Dag van de Zorginkoop 2018

Zorginkopers, zorgaanbieders en patiënten/cliënten delen de verantwoordelijkheid van de individuele kwaliteit en de collectieve betaalbaarheid van zorg en hulp. Dit vraagt om een perspectief op zorginkoop dat de wederzijdse afhankelijkheid tussen partijen centraal stelt. Dat betekent sámen optrekken in het streven naar goede, passende zorg en investeren in innovatie en preventie. Past jaarlijks onderhandelen tussen zorgaanbieder en zorginkoper over prijzen en volumes daar nog wel bij?

Kom naar het congres en krijg antwoord op de vraag: hoe gaan we er met elkaar voor zorgen dat de zorginkoop niet alleen kwalitatief verbetert, maar ook duurzamer wordt als het gaat over beheersing van kosten?Kom naar het congres en krijg antwoord op de vraag: hoe gaan we er met elkaar voor zorgen dat de zorginkoop niet alleen kwalitatief verbetert, maar ook duurzamer wordt als het gaat over beheersing van kosten?

Ontmoet andere professionals en leer:

  • Wat de laatste inzichten zijn op het gebied van duurzame zorginkoop;
  • Hoe u de kwaliteit van zorginkoop én fundamentele beheersing van kosten kunt bevorderen;
  • Hoe het sluiten van meerjarige partnerschappen kunnen bijdragen aan duurzame zorginkoop.

Programma Dag van de Zorginkoop

09.00 uur Ontvangst met koffie en thee
09.30 uur Opening door dagvoorzitter

Kjell Lutz, dagvoorzitter, gespreksleider en presentatie-begeleider

09.40 uur Zorginkoop: Waar staan we? 

Erik van Raaij, bijzonder hoogleraar aan de Rotterdam School of Management en het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg op de leerstoel Inkoop in de Zorg (Purchasing & Supply Management in Healthcare).

10.20 uur Zorginkoop: Waar willen we naar toe?

Bas Leerink, raadslid bij de RVS en bestuursvoorzitter van Medisch Spectrum Twente in Enschede

11:00 uur Ochtendpauze
11.30 uur Keuzesessies ronde 1: Diverse partnerschappen in de zorgpraktijk

 

het programma is in ontwikkeling, keuzesessies volgen spoedig, houd de website in de gaten.

12.45 uur Lunchpauze
13.30 uur Keuzesessies ronde 2: inzoomen op het zorginkoopproces
praktische tips en handvatten voor bepaalde specifieke onderdelen in het zorginkoopproces.
14.45 uur Middagpauze
15.15 uur Zorgverzekeraars Nederland: Ambitie 2025

Petra van Holst, algemeen directeur van Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

15.45 uur Patiënt en zorgverlener als hart van het zorginkoopproces

Dianda Veldman, Directeur-bestuurder Patiëntenfederatie Nederland.

16.15 Slotbeschouwing: Hoe nu verder

In gesprek met verschillende sprekers van de dag en de deelnemers

16.30 uur Netwerkborrel
17.00 uur Einde

Kjell Lutz

Dagvoorzitter, gespreksleider en presentatie-begeleider

 

Erik van Raaij

Van Raaij studeerde technische bedrijfskunde aan de Universiteit Twente en was werkzaam aan de Universiteit Twente (1994-2001), Cass Business School (City University London) (2001-2003), de Technische Universiteit Eindhoven (2003-2006) en de Erasmus Universiteit Rotterdam (sinds 2006). Van Raaij is sinds 2016 hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, bij de Rotterdam School of Management en het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg.

Van Raaijs vakgebied is bedrijfskunde met specialisatie in inkoopmanagement in de zorg, waaronder zorginkoop en inkoop voor de zorg. Van Raaij publiceert internationaal en wordt ook internationaal geciteerd. Van Raaij is Associate Editor van de Journal of Purchasing and Supply Management en lid van de Executive Committee van IPSERA.

Lees ook het artikel over Erik van Raaij benoemd tot bijzonder hoogleraar inkoop in de zorg.

Bas Leerink

Dr. C.B. (Bas) Leerink is sinds april 2013 bestuursvoorzitter van Medisch Spectrum Twente in Enschede, één van de grote niet-academische opleidingsziekenhuizen. Daarnaast is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van ZIO/SHMH in Maastricht, en lid van het dagelijks bestuur van de vereniging van Traumacentra, LNAZ.

