Ouderenzorg op de juiste plek

Een netwerk van zorg voor kwetsbare ouderen
Ouderenzorg op de juiste plek

De juiste zorg op de juiste plek vraagt om een soepele samenwerking tussen partijen als wijkverpleegkundigen, huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, gemeenten en medisch specialisten. Alle partijen werken echter in hun eigen silo, met hun eigen bekostigingssysteem en hun eigen wettelijke context.

We staan duidelijk voor een financiële en organisatorische uitdaging in de ouderenzorg. Hoe richten we de keten van zorg aan ouderen succesvol in? Dat leert u op 11 februari, tijdens het vernieuwde congres Ouderenzorg op de juiste plek.

Het congres geeft antwoord op de vragen:

 • Hoe kunnen we een succesvol zorgnetwerk voor ouderen inrichten?
 • Hoe kunt u binnen deze keten samenwerken met de verschillende stakeholders?
 • Welke succesvolle initiatieven voor ouderenzorg op de juiste plek er al zijn?

Daarnaast worden er theorieën en vernieuwende projecten belicht, praktijkvoorbeelden gegeven en gaan we met verschillende stakeholders in gesprek.
Bekijk het programma >

09.15
Ontvangst
09.50
Opening door de dagvoorzitter
10.00
Lees meer Sluiten
Belangrijke bevindingen over de Toekomst van zorg thuis voor ouderen

De commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen( TZTO)  is in november 2018 ingesteld om te beschrijven hoe de zorg thuis voor ouderen er nu uitziet en welke trends en ontwikkelingen gevolgen hebben.  Er is onderzoek gedaan naar wat dit betekent voor de organisatie en de betaalbaarheid van de zorg thuis in 2030. Tijdens dit congres hoort u de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek.

10.45
Lees meer Sluiten
Oplossingen voor effectieve ouderenzorg in de keten

Sophia de Rooij is bekend van haar vooruitstrevende initiatieven Transmurale Zorgbrug en Hospital@Home, zorgprogramma’s die effectieve ouderenzorg in de keten mogelijk maken. Hoe zet zij haar kennis en expertise in bij haar nieuwe rol als bestuursvoorzitter van MST? Welk verschil kunnen besturen van zorginstellingen maken? Wat zijn de grootste uitdagingen en oplossingen?

11.30
Pauze
12.00
Lees meer Sluiten
Havenpolikliniek en Havenue, regionaal samenwerkingsverband voor zorg voor ouderen

Na de sluiting van het Havenziekenhuis in Rotterdam hebben 4 ziekenhuizen, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Maasstad Ziekenhuis, IJsselland Ziekenhuis en het Erasmus MC de poliklinische zorg op locatie voortgezet. De samenwerking was direct een unieke gelegenheid om gezamenlijk de uitdagingen voor de zorg voor ouderen aan te gaan, samen met VVT-partners, huisartsen en welzijnsorganisaties. Daartoe is het programma Havenue gestart. Er worden o.a. nieuwe vormen van zorg ontwikkeld, innovaties gestart en financieringsvormen verkend. De ambitie is om de wijze van zorgverlening breder in de regio samen verder vorm en uit te voeren.

Tijdens deze lezing krijgt u: 

 • Inspiratie over nieuwe vormen van zorg en manieren van samenwerking
 • Leerpunten uit een op het eerste oog complex samenwerkingsverband

12.30
Lees meer Sluiten
Ouderen aan het woord: wat wil de oudere zelf?

Ouderen hun leven zo zelfstandig en waardevol mogelijk laten leiden, dat is waar BeterOud zich voor in zet. Maar wat willen de ouderen nu echt? Wat zijn heikele punten die aandacht verdienen?

12.50
Pauze
13.45
Lees meer Sluiten
Professionals aan het woord: De specialist Ouderengeneeskunde

Traditioneel is de rol van de specialist Ouderengeneeskunde naar binnen gericht, op het verpleeghuis. Nu ouderen steeds langer thuis blijven wonen, verandert deze rol. De specialist ouderengeneeskunde trekt de wijk in en komen op bezoek bij mensen thuis,  doen visitaties met huisartsen, geven adviezen en zoeken wellicht ook samenwerking met de wijkverpleging.

