National Health Tender Day

Aanbesteden of niet?
Zor 0252 Beeldmerk Healthtenderday Rgb

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Bij het invullen van die verantwoordelijkheid maken zij veelal gebruik van (gespecialiseerde) zorgaanbieders. Maar dit verloopt nog niet zonder slag of stoot voor zorgaanbieders én gemeenten.

Het is tijd om alle ins en outs op een rij te zetten. Op de National Health Tender Day krijgt u achtergrondinformatie én praktische tips om de basis op orde te krijgen rondom aanbestedingen.

U ontdekt de belangrijkste ontwikkelingen rondom aanbestedingsprocedures en leert hoe u het beste uit aanbestedingen en contracten haalt. U ontdekt welke regels essentieel zijn om de beste keuzes te maken bij de in- en verkoop van SAS (sociale en andere specifieke)- diensten / in het sociaal domein.

Dit programma is ontwikkeld in samenwerking met Aanbestedingskalender.nl. Bekijk hier het programma met o.a. Niels Uenk, onderzoeker en adviseur bij het PPRC, Marco van der Spek- Stikkelorum | Regio Gooi en Vechtstreek, Mirjam Mallie – Scheffers | GGz Centraal en Anne-Marie Buysse | Adviseur aanbestedingen sociaal domein >

Op de National Health Tender Day ontdekt u:

 • Praktische tips om uw basis op orde te krijgen rondom aanbestedingen
 • Op welke manier contracten tussen gemeenten zorgaanbieders geoptimaliseerd kunnen worden
 • De actuele ontwikkelingen binnen het huidige aanbestedingsrecht in de zorg en het sociale domein
 • Praktijk casuïstiek vanuit 2 perspectieven; vanuit gemeenten en de zorgaanbieders
 • De ins- en outs rondom Open House constructies
 • Welke tools gemeenten in kunnen zetten rondom de inkoop van SAS-diensten
 • Goede en competitieve offertes in te dienen als zorgaanbieder
 • Hoe u méér Wmo en Jeugdwet contracten wint

Programma National Health Tender Day

09.00
Ontvangst
09.30
Lees meer Sluiten
Opening door dagvoorzitter

Interactieve opening van de dag door dagvoorzitter Elisabeth van den Hoogen.

09.40
Lees meer Sluiten
10 tips voor de basis op orde bij aanbestedingen

Tijdens deze lezing krijgt u antwoord op de volgende vragen:

 • Wat houdt de aanbestedingswet in?
 • Wie moeten er aanbesteden?
 • Wat zijn de belangrijkste regels in een aanbestedingsprocedure?
 • Aan welke voorwaarden moet voldaan worden bij het aanbesteden van SAS-diensten?
 • Van welke vormen kunnen Aanbesteders gebruik maken?

10.30
Lees meer Sluiten
Juridische ontwikkelingen

Bij het organiseren van voorzieningen in het sociaal domein heeft een gemeente de keuze uit 4 mogelijkheden: Inbesteden, Subsidie, Overheidsopdracht en Open House.  De juridische haken en ogen worden haarfijn uitgelegd aan de hand van relevante jurisprudentie op aanbestedingsrechtelijke en contractrechtelijke relaties tussen gemeenten en zorgaanbieders.

11.00
Netwerkpauze
11.30

Gemeenten zijn sinds 2015 bezig met nieuwe zorgtaken. De gemaakte keuzes rondom de inkoop hebben de wereld voor zorgaanbieders drastisch veranderd. Wat zijn nu de effecten van organisatie- en inkoopkeuzes?

Voor gemeenten en voor zorgaanbieders? Experts Marco van der Spek, Gemeente Gooi en Vechtstreek en Mirjam Mallie – Scheffers van GGZ Centraal delen ervaringen vanuit hun eigen perspectief en gaan met de zaal de dialoog aan over de geleerde lessen.

12.30
Lunchpauze
13.30
Lees meer Sluiten
Kennissessies ronde 1: best practices

1.1 De Gunfactor en Open House (aanbesteden in Sociaal Domein) – voor zorgaanbieders
1.3 Openhouse in de praktijk – voor gemeenten

Bekijk hier de inhoud van de kennissessies >>

14.30
Netwerkpauze
14.45
Lees meer Sluiten
Kennissessie ronde 2: best practices

2.1 Introductie inschrijving op een aanbesteding sociaal domein. Speciaal geschikt voor beginners. – voor zorgaanbieders
2.2 Starten met sturen – contractmanagement in het sociaal domein – voor gemeenten
2.3 Mededingingsrecht bij aanbestedingen – voor zorgaanbieders en gemeenten

Bekijk hier de inhoud van de kennissessies >>

15.45
De ideale wereld voor gemeenten en zorgaanbieders
16.15
Netwerkborrel

* Programma onder voorbehoud van wijzigingen.

Kennissessies National Health Tender Day

1.1
Lees meer Sluiten
De Gunfactor en Open House (aanbesteden in Sociaal Domein) - voor zorgaanbieders

Wat hebben Open House en de gunfactor eigenlijk met elkaar te maken. Als jouw organisatie aan de eisen voldoet krijg je toch gewoon een raamovereenkomst aangeboden of zit het toch anders?

In deze sessie leert u:

• Wat de gunfactor kan doen om te sturen op de inkoopvormen van de gemeente.
• Hoe u bewust wordt van het werken aan de goodwill bij het schrijven van de inschrijving.
• De connectie herkennen tussen kwaliteit en speerpunten bij het werken in de wijk en het contractbeheer met de gemeente.

