Zorgvisie Zorgvastgoed congres

Nieuwe Zorg, Oud Vastgoed
700x350 Congresdetail

Tijdens het Zorgvisie Zorgvastgoed congres 2019 hoort u de trends en oplossingen voor de care en de cure op het gebied van: levensloopbestendig wonen en zorgen, financieringsmogelijkheden, samenwerkingen en integratie van technologische ontwikkelingen en architectuur.

Nieuwe zorg, oud vastgoed
Vastgoed in de zorg is en blijft een dynamisch thema. Wensen en behoeften van (potentiële) bewoners en patiënten veranderen en sluiten niet meer aan bij verouderd zorgvastgoed.

Ouderen van nu zijn kleurrijker dan hun voorgangers en willen zelf de regie houden. Waar mogelijk wordt ‘zorg dichtbij’ en samen met de huisarts gegeven. Door zorg meer naar de eerste lijn te verplaatsen en oplossingen te bieden als e-health-toepassingen wordt het ziekenhuisgebruik verminderd. Daarnaast neemt de vraag naar levensloopbestendige woningen, extramurale zorgappartementen en intramuraal zorgvastgoed zoals moderne verpleeghuizen voor dementerenden alleen maar toe.

Op welke manier zijn deze trends te integreren in uw vastgoedportefeuille? En op welke manier kan zorg geïntegreerd worden in de infrastructuur van de maatschappij?

Tijdens dit congres hoort u de trends en oplossingen voor de care en de cure op het gebied van:

 • Levensloopbestendig wonen en zorgen
 • Financieringsmogelijkheden
 • Samenwerkingen
 • Integratie van technologische ontwikkelingen en architectuur

Doe in één dag kennis op