kwetsbare thuiswonende ouderen te verbeteren. In deze benadering wordt er intensief samengewerkt tussen bijvoorbeeld huisarts, wijkverpleegkundige en specialist ouderengeneeskunde. Tijdens deze bijdrage wordt verteld hoe dit in de praktijk werkt en hoe de eerste stap naar integrale eerstelijnszorg gezet kan worden.

15.45
Lees meer Sluiten
Ouderenzorg op de juiste plek tussen studenten, jongeren en buren

Humanitas Deventer staat te boek als het warmste en meest gastvrije huis van Deventer. Hoe dat komt? Door woonstudenten als goede buur tussen de ouderen. En door de “kracht van de vertraging” van onze ouderen gemeenschap in te zetten voor kwetsbare jongeren. Ervaringen uit de praktijk hoe je over grenzen heen, oplossingen kunt zoeken. Waardoor we maatschappelijke meerwaarde leveren voor jong en oud. Vanuit deze overtuiging draagt Humanitas bij aan de samenlevingsopgave van de toekomst.

16.30
Einde programma

*Programma onder voorbehoud van wijzigingen

Sprekers | Ouderenzorg op de juiste plek

U ontmoet | Ouderenzorg op de juiste plek

Op het Zorgvisie congres Ouderenzorg op de juiste plek; Hoe nu verder?! ontmoet u onder meer bestuurders, beslissers en managers uit de volgende organisaties:

a.s.r.
ANBO
Bohn Stafleu van Loghum
BrabantZorg
Carint Reggeland
Cicero Zorggroep
Coöperatie Limburgse Zorgboeren
Cordaan
Domus Magnus
DSW Zorgverzekeraar
Espria
Evean
Gemeente Alphen aan den Rijn
Huisartsencooperatie West-Brabant
Humanitas Deventer
InEen
Laurens Thuiszorg
Lelie Zorggroep
Liberein
Livio
Martini Ziekenhuis
Medisch Spectrum Twente
Ministerie van VWS
ONVZ
Praktijk voor Oplossingsgericht werken
Reinier de Graaf ziekenhuis
RST Zorgverleners
Savant Zorg
Stichting CareCodex
Stichting Omring
Suver Thus BV
Thebe
TwynstraGudde
UMCG
Universitair Medisch Centrum Groningen
Van Kleef Instituut
Vegro Verpleegartikelen BV
Vivantes
Woonzorg Flevoland
Woonzorgconcern IJsselheem
Zorgbalans
Zorgbelang Brabant|Zeeland
Zorgcentrum Vincent Depaul
Zorggroep Noordwest Veluwe
Zorggroep Sint maarten
Zorginstituut Nederland
Zorgorganisatie Van Neynsel
Zorgvisie

Video | Ouderenzorg op de juiste plek

Tijdens de eerste editie van het congres spraken we Sophia de Rooij en Bianca Buurman over hun innovatieve oplossingen voor ouderenzorg op de juiste plek.
Bekijk hier de video-interviews.

Interview Sophia de Rooij

Interview met Bianca Buurman

Meer horen over innovatieve oplossingen voor ouderenzorg op de juiste plek? Meld u aan voor de volgende editie!

Praktische informatie | Ouderenzorg op de juiste plek

Datum & Locatie
30 november 2021

Van der Valk Hotel Houten
Hoofdveste 25
3992 DH Houten

Tarieven
399,- p.p. (btw vrij*) | Vroegboektarief (eerste 50 aanmeldingen)
499,- p.p. (btw vrij*) | Reguliere prijs
799,- p.p. (btw vrij*) | Commercieel tarief

Direct aanmelden >>

Twijfelt u of u tot de primaire doelgroep voor het congres behoort? Stuur een mail naar annemarie.kreijenbroek@bsl.nl.

*CRKBO geregistreerd

Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Instellingen die geregistreerd staan in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs en mogen hun beroepsopleidingen btw-vrij aanbieden.

Voor wie?
Dit congres is bedoeld voor managers, medisch specialisten, bestuurders, toezichthouders, huisartsen, teamleiders, coördinatoren in de ouderen- en dementiezorg. Specifieke branches voor wie het congres interessant is zijn huisartsenposten, eerste hulp ambulancezorg, in ziekenhuizen, GGZ, ouderenzorg, financiering en gemeenten.

Accreditatie
ABAN accreditatie wordt aangevraagd. Het inhoudelijke programma staat gelijk aan 5 uur studiebelasting (Er is geen voorbereiding noodzakelijk).

Contact

Klantenservice (inschrijving/aanmelding)

T: 030 – 6 38 36 38
E: aanmelder@bsl.nl

Vragen over het programma?

Annemarie Kreijenbroek (Portfoliomanager)
T: 06 – 19 26 96 54
E: annemarie.kreijenbroek@bsl.nl

Praktische vragen?

Leonie van Helten (Eventcoördinator)
T: 06 – 30 90 57 52
E: leonie.vanhelten@bsl.nl

Vragen over sponsormogelijkheden?

Mark van der Kooij (Salesmanager)
T: 06 – 42 20 42 31
E: mark.vanderkooij@bsl.nl

Annuleren
Annulering dien je schriftelijk aan ons te melden. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de datum van het congres of evenement wordt € 50 (incl. btw) in rekening gebracht. De administratiekosten bedragen € 35 (incl. btw) indien de kosten van het betreffende congres of evenement minder dan € 100 (excl. btw) bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich bij verhindering wel kosteloos laten vervangen door een ander.