Dag van de Zorginkoop 2018

Zorginkopers, zorgaanbieders en patiënten/cliënten delen de verantwoordelijkheid van de individuele kwaliteit en de collectieve betaalbaarheid van zorg en hulp. Dit vraagt om een perspectief op zorginkoop dat de wederzijdse afhankelijkheid tussen partijen centraal stelt. Dat betekent sámen optrekken in het streven naar goede, passende zorg en investeren in innovatie en preventie. Past jaarlijks onderhandelen tussen zorgaanbieder en zorginkoper over prijzen en volumes daar nog wel bij?

Kom naar het congres en krijg antwoord op de vraag: hoe gaan we er met elkaar voor zorgen dat de zorginkoop niet alleen kwalitatief verbetert, maar ook duurzamer wordt als het gaat over beheersing van kosten?

Ontmoet andere professionals en leer:

  • Wat de laatste inzichten zijn op het gebied van duurzame zorginkoop;
  • Hoe u de kwaliteit van zorginkoop én fundamentele beheersing van kosten kunt bevorderen;
  • Hoe het sluiten van meerjarige partnerschappen kunnen bijdragen aan duurzame zorginkoop.

Programma Dag van de Zorginkoop

09.00 uur Ontvangst met koffie en thee
09.30 uur Opening door dagvoorzitter

Kjell Lutz, dagvoorzitter, gespreksleider en presentatie-begeleider

09.40 uur Zorginkoop: Waar staan we? 

Erik van Raaij, bijzonder hoogleraar aan de Rotterdam School of Management en het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg op de leerstoel Inkoop in de Zorg (Purchasing & Supply Management in Healthcare).

10.20 uur Zorgrelatie centraal: een ander perspectief op zorginkoop

In zijn bijdrage zal Bas Leerink een ander perspectief schetsen op zorginkoop. Dit is een perspectief waarin professionals en patiënten/cliënten meer ruimte krijgen om te bepalen wat in een specifieke zorgsituatie nodig is. Zorginkopers zetten zich samen met zorgaanbieders in om vanuit meerjarig partnerschap ruimte te bieden aan gezamenlijke besluitvorming en tegelijkertijd te zorgen voor een beheerste uitgavenontwikkeling, innovatie en preventie.

Bas Leerink, raadslid bij de RVS en bestuursvoorzitter van Medisch Spectrum Twente in Enschede

11:00 uur Ochtendpauze
11.30 uur Keuzesessies ronde 1: Diverse partnerschappen in de zorgpraktijk

Inspiratie en advies over het tot stand brengen van meerjarenafspraken in de praktijk

Bekijk hier de verschillende keuzesessies >>

 12.45 uur  Lunchpauze
13.30 uur Keuzesessies ronde 2: inzoomen op het zorginkoopproces

Praktische tips en handvatten voor bepaalde specifieke onderdelen in het zorginkoopproces.

Bekijk hier de verschillende keuzesessies >>

14.45 uur Middagpauze
15.15 uur Zorgverzekeraars Nederland: Ambitie 2025

Petra van Holst, algemeen directeur van Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

15.45 uur Patiënt en zorgverlener als hart van het zorginkoopproces

Dianda Veldman, Directeur-bestuurder Patiëntenfederatie Nederland.

16.15 uur Slotbeschouwing: Hoe nu verder

In gesprek met verschillende sprekers van de dag en de deelnemers

16.30 uur Netwerkborrel
17.00 uur Einde

Keuzesessies dag van de zorginkoop

Keuzesessies ronde 1: Diverse partnerschappen in de zorgpraktijk
Inspiratie en advies over het tot stand brengen van meerjarenafspraken in de praktijk
1.1 Rivierenland en Menzis samen op weg naar toekomstvaste zorg

Het Rivierenland Ziekenhuis en Menzis zorgverzekeraar hebben een meerjarenafspraak gesloten om de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van zorg in Rivierenland voor de toekomst vorm te geven.
Tijdens deze sessie zullen Marc Hendriks – bestuurder Rivierenland – en Ward Bijlsma – inkoopmanager Menzis – u meenemen in het traject hoe een meerjarenafspraak tot stand komt. Daarbij staan ze stil bij wat er nodig is om tot echt partnerschap te komen. Én hoe ze gezamenlijk de toekomst voor zich zien en hoe ze daarin samenwerken.