Tijdens deze lezing leert u:

 • Wat deze nieuwe rol inhoudt en oplevert
 • Welke belemmeringen er zijn in de praktijk, wat er beter zou kunnen?
 • Of de juiste financiële prikkels worden geven.

14.30
Korte pauze
14.50

Als demissionair minister verleende Jet Bussemaker mantelzorg aan haar ouders. In luttele maanden was ze minister af en werd ze fulltime mantelzorger. Een leerzame maar tegelijkertijd ook frustrerende ervaring omdat ze merkte hoe wetten knellen voor thuiswonende ouderen. Daar kunnen en moeten we van leren! Hoe ziet Jet de wetgeving in de praktische uitwerking? Hoe past ze de opgedane ervaring toe in haar huidige functie als voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving?

15.30
Lees meer Sluiten
Laatste zorg op de juiste plek

Geneeskunde, dat is soms genezen, vaak verlichten, altijd troosten. Sander de Hosson is longarts en zet zich in voor de palliatieve zorg. Tijdens zijn lezing gaat hij in op:

 • Waar ligt de grens van geneeskunde?
 • Moet wel alles wat kan?
 • Wat zijn de belangrijkste waarden bij de laatste zorg?

16.15
Einde programma en gelegenheid tot netwerken

*Programma onder voorbehoud van wijzigingen

Tijdens de eerste editie van het congres spraken we Sophia de Rooij en Bianca Buurman over hun innovatieve oplossingen voor ouderenzorg op de juiste plek.
Bekijk hier de video-interviews.

Interview Sophia de Rooij

Interview met Bianca Buurman

Meer horen over innovatieve oplossingen voor ouderenzorg op de juiste plek? Meld u aan voor de volgende editie!

Datum & Locatie
11 februari 2020

Hotel Utrecht
Windhontlaan 4
3526 KV Utrecht

Routebeschrijving >>

Tarieven
799,- per persoon (btw vrij*) | Commercieel tarief
499,- per persoon (btw vrij*) | Reguliere prijs
399,- per persoon (btw vrij*) | Vroegboektarief tot 1 januari 2020

Direct aanmelden >>

Twijfelt u of u tot de primaire doelgroep voor het congres behoort? Stuur een mail naar annemarie.kreijenbroek@bsl.nl.

*CRKBO geregistreerd

Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Instellingen die geregistreerd staan in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs en mogen hun beroepsopleidingen btw-vrij aanbieden.

Voor wie?
Dit congres is bedoeld voor managers, medisch specialisten, bestuurders, toezichthouders, huisartsen, teamleiders, coördinatoren in de ouderen- en dementiezorg. Specifieke branches voor wie het congres interessant is zijn huisartsenposten, eerste hulp ambulancezorg, in ziekenhuizen, GGZ, ouderenzorg, financiering en gemeenten.

Accreditatie
Ouderenzorg op de juiste plek is voor 5 punten geaccrediteerd door het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) voor de categorie Algemene scholing cluster 1, 2 en 3 en het Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals voor 5 punten, scholing Algemeen.

Het inhoudelijke programma staat gelijk aan 5 uur studiebelasting (Er is geen voorbereiding noodzakelijk).

Heeft u vragen over:

..uw inschrijving of aanmelding?
Neem contact op met de klantenservice
T: 030 – 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl

..de inhoud of het programma?
Neem contact op met Annemarie Kreijenbroek (projectleider)
T: 030 – 638 36 75
M: 06 – 19 26 96 54
E: annemarie.kreijenbroek@bsl.nl

..bereikbaarheid of andere logistieke vragen?
Neem contact op met Eefje Korten (event coördinator)
T: 030 – 638 36 53
E: eefje.korten@bsl.nl

Annuleren
Annulering dien je schriftelijk aan ons te melden. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de datum van het congres of evenement wordt € 50 (incl. btw) in rekening gebracht. De administratiekosten bedragen € 35 (incl. btw) indien de kosten van het betreffende congres of evenement minder dan € 100 (excl. btw) bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich bij verhindering wel kosteloos laten vervangen door een ander.