Ouderenzorg op de juiste plek

Hoe nu verder?!
Ouderenzorg op de juiste plek; hoe nu verder?

Nederland vergrijst in rap tempo. Eén op de vier Nederlanders is in 2030 65-plusser. Het aantal mensen met dementie zal in 2040 zijn verdubbeld. Deze snelle vergrijzing zorgt voor enorme uitdagingen op het gebied van personeelstekort, financiën en kwaliteit van zorg.

Het is tijd om de ingezette initiatieven, zoals De Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZJP) en de Sociale benadering dementie, door te ontwikkelen en ervan te leren.

Tijdens het Zorgvisie congres ‘Ouderenzorg op de juiste plek; hoe nu verder?!’ hoort u niet alleen over mogelijke oplossingen in het buitenland, maar ook wat er nodig is om financiering over de schotten heen nu echt te regelen. Aan de hand van een aantal beproefde voorbeelden uit de praktijk leert u op welke manier ouderenzorg anders en dichterbij georganiseerd kan worden.

De volgende thema’s komen aan bod:

  • Houdbare ouderenzorg op de juiste plek
  • Ouderenzorg over de financiële schotten
  • Het succes van sociale benadering van dementie door de ogen van een bestuurder
  • Vijf verbeterpunten voor mantelzorg
  • Verpleeghuisbewoners kunnen terug naar huis door Ouderenzorg 8.0
  • VirtueleThuiszorg, een uitkomst voor ouderen van nu
  • De voordelen voor de huisarts bij Vroegsignalering Kwetsbare Ouderen (VKO)
  • Ouderenzorg op de juiste plek tussen studenten, jongeren en buren

Deelnemers over de vorige editie van dit congres:

“Zeer inspirerend congres! Een aanrader voor elke zorgprofessional en zeker voor bestuurders en managers!”
“Zeer interessante, actuele onderwerpen en sprekers. Zeer goed georganiseerd!”
“Enthousiaste sprekers met veel kennis. Samen mooi pallet”
“Ik ben uitermate tevreden over dit congres. Het nodigt uit voor een volgende keer.”

Online programma | Ouderenzorg op de juiste plek

09.00
Ontvangst met koffie en thee
09.30
Opening door de dagvoorzitter
09.45
Lees meer Sluiten
Houdbare ouderenzorg op de juiste plek in internationaal perspectief

De route naar een houdbare ouderenzorg is een ongestructureerd en complex probleem waar Nederland niet alleen mee worstelt. Hoe hebben andere landen geprobeerd de langdurige ouderenzorg betaalbaar te houden en tegelijkertijd kwalitatief goed en toegankelijk met behoud van maatschappelijk draagvlak? Werken ze daar ook met concepten als de Juiste Zorg op de Juiste Plek of de Sociale benadering? Tineke Abma werkte mee aan het Working Paper Houdbare ouderenzorg – Ervaringen en lessen uit andere landen. Zij deelt oplossingen van andere landen om hun langdurige zorg voor ouderen goed en toegankelijk te behouden.

10.20

Zoals bekend staat de financiële houdbaarheid van de gehele zorg onder druk. Als gevolg daarvan gaan er geluiden op om het zorgstelsel drastisch te wijzigen. Maar ook dat is discutabel. Welke andere opties zijn er? Op welke manier kan integrale ouderenzorg nu echt over de schotten heen bekostigd worden? Patrick Jeurissen geeft de mogelijke oplossingsrichtingen.

11.00
Pauze
11.30
Lees meer Sluiten
Sociale benadering dementie; een succesvolle aanpak

Bij de sociale benadering dementie werken gemeenten, welzijns- en zorgorganisaties, zorgverzekeraars en zorgkantoren samen om mensen met dementie en hun naasten bij te staan. Niet alleen medische begeleiding en zorg, ook ondersteuning bij de sociale en psychologische behoeften in het dagelijkse leven wordt geboden. De eerste resultaten van deze benadering zijn zeer positief: het welzijn van de deelnemers en hun naasten nam enorm toe, de zorgdruk nam flink af en de maandelijkse kosten gingen aanzienlijk omlaag. Marcel van Woensel, bestuurder van zorgorganisatie Van Neynsel, deelt wat er op bestuurlijk niveau nodig is om deze samenwerkingen tot stand te brengen.

12.05
Lees meer Sluiten
Mantelzorger aan het woord: 5 verbeterpunten voor mantelzorg

Welke ervaringen heeft een mantelzorger binnen de ouderenzorg? Waar liggen kansen tot verbetering? En, welke kritische noten meten de integrale ouderenzorg kraken?

12.30
Lunchpauze en gelegenheid tot netwerken
13.30
Lees meer Sluiten
Verpleeghuisbewoners kunnen terug naar huis door Ouderenzorg 8.0

Een op de drie verpleeghuisbewoners kan terug naar huis nadat ze een paar weken of maanden onder hoede zijn geweest van Cicero. Na zo’n zes weken gezonde voeding, voldoende vochtinname, juiste medicatie, dagbesteding en een veilige omgeving knappen de cliënten vaak enorm op. Mantelzorgers krijgen een ‘opleiding’ en worden ondersteund door een team van experts. Kina Koster, bestuurder Cicero Zorggroep, deelt haar plan van aanpak voor Ouderenzorg 8.0.

