Dag van de Zorginkoop 2020

Oplossingen voor botsende belangen bij zorg- in-en verkoop

Budgetplafonds én de niet-gecontracteerde zorg vormen de headlines van het nieuws. Net als de tekorten in de jeugdzorg en ggz.

Dat zijn duidelijke signalen dat er veel terrein te winnen is bij de in- en verkoop van zorg. Steeds meer partijen kiezen een eigen visie en beleid, maar welke consequenties heeft dit voor de collectieve verantwoordelijkheid? Ondanks alle conflicterende belangen delen inkopers, zorgaanbieders en patiënten/cliënten de verantwoordelijkheid van de individuele kwaliteit van zorg én de collectieve kosten.

Verdiep uzelf in de zorginkoop van nu, kom naar de Dag van de Zorginkoop en ontdek dé oplossingen voor uw uitdagingen bij de in- en verkoop van zorg!
U ontmoet o.a. prof. dr. ir. Erik van Raaij, hoogleraar Inkoopmanagement in de Zorg Erasmus Universiteit Rotterdam | drs. Peter Langenbach, bestuursvoorzitter Maasstad Ziekenhuis | prof. dr. Wim Groot, hoogleraar gezondheidseconomie Universiteit Maastricht.

Kom naar de Dag van de Zorginkoop, ontmoet andere professionals en leer:

 • Wat de laatste ontwikkelingen zijn op het gebied van zorginkoop;
 • Wat dé oplossingen zijn voor budgetplafonds;
 • Hoe u kunt samenwerken over de financiële muren van WMO, Wlz en Zvw;
 • Hoe u succesvol kunt onderhandelen met 70 verschillende partijen;
 • Welke lessen u kunt leren van fouten van anderen.

Programma

09:00 uur
Ontvangst
09:30 uur
Lees meer Sluiten
Opening

Welkom en uitleg van de dag door de dagvoorzitter

09:40 uur
Lees meer Sluiten
Van beleid naar praktijk; zorginkoop richting de toekomst

Het schuurt op de grenzen van de Zvw, Wlz en het sociale domein.

 • Waar schuurt het precies en wat is de oorzaak?
 • Hoe toekomstbestendig zijn deze wetten nog?
 • Wat zijn de contouren van een toekomstbestendige zorg?

10:10 uur
Lees meer Sluiten
Risico’s en kansen van nieuw inkoopbeleid rondom Integrale Diagnostiek

VGZ introduceert komend jaar een model waarbij één gecontracteerde partij per regio de regie over de diagnostiek in handen krijgt. Zorgverzekeraar CZ heeft een vergelijkbaar initiatief. Er lijkt een omslag te komen dat verzekeraars een eigen koers bepalen. Maar welke consequenties heeft dit voor zorgorganisaties? Moeten zij zich voegen of zelf een bepalende rol spelen?

 • Wat zijn de consequenties van dit nieuwe beleid?
 • Welke kansen en gevaren biedt het?
 • Welke rolverdeling zou het meest opportuun zijn?
 • Wat kunnen gemeenten, zorgkantoren en zorgaanbieders hiervan leren?

11:50 uur
Lees meer Sluiten
Dé oplossing voor budgetplafonds volgens de ziekenhuisbestuurder

‘Betalen voor kwaliteit en niet voor aantallen patiënten’ is de oplossing volgens Peter Langenbach. Sowieso het breder inkopen /contracteren van zorg door de zorgverzekeraars zou voor een hogere kwaliteit én uiteindelijk voor een besparing kunnen zorgen. Wat zijn de eventuele belemmeringen en mogelijkheden?

11:20 uur
Netwerkpauze
11:50 uur
3 tips uit de praktijk voor samenwerking over de financiële muren van WMO, Wlz en Zvw
12:45 uur
Netwerkpauze en lunch
13:45 uur
Lees meer Sluiten
Ronde 1 Kennissessies
14:45 uur
Korte pauze
14:45 uur
Lees meer Sluiten
Ronde 2 Kennissessies
15:30 uur
Lees meer Sluiten
Oplossingen voor conflicterende belangen volgens de zorgverzekeraar

De demografische en medisch-technologische ontwikkelingen zorgen voor een dubbele druk op de collectieve uitgaven aan zorg. Het aandeel van deze zorguitgaven op het totaal van de collectieve uitgaven neemt gestaag toe en zorgt voor verdringing. Dat er iets moet veranderen is voor iedereen duidelijk, maar de manier waarop dit moet gebeuren leidt tot discussie. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis ziet een duidelijke oplossingsrichting. Georgette Fijneman deelt haar oplossingen én welke rol Zilveren kruis hierbij spelen.

15:45 uur
16:50 uur
Netwerkborrel

* Programma onder voorbehoud van wijzigingen

Kennissessies 

Houd het programma in de gaten, meerdere kennissessies volgen.

1.1
Oplossingen voor de vergoeding van onverzekerde zorg
1.2
Geleerde lessen bij inkoop/subsidiering van de jeugdzorgplus
2.1
Oplossingen voor zorginstellingen bij inkoop door Zorgkantoren en Gemeenten
2.2
Lees meer Sluiten
3 oplossingen om zorgverkoop beter binnen de bedrijfsvoering te passen

Zorgorganisaties ondervinden nu de negatieve gevolgen van de manier waarop ze de onderhandelingen hebben gevoerd en kampen met geleverde zorg die niet of maar gedeeltelijk wordt vergoed. Dat verdient de aandacht en wellicht een slimmere aanpak.

Tijdens deze bijdrage leert u:

 • Welke positie zorgverkoop binnen uw organisatie in neemt;
 • Hoe de verkoop van zorg optimaler binnen de organisatie gepositioneerd kan worden;
 • Welke ruimte tot verbetering er is.

* Kennissessies onder voorbehoud van wijzigingen

Praktische informatie Dag van de Zorginkoop

Datum
Woensdag 18 maart 2020

Locatie
Hotel Utrecht

Klik hier voor de routebeschrijving

Tarieven
799,-    per persoon (btw vrij*) | Prijs voor niet-primaire doelgroep
449,-    per persoon (btw vrij*) | Standaardtarief voor de primaire doelgroep**
399,-    per persoon (btw vrij*) | Tarief voor abonnees van Zorgvisie

*CRKBO geregistreerd

**Hoofd Inkoop, medewerker Inkoop, directie/management/raad van bestuur, hoofd kwaliteit, medewerker Kwaliteit, medewerker Zorg verkoop, financieel manager/controller, beleidsmedewerker, adviseur/consultant, afdelingshoofd, teamleider, manager, medisch specialist,  huisarts, juridisch medewerker.

Twijfelt u of u tot de primaire doelgroep voor het congres behoort, mail dan gerust naar annemarie.kreijenbroek@bsl.nl.

Uw aanmelding wordt beoordeeld door de organisatie. Wanneer u niet behoort tot de primaire doelgroep, behouden wij ons het recht om contact met u op te nemen om uw aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervanger.

Meer informatie
Het inhoudelijke programma staat gelijk aan 5 uur studiebelasting. (Er is geen voorbereiding noodzakelijk)

CEDEO erkend
Met dit klanttevredenheidsoordeel is de kwaliteit van onze congressen en masterclasses ruimschoots gewaarborgd. Cedeo is een onafhankelijke intermediair die opleidingsinstituten toetst. Lees meer over de CEDEO erkenning.

Btw vrij door CRKBO registratie
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Door deze CRKBO registratie mogen wij onze congressen btw vrij aanbieden. Lees meer over de CRKBO registratie.

Meer informatie
Het inhoudelijke programma staat gelijk aan 15 uur studiebelasting. (Er is geen voorbereiding noodzakelijk)

Heeft u vragen over..

..uw inschrijving of aanmelding?
Neem contact op met de klantenservice
T: 030 – 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl
..de inhoud of het programma?
Neem contact op met Annemarie Kreijenbroek (projectleider)
T: 030 – 638 36 75
M: 06 – 19 26 96 54
E: annemarie.kreijenbroek@bsl.nl
..bereikbaarheid of andere logistieke vragen?
Neem contact op met Eefje Korten (eventcoördinator)
T: 030 -638 36 53
M: 06 – 21 35 57 59
E: eefje.korten@bsl.nl
Sales (sponsormogelijkheden)
Mark van der Kooij
T: 06 – 42 20 42 31
E:  mark.vanderkooij@bsl.nl


Annuleren

Een inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de opleidingsdatum, wordt een bedrag van € 50 wegens administratiekosten in rekening gebracht. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 750 per persoon bedragen de administratiekosten € 250. De administratiekosten bedragen € 35 indien de kosten van de betreffende opleiding, cursus, workshop of training minder dan € 100 bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich in dat geval wel laten vervangen door een ander persoon.