1.3

Open House-constructies worden ingezet om het aanbod zoveel mogelijk aan te laten sluiten op de individuele wensen van de inwoners. Welke randvoorwaarden zijn verstandig om te hanteren? Tussentijdse instroom van nieuwe zorgaanbieders uitsluiten, of juist niet?  Welke wet- en regelgeving is exact van toepassing? Welke kans en zijn er? Kortom, volg deze sessie voor de do’s & don’ts bij Open House in het publieke domein.

2.1
Lees meer Sluiten
Introductie inschrijving op een aanbesteding sociaal domein. Speciaal geschikt voor beginners. - voor zorgaanbieders

Slaat de schrik om het hart als het woord aanbesteden valt? Geen idee wat er allemaal bij komt kijken? Binnenkort zelf een inschrijving maken of bent u binnenkort gesprekspartner bij een aanbesteding? Dan is deze introductie precies wat u nodig heeft.

Tijdens deze sessie leert u:

 • Het verschil tussen een Europese aanbesteding en een offerte herkennen.
 • Welke verschillende inkoopvormen er zijn in het sociaal domein.
 • Het belang van het goed organiseren en analyseren van de aanbesteding.
 • Wat u aan moet met het UEA-formulier.

2.2
Lees meer Sluiten
Starten met sturen - contractmanagement in het sociaal domein - voor gemeenten

Grote systemen voor nog grotere vraagstukken. Gemeente en zorgaanbieder in het sociaal domein worden lamgeslagen door alle inrichtingsvragen terwijl de tekorten eerder oplopen dan teruglopen en transformatie slechts situationeel plaatsvindt. De vraag die Wouter Kwakman dagelijks bezighoudt is of het werkelijk zo moeilijk is of dat we het ons zelf zo moeilijk maken? Terug naar de basis is zijn oproep. Ongeacht het inkoopmodel of bekostigingssystematiek, sturen lukt alleen door het gewoon te doen met een gereedschapskist onder de arm. Samen met Wouter loopt u stapsgewijs en handelingsgericht door een gemeentelijke organisatie tot aan het (periodieke) bakje koffie bij de zorgaanbieder richting sturing in het sociaal domein.

2.3
Lees meer Sluiten
Mededingingsrecht bij aanbestedingen - voor zorgaanbieders en gemeenten

Mededingingsrecht bij aanbestedingen is een hot item, aangezien de Autoriteit Consument en Markt zich specifiek richt op concurrentiebeperkende afspraken rondom aanbestedingen. In het verleden heeft de ACM onder meer thuiszorginstellingen beboet wegens concurrentiebeperkende gedragingen, en ook recent heeft zij weer handhavend opgetreden in aanbestedingsmarkten.

U leert:

 • Wat is bid-rigging? Wat is cover pricing? Waarom wordt dit gedrag van ondernemingen of personen rondom aanbestedingen met hoge boetes bestraft?
 • Wanneer kunt u wel met een andere onderneming samenwerken bij een aanbesteding en wanneer niet?

* Kennissessies onder voorbehoud van wijzigingen.

Sprekers National Health Tender Day

Praktische informatie National Health Tender Day

Datum
Woensdag 11 september 2019

Locatie
Van der Valk Hotel Utrecht

Klik hier voor de routebeschrijving

Tarieven
449,-    per persoon (btw vrij) | Vroegboektarief t/m 30 juni*
499,-    per persoon (btw vrij) | Standaardtarief*

*Primaire doelgroep

Directie, raad van bestuur, raad van toezicht, beleidsmedewerkers en beleidsadviseurs, hoofd en medewerkers kwaliteit, hoofd en medewerker inkoop, beleidsmedewerkers en beleidsadviseurs, consultants, informatiespecialisten, juristen, controllers en toezichtshouders in de zorgsector.

Twijfelt u of u tot de primaire doelgroep voor het congres behoort, mail dan gerust naar annemarie.kreijenbroek@bsl.nl.

Uw aanmelding wordt beoordeeld door de organisatie. Wanneer u niet behoort tot de primaire doelgroep, behouden wij ons het recht om contact met u op te nemen om uw aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervanger.

CRKBO geregistreerd
Bohn Stafleu van Loghum is een onderdeel van Springer Media B.V. Springer Media B.V. is vanaf 01-01-2019 als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Instellingen die geregistreerd staan in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs en mogen hun beroepsopleidingen btw vrij aanbieden.

Meer informatie
Het inhoudelijke programma staat gelijk aan 5 uur studiebelasting. (Er is geen voorbereiding noodzakelijk)

Contact

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: 030 – 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl
Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Annemarie Kreijenbroek
T: 030 – 638 36 75
M: 06 – 19 26 96 54
E: annemarie.kreijenbroek@bsl.nl
Kennispartner Aanbestedingkalender.nl (inhoudelijke vragen)
Gert Fiat
Product Manager opleidingen NIAC
T: 085 – 760 57 57
M: 06 – 523 56 532
E: gert@aanbestedingskalender.nl
Eventcoördinator (logistieke vragen)
Yvette de Jager
T: 030 -638 37 05
E: yvette.dejager@bsl.nl

 


Annuleren

Een inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de opleidingsdatum, wordt een bedrag van € 50 wegens administratiekosten in rekening gebracht. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 750 (excl. BTW) per persoon bedragen de administratiekosten € 250. De administratiekosten bedragen € 35 indien de kosten van de betreffende opleiding, cursus, workshop of training minder dan € 100 bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich in dat geval wel laten vervangen door een ander persoon.