14.15
Lees meer Sluiten
VirtueleThuiszorg, een uitkomst voor ouderen van nu

De inzet van technologie zoals VirtueleThuiszorg bespaart tot wel 39% van de uren die de (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden per cliënt besteden. Terwijl de cliënten aangeven dat de zorg beter is geworden, en dat ze zich veiliger en minder eenzaam voelen. Innovatieadviseur Jantine Wilschut licht de succesfactoren toe voor succesvolle implementatie van e-health in de wijkverpleging.

14.50
Pauze
15.10
Lees meer Sluiten
De voordelen voor de huisarts bij Vroegsignalering Kwetsbare Ouderen (VKO)

In de afgelopen jaren zijn er verschillende initiatieven ontstaan op het gebied van integrale eerstelijnszorg om de kwaliteit van zorg aan kwetsbare thuiswonende ouderen te verbeteren. In deze benadering wordt er intensief samengewerkt tussen bijvoorbeeld huisarts, wijkverpleegkundige en specialist ouderengeneeskunde. Tijdens deze bijdrage wordt verteld hoe dit in de praktijk werkt en hoe de eerste stap naar integrale eerstelijnszorg gezet kan worden.

15.45
Lees meer Sluiten
Ouderenzorg op de juiste plek tussen studenten, jongeren en buren

Humanitas Deventer staat te boek als het warmste en meest gastvrije huis van Deventer. Hoe dat komt? Door woonstudenten als goede buur tussen de ouderen. En door de “kracht van de vertraging” van onze ouderen gemeenschap in te zetten voor kwetsbare jongeren. Ervaringen uit de praktijk hoe je over grenzen heen, oplossingen kunt zoeken. Waardoor we maatschappelijke meerwaarde leveren voor jong en oud. Vanuit deze overtuiging draagt Humanitas bij aan de samenlevingsopgave van de toekomst.

16.30
Einde programma

*Programma onder voorbehoud van wijzigingen

Sprekers | Ouderenzorg op de juiste plek

Video | Ouderenzorg op de juiste plek

Tijdens de eerste editie van het congres spraken we Sophia de Rooij en Bianca Buurman over hun innovatieve oplossingen voor ouderenzorg op de juiste plek.
Bekijk hier de video-interviews.

Interview Sophia de Rooij

Interview met Bianca Buurman

Meer horen over innovatieve oplossingen voor ouderenzorg op de juiste plek? Meld u aan voor de volgende editie!

Praktische informatie | Ouderenzorg op de juiste plek

Datum & Locatie
30 november 2021, Jaarbeurs Utrecht

Tarieven
799,- per persoon (btw vrij*) | Commercieel tarief
499,- per persoon (btw vrij*) | Reguliere prijs
399,- per persoon (btw vrij*) | Vroegboektarief

Direct aanmelden >>

Twijfelt u of u tot de primaire doelgroep voor het congres behoort? Stuur een mail naar annemarie.kreijenbroek@bsl.nl.

*CRKBO geregistreerd

Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Instellingen die geregistreerd staan in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs en mogen hun beroepsopleidingen btw-vrij aanbieden.

Voor wie?
Dit congres is bedoeld voor managers, medisch specialisten, bestuurders, toezichthouders, huisartsen, teamleiders, coördinatoren in de ouderen- en dementiezorg. Specifieke branches voor wie het congres interessant is zijn huisartsenposten, eerste hulp ambulancezorg, in ziekenhuizen, GGZ, ouderenzorg, financiering en gemeenten.

Accreditatie
ABAN accreditatie wordt aangevraagd. Het inhoudelijke programma staat gelijk aan 5 uur studiebelasting (Er is geen voorbereiding noodzakelijk).

Contact

Klantenservice (inschrijving/aanmelding)

T: 030 – 6 38 36 38
E: aanmelder@bsl.nl

Vragen over het programma?

Annemarie Kreijenbroek (Portfoliomanager)
T: 06 – 19 26 96 54
E: annemarie.kreijenbroek@bsl.nl

Praktische vragen?

Leonie van Helten (Eventcoördinator)
T: 06 – 30 90 57 52
E: leonie.vanhelten@bsl.nl

Vragen over sponsormogelijkheden?

Mark van der Kooij (Salesmanager)
T: 06 – 42 20 42 31
E: mark.vanderkooij@bsl.nl

Annuleren
Annulering dien je schriftelijk aan ons te melden. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de datum van het congres of evenement wordt € 50 (incl. btw) in rekening gebracht. De administratiekosten bedragen € 35 (incl. btw) indien de kosten van het betreffende congres of evenement minder dan € 100 (excl. btw) bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich bij verhindering wel kosteloos laten vervangen door een ander.