Dag van de Zorginkoop 2019

Zorgaanbieders, inkopers en patiënten/cliënten delen de verantwoordelijkheid van de individuele kwaliteit van zorg én de collectieve kosten. Het is dan ook essentieel dat zij samen optrekken in het streven naar goede, passende en betaalbare zorg voor iedereen. Met als focus: het bevorderen van de gezondheid én kwaliteit van leven.

Steeds meer zorgverzekeraars richten zich op vormen van waardegerichte zorginkoop. Naast de waarde van zorg vanuit cliëntenperspectief, richt deze vorm van inkopen zich op het inzichtelijk krijgen (en delen van) kosten en effectiviteit van zorg.

Maar is waardegerichte zorginkoop echt de sleutel tot een betere en toekomstbestendige gezondheidszorg? En welke methoden van inkoop helpen daadwerkelijk de waarde en kosteneffectiviteit van zorg verbeteren?

Kom naar de Dag van de Zorginkoop, ontmoet andere professionals en leer:

  • Wat de laatste ontwikkelingen zijn op het gebied van (waardegerichte) zorginkoop;
  • Welke effecten een jaar later zichtbaar zijn van samenwerken a.d.h.v. meerjarencontracten;
  • Waarom aanbestedingen in het sociaal domein vaak niet nodig zijn (en hoe het ook kan);
  • Hoe doelgroepgerichte zorginkoop en prestatie-inkoop waarde van zorg kan bevorderen;
  • Hoe het cliëntenperspectief op waarde van zorg een sterke positie krijgt in inkoopbeleid.

Programma

09:00 uur
Ontvangst
09:30 uur
Lees meer Sluiten
Opening

Welkom en uitleg van de dag door de dagvoorzitter
Piet-Hein Peeters, hoofdredacteur Zorg+Welzijn.

09:40 uur
Lees meer Sluiten
Zorginkoop: de huidige stand van zaken

Inleidende bijdrage over de stand van zaken in zorginkoopland.

11:00 uur
Netwerkpauze
11:30 uur
Lees meer Sluiten
Aanbesteden: wat doen gemeentes en moet dat echt?

Uit een onderzoek naar alle contracten voor WMO en Jeugdhulp van alle gemeenten wordt duidelijk hoe gemeenten het sociaal domein inrichten en welke instrumenten ze daarvoor gebruiken. Door vergelijking met eerder onderzoek worden ook trends in de tijd duidelijk. Er zal worden ingegaan op de toenemende mogelijkheden om helemaal zonder aanbestedingen alle maatwerkvoorzieningen in het sociaal domein te contracteren.

12:15 uur
Lees meer Sluiten
Ronde 1 Kennissessies
13:00 uur
Netwerkpauze en lunch
14:00 uur
Lees meer Sluiten
Ronde 2 Kennissessies
14:45 uur
Netwerkpauze
15:45 uur

Wat goede zorg is staat niet in de sterren geschreven. Kwaliteit gaat over wat we wel en niet goed vinden. Dat is niet statisch en objectief maar heel vaak context- en persoonsafhankelijk. Simpele uitkomsten voldoen niet meer, we zullen onzekerheid en complexiteit moeten omarmen en moeten continu met elkaar gaan leren en verbeteren. Hoe kan zorginkoop dat proces ondersteunen?

16:30 uur
Netwerkborrel

* Programma onder voorbehoud van wijzigingen

Kennissessies 

1.1
Lees meer Sluiten
Rivierenland en Menzis samen op weg naar toekomstvaste zorg

Het Rivierenland Ziekenhuis en Menzis zorgverzekeraar hebben een meerjarenafspraak gesloten om de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van zorg in Rivierenland voor de toekomst vorm te geven.

Tijdens deze sessie zullen Marc Hendriks – bestuurder Rivierenland – en Ward Bijlsma – inkoopmanager Menzis – u meenemen in hoe zij een jaar later aankijken tegen dit meerjarencontract, wat zijn de lessons learned?

1.2
De gezamenlijke ambitie van een zorgorganisatie en zorgverzekeraar
1.3
Inkopen op E-health
1.4
Inkoop gemeenten
2.1
Waarde-gedreven kijken naar zorginkoop
2.2
Actuele jurisprudentie rondom inkoop binnen het sociaal domein
2.3
Van regisseur naar dienstverlener
2.4
Hoe betrek je patiënten/cliënten bij het vastleggen van inkoopbeleid?
2.5
Kernbegrippen en praktijkvoorbeelden van succesvolle zorgverkoop: van krachtenveld naar het organiseren van samenspel

Praktische informatie Dag van de Zorginkoop

Datum
Woensdag 20 maart 2019

Locatie
Hotel Utrecht

Klik hier voor de routebeschrijving

Tarieven
449,-    per persoon (btw vrij) | Standaardtarief* voor de primaire doelgroep
799,-    per persoon (btw vrij) | Prijs voor niet-primaire doelgroep

*Primaire doelgroep

Hoofd Inkoop, medewerker Inkoop, directie/management/raad van bestuur, hoofd kwaliteit, medewerker Kwaliteit, medewerker Zorg verkoop, financieel manager/controller, beleidsmedewerker, adviseur/consultant, afdelingshoofd, teamleider, manager, medisch specialist,  huisarts, juridisch medewerker.

Twijfelt u of u tot de primaire doelgroep voor het congres behoort, mail dan gerust naar shannah.spoelstra@bsl.nl.

Uw aanmelding wordt beoordeeld door de organisatie. Wanneer u niet behoort tot de primaire doelgroep, behouden wij ons het recht om contact met u op te nemen om uw aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervanger.

Meer informatie
Het inhoudelijke programma staat gelijk aan 5 uur studiebelasting. (Er is geen voorbereiding noodzakelijk)

CRKBO geregistreerd
Bohn Stafleu van Loghum is een onderdeel van Springer Media B.V. Springer Media B.V. is vanaf 01-01-2019 als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Instellingen die geregistreerd staan in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs en mogen hun beroepsopleidingen btw vrij aanbieden.

Contact

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: 030 – 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl
Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Shannah Spoelstra
T: 030 – 638 36 54
M: 06 – 21 38 06 49
E: shannah.spoelstra@bsl.nl
E: shannah.spoelstra@bsl.nl@
Eventcoördinator (logistieke vragen)
Eefje Korten
T: 030 -638 36 53
M: 06 – 21 35 57 59
E: eefje.korten@bsl.nl
Sales (sponsormogelijkheden)
Mark van der Kooij
T: 06 – 42 20 42 31
E:  mark.vanderkooij@bsl.nl


Annuleren

Een inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de opleidingsdatum, wordt een bedrag van € 50 wegens administratiekosten in rekening gebracht. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 750 (excl. BTW) per persoon bedragen de administratiekosten € 250. De administratiekosten bedragen € 35 indien de kosten van de betreffende opleiding, cursus, workshop of training minder dan € 100 bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich in dat geval wel laten vervangen door een ander persoon.