Archief: Executive Seminar: Waardevolle zorg voor de patiënt (voorjaar 2018)

Uitkomsten meten is waarde weten
Zor 0105 Beeldmerk Waardevolle Zorg Voor De Patiënt Rgb

Iedereen heeft het erover. Sommige organisaties doen het al, sommigen zeggen dat ze het doen en de meeste organisaties denken dat ze het doen, de patiënt centraal stellen en patiëntgerichte zorg bieden. Maar wat het nou precies is, welke veranderingen in handelen én denken daarvoor nodig zijn en of het eigenlijk wel mogelijk is? Op die vraag blijven de meeste zorgorganisaties het antwoord schuldig.

In de primaire zorg voor een chronische aandoening werken ze al met Integrated Practice Units (IPU) en multidisciplinaire teams. Deze zijn zo georganiseerd dat de diverse behoeften van de patiënt worden ondersteund zoals de routinecontroles, veranderingen in levensstijl en preventieve zorgaspecten.

Leer tijdens deze dag:

  • Hoe u de organisatie rondom patiëntgroepen in het ziekenhuis vorm kunt geven
  • Of het nodig is om de organisatiestructuur te veranderen richting ‘integrated practice units (IPU)’
  • Wat de ingrediënten voor het creëren van een IPU zijn
  • Hoe VBHC op de planning en controlcyclus van het ziekenhuis ingrijpt
  • Welke competenties u nodig heeft om sterke samenwerking(-en) voor elkaar te krijgen
  • Welke blokkades u tegen kunt komen en hoe u deze doorbreekt

Schrijf u nu in voor het executive seminar en ervaar hoe u deze patiëntgerichte zorg concreet vorm kunt geven in uw organisatie.
Krijg duidelijk te zien wat de rol van artsen, management en bestuurders is om VBHC tot een succes te maken.

Let op: Uw aanmelding wordt beoordeeld door de organisatie. Wanneer u niet behoort tot de primaire doelgroep, behouden wij ons het recht om contact met u op te nemen om uw aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervanger.

12.00 uur Ontvangst met lunch
13.00 uur Opening Simon Broersma, hoofdredacteur Skipr
13.10 uur In gesprek met een patiënt
Patiënten en zorgverleners hebben verschillende ideeën over het ‘wat’. Ze hebben elk hun eigen perspectief op de zorg: zorgverleners willen goede gezondheidszorg bieden, patiënten willen gezondheid en kwaliteit van leven. Zorgverleners zien kwalitatief goede behandelingen en geneesmiddelen als het belang van de patiënt. Voor patiënten zijn behandelingen en geneesmiddelen een middel om gezonder en daarmee gelukkiger te worden. Vanuit hun eigen perspectief praten zorgverleners en patiënten langs elkaar heen.
Hoe ervaart de patiënt de fases van het medische traject. Hoe is de interactie tussen hem en de arts, en zijn familie? Ervaart hij/ samen de regie heeft over zijn behandel proces? Hoe kan hij bij het behandelproces, naast de klinische argumenten, zijn privéleven en werk daarin meenemen?
13.20 uur Waardecreatie in het bedrijfsleven
Waarde voor de patiënt betekent in de terminologie van VBHC-grondlegger Michael Porter betere behandeluitkomsten in combinatie met een dito klantbeleving tegen lagere kosten. Hoe werken ze hieraan in het bedrijfsleven?
13.40 uur Vragen
13.50 uur Case: multidisciplinaire teams
Binnen nu en twee jaar moeten zorguitkomsten op patiënt niveau meetbaar zijn. Hiervoor moeten zorgpaden moeten hier op ingericht worden.
Patiënten komen tijdens een zorgtraject veel verschillende zorgverleners en organisaties tegen. Samenwerking tussen deze zorgverleners loopt niet altijd optimaal. In het ergste geval is er zelfs sprake van miscommunicatie, duplicatie en tegengestelde belangen. Echte patiëntgerichtheid vereist meer en betere samenwerking.