Marc Hendriks, lid RvB Ziekenhuis Rivierenland en Ward Bijlsma, manager inkoop ziekenhuiszorg ai, Menzis

1.2 GGZ-instelling Vincent van Gogh en Zorgverzekeraar VGZ
Keuzesessies ronde 2: inzoomen op het zorginkoopproces
praktische tips en handvatten voor bepaalde specifieke onderdelen in het zorginkoopproces
2.1 Persoonsvolgende bekostiging invoeren

Femke de Jong- Jacobs, Programmaleider Client en medewerker in regie, Archipel

2.2 Aan de onderhandelingstafel met leveranciers van genees- en hulpmiddelen

Leuke anekdotes; iemand met ervaring; ziekenhuizen

2.3 Inzetten van ledenraden en patiënten-panels

Nivel/Vilans; samenwerking met gemeentes?

2.4 Informatie delen: binnen partnerships en daar buiten

Gebruik big data

Kjell Lutz

Dagvoorzitter, gespreksleider en presentatie-begeleider

 

Erik van Raaij

Van Raaij studeerde technische bedrijfskunde aan de Universiteit Twente en was werkzaam aan de Universiteit Twente (1994-2001), Cass Business School (City University London) (2001-2003), de Technische Universiteit Eindhoven (2003-2006) en de Erasmus Universiteit Rotterdam (sinds 2006). Van Raaij is sinds 2016 hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, bij de Rotterdam School of Management en het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg.

Van Raaijs vakgebied is bedrijfskunde met specialisatie in inkoopmanagement in de zorg, waaronder zorginkoop en inkoop voor de zorg. Van Raaij publiceert internationaal en wordt ook internationaal geciteerd. Van Raaij is Associate Editor van de Journal of Purchasing and Supply Management en lid van de Executive Committee van IPSERA.

Lees ook het artikel over Erik van Raaij benoemd tot bijzonder hoogleraar inkoop in de zorg.

Bas Leerink

De heer Leerink (1962) is raadslid bij de RVS. Dr. C.B. (Bas) Leerink is sinds april 2013 bestuursvoorzitter van Medisch Spectrum Twente in Enschede, één van de grote niet-academische opleidingsziekenhuizen. Daarnaast is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van ZIO/SHMH in Maastricht, en lid van het dagelijks bestuur van de vereniging van Traumacentra, LNAZ.

Van 2008 tot 2013 is hij lid geweest van de Raad van Bestuur van Menzis, en in de jaren daarvoor als directeur Zorgmanagement verantwoordelijk geweest voor de zorginkoop. In de jaren 1997 – 2003 heeft hij gewerkt bij McKinsey&Company, de laatste jaren als onderdeel van het leiderschapsteam van de Gezondheidszorgpraktijk in Europa. Bas Leerink was voorzitter van de commissie die het advies Zorgrelatie centraal heeft voorbereid.
Wilt u meer weten over het advies Zorgrelatie centraal: een ander perspectief op zorginkoop of over de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) ?
Kijk dan op https://www.raadrvs.nl/publicaties/item/zorgrelatie-centraal

Petra van Holst

Petra van Holst werkte vanaf 1989 in uiteenlopende managementfuncties bij a.s.r., sinds maart 2011 is zij er directeur Ziektekosten. Vanuit deze functie is zij sinds 1 januari 2015 lid van het bestuur van ZN. Daarnaast is zij lid van de Raad van Commissarissen van Multizorg.

Dianda Veldman

Dianda Veldman is sinds september 2015 directeur/bestuurder van Patiëntenfederatie Nederland. Deze koepel van patiëntenorganisaties maakt zich sterk voor iedereen die zorg nodig heeft en geeft patiënten een stem: in de spreekkamer, in de politiek, bij de zorgverzekeraar en in het nieuws.
Dianda begon haar loopbaan als opbouwwerker en stapte na enkele jaren over naar het bedrijfsleven, waar ze meer dan twintig jaar ervaring opdeed in marketing. Ze had managementfuncties bij KPN Telecom, Ogilvy & Mather en WPG Uitgevers. Sinds 2001 werkt ze in directiefuncties in de not-for-profit sector. Eerst als commercieel directeur bij Vereniging Eigen Huis en vanaf 2007 als directeur/bestuurder bij Stichting Rutgers, kenniscentrum seksualiteit in Nederland en ontwikkelingslanden.
Ze studeerde Sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en heeft een post master in bedrijfskunde en marketing.