Van 2008 tot 2013 is hij lid geweest van de Raad van Bestuur van Menzis, en in de jaren daarvoor als directeur Zorgmanagement verantwoordelijk geweest voor de zorginkoop. In de jaren 1997 – 2003 heeft hij gewerkt bij McKinsey&Company;, de laatste jaren als onderdeel van het leiderschapsteam van de Gezondheidszorgpraktijk in Europa.

Petra van Holst

Petra van Holst werkte vanaf 1989 in uiteenlopende managementfuncties bij a.s.r., sinds maart 2011 is zij er directeur Ziektekosten. Vanuit deze functie is zij sinds 1 januari 2015 lid van het bestuur van ZN. Daarnaast is zij lid van de Raad van Commissarissen van Multizorg.

Dianda Veldman

Dianda Veldman is sinds september 2015 directeur/bestuurder van Patiëntenfederatie Nederland. Deze koepel van patiëntenorganisaties maakt zich sterk voor iedereen die zorg nodig heeft en geeft patiënten een stem: in de spreekkamer, in de politiek, bij de zorgverzekeraar en in het nieuws.
Dianda begon haar loopbaan als opbouwwerker en stapte na enkele jaren over naar het bedrijfsleven, waar ze meer dan twintig jaar ervaring opdeed in marketing. Ze had managementfuncties bij KPN Telecom, Ogilvy & Mather en WPG Uitgevers. Sinds 2001 werkt ze in directiefuncties in de not-for-profit sector. Eerst als commercieel directeur bij Vereniging Eigen Huis en vanaf 2007 als directeur/bestuurder bij Stichting Rutgers, kenniscentrum seksualiteit in Nederland en ontwikkelingslanden.
Ze studeerde Sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en heeft een post master in bedrijfskunde en marketing.

Keuzesessies dag van de zorginkoop

Keuzesessies ronde 1: Diverse partnerschappen in de zorgpraktijk
Het programma is in ontwikkeling. Onderwerpen en sprekers van deze eerste Keuzesessies zijn nog niet bekend.
Keuzesessies ronde 2: inzoomen op het zorginkoopproces
praktische tips en handvatten voor bepaalde specifieke onderdelen in het zorginkoopproces
2.1 Informatie delen: binnen partnerships en daar buiten.
2.2 Aan de onderhandelingstafel met leveranciers van genees- en hulpmiddelen
2.3 Inzetten van ledenraden en patiënten-panels
2.4 Persoonsvolgende bekostiging invoeren

Datum
Dinsdag 20 maart 2018

Locatie
Stadion Galgenwaard
Herculesplein 241, 3584 AA Utrecht

Tarieven

299,- per persoon (excl. btw) | Vroegboektarief* voor de primaire doelgroep t/m 1 februari 2018
349,- per persoon (excl. btw) | Standaardtarief* voor de primaire doelgroep
799,- per persoon (excl. btw) | Standaardprijs* voor niet-primaire doelgroep

*Primaire doelgroep
Hoofd Inkoop, medewerker Inkoop, directie/management/raad van bestuur, hoofd kwaliteit, medewerker Kwaliteit, medewerker Zorg verkoop, financieel manager/controller, beleidsmedewerker, adviseur/consultant, afdelingshoofd, teamleider, manager, medisch specialist,  huisarts, juridisch medewerker.

Twijfelt u of u tot de primaire doelgroep voor het congres behoort, mail dan gerust naar shannah.spoelstra@bsl.nl.

Uw aanmelding wordt beoordeeld door de organisatie. Wanneer u niet behoort tot de primaire doelgroep, behouden wij ons het recht om contact met u op te nemen om uw aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervanger.

 

Contact

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: 030 – 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl
Shannah rond Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Shannah Spoelstra
T: 030 – 638 36 54
M: 06 – 21 38 06 49
E: shannah.spoelstra@bsl.nl
Eventcoördinator (logistieke vragen)
Eefje Korten
T: 030 -638 36 53
M: 06 – 21 35 57 59
E: eefje.korten@bsl.nl
Sales (sponsormogelijkheden)
Mark van der Kooij
T: 06 – 42 20 42 31
E:  mark.vanderkooij@bsl.nl


Annuleren

Een inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de opleidingsdatum, wordt een bedrag van € 50 wegens administratiekosten in rekening gebracht. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 750 (excl. BTW) per persoon bedragen de administratiekosten € 250. De administratiekosten bedragen € 35 indien de kosten van de betreffende opleiding, cursus, workshop of training minder dan € 100 bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich in dat geval wel laten vervangen door een ander persoon.