  • Wat zijn de competenties die nodig zijn om deze samenwerking(-en) voor elkaar te krijgen?
  • Welke blokkades kom je tegen?
14.10 uur Vragen
14.20 uur Case: de veranderende rol van de specialist
“De tijd dat doktoren zich op een onbewoond eiland bevonden, met daaromheen een moeilijk doorwaadbare diepe slotgracht met op de andere oever de verpleegkundigen, is nog niet zo lang geleden. Het was de dokter die er in zijn eentje voor zorgde dat de patiënt beter werd. De patiënt op zijn beurt wachtte lijdzaam af tot dat helingsproces zich voltrok, met de verpleegkundige aan zijn zijde voor het verzorgende deel tijdens het verblijf in het ziekenhuis”.
Om een omslag in cultuur richting VBHC te realiseren pleit Porter allereerst voor meer leiderschap, ook op medisch terrein. Wat Porter betreft zouden de meest gepassioneerde artsen het voortouw moeten nemen in de implementatie van VBHC in hun veld. Met het oog hierop benadrukt Porter het belang van een veilige cultuur: niet slechte uitkomsten, maar niet willen rapporteren zou bestraft moeten worden. Maatstaf bij dit alles moet de waarde voor de patiënt zijn.
14.40 uur Vragen
14.50 uur Pauze
15.15 uur Rol van de verzekeraar bij VBHC
De zorg weg van volumebekostiging en kiezen voor zogeheten bundled payments. Binnen deze gebundelde betalingen passen afspraken over meerjarige contracten, gedeelde besparingen, informatie-uitwisseling en patiënt-betrokkenheid.
15.45 uur Case Zorgpad
Het is cruciaal dat de organisatie langs de lijnen van geïntegreerde zorgpaden wordt heringericht. Van oudsher is de zorg georganiseerd via afdelingen en vakgroepen, met schotjesvorming en fragmentatie als gevolg. Het hart van de organisatie zou gevormd moeten worden door innovatie praktijkteams rond bepaalde aandoeningen, die over de lijnen heen opereren. De scheiding tussen eerste, tweede en derde lijn is daarmee niet lange relevant.
 16.15 uur Veranderkundig perspectief
Veranderingen kunnen op veel weerstand stuiten bij zorgprofessionals, maar soms ook bij patiënten en andere stakeholders. Hoe komt dit en kan dit voorkomen worden? Wat vraagt een transitie naar value based werken van leidinggevenden, welk gedrag hoort daarbij en hoe stuur je zo’n verandering? Hoe zorg je voor daadwerkelijke verandering i.p.v. dat het een soort hype (en dus loze woorden) blijft? Hoe kunt u op het gebied van value based healthcare omgaan met deze technische insteek enerzijds en de veranderkundige kant anderzijds? Wat is de rol van artsen, verpleegkundigen, management en bestuurders om VBHC tot een succes te maken?

Contact

Voor vragen met betrekking tot inschrijven is onze klantenservice bereikbaar op het telefoonnummer 030 – 638 3638 of per e-mail via aanmelder@bsl.nl

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: (030) – 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl

Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Willemijn Herfkens
M: 06 – 19 00 06 04
E: willemijn.herfkens@bsl.nl

Eventcoördinator (logistieke vragen)
Eefje Korten
T: 030 -638 36 53
M: 06 – 21 35 57 59
E: eefje.korten@bsl.nl

Sales
Mark van der Kooij
T: +31 (0)6 – 4220 4231
E: mark.vanderkooij@bsl.nl

Annuleren
Annulering dien je schriftelijk aan ons te melden. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de datum van het congres of evenement wordt € 50 (incl. btw) in rekening gebracht. De administratiekosten bedragen € 35 (incl. btw) indien de kosten van het betreffende congres of evenement minder dan € 100 (excl. btw) bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich bij verhindering wel kosteloos laten vervangen door een ander.