Ward Bijlsma

Ward Bijlsma werkt bij Menzis aan waardegerichte contracten. Ward heeft een achtergond als medisch specialist en heeft gewerkt als oogarts. Vanuit een passie om de organisatie van zorg te verbeteren is hij in 2012 overgestapt naar het zorgmanagement. Na enkele jaren als bedrijfsvoerend manager in een groot topklinisch ziekenhuis gewerkt te hebben, werkt hij nu bij Menzis om de transitie te maken van inkoop op volume naar inkoop op waarde. De waardegerichte inkoopcontracten heup- en knie-arthrose zijn daar een voorbeeld van.

Marc Hendriks

Marc Hendriks (1958) heeft een lange staat van dienst in de zakelijke dienstverlening, vooral in het bestuur en het management van de Zorgsector, zowel in de Cure als in de Care. In de Zorg was Marc leidend in de ontwikkeling van gastvrijheid, dienstbaarheid en Joint Ventures. Daaraan heeft hij een groot aantal andere expertisegebieden toegevoegd inclusief het strategisch en tactisch management van zorgorganisaties. Zijn motto: Inzicht door Overzicht en Overzicht door Inzicht. Ofwel, strategie en inhoud onlosmakelijk met elkaar verbonden houden. Marc Hendriks is lid Raad van Bestuur bij Ziekenhuis Rivierenland en Toezichthouder bij Volckaert en bij Kompaan&DeBocht / VeiligThuis Midden Brabant.

Dag van de Zorginkoop wordt mede mogelijk gemaakt door: 

Logo Bureau de Bont congres zorginkoop Bureau de Bont

Nieuwsgierig hoe je een succesvol verkoopproces organiseert in de zorg? Kom langs bij Bureau de Bont tijdens de Dag van de Zorginkoop! Kun je niet wachten? Kijk dan alvast op www.accountmanagementindezorg.nl

Partner zorginkoop Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie is een netwerkorganisatie waarin professionals, experts, onderzoekers, ouders en kinderen samenwerken aan de wetenschappelijke onderbouwing van het dagelijkse werk in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Het Kenniscentrum vertaalt wetenschappelijke kennis over grote thema’s binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie in praktische protocollen. Deze protocollen zijn beschikbaar via online kanalen gericht op verschillende gebruikersgroepen: professionals, ouders, jongeren, leerkrachten en gemeenten. https://www.kenniscentrum-kjp.nl/

Datum
Dinsdag 20 maart 2018

Locatie
Stadion Galgenwaard
Herculesplein 241, 3584 AA Utrecht

Tarieven

299,- per persoon (excl. btw) | Vroegboektarief* voor de primaire doelgroep t/m 1 februari 2018
349,- per persoon (excl. btw) | Standaardtarief* voor de primaire doelgroep
799,- per persoon (excl. btw) | Standaardprijs* voor niet-primaire doelgroep

*Primaire doelgroep
Hoofd Inkoop, medewerker Inkoop, directie/management/raad van bestuur, hoofd kwaliteit, medewerker Kwaliteit, medewerker Zorg verkoop, financieel manager/controller, beleidsmedewerker, adviseur/consultant, afdelingshoofd, teamleider, manager, medisch specialist,  huisarts, juridisch medewerker.

Twijfelt u of u tot de primaire doelgroep voor het congres behoort, mail dan gerust naar shannah.spoelstra@bsl.nl.

Uw aanmelding wordt beoordeeld door de organisatie. Wanneer u niet behoort tot de primaire doelgroep, behouden wij ons het recht om contact met u op te nemen om uw aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervanger.

 

Contact

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: 030 – 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl
Shannah rond Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Shannah Spoelstra
T: 030 – 638 36 54
M: 06 – 21 38 06 49
E: shannah.spoelstra@bsl.nl
Eventcoördinator (logistieke vragen)
Eefje Korten
T: 030 -638 36 53
M: 06 – 21 35 57 59
E: eefje.korten@bsl.nl
Sales (sponsormogelijkheden)
Mark van der Kooij
T: 06 – 42 20 42 31
E:  mark.vanderkooij@bsl.nl


Annuleren

Een inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de opleidingsdatum, wordt een bedrag van € 50 wegens administratiekosten in rekening gebracht. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 750 (excl. BTW) per persoon bedragen de administratiekosten € 250. De administratiekosten bedragen € 35 indien de kosten van de betreffende opleiding, cursus, workshop of training minder dan € 100 bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich in dat geval wel laten vervangen door een ander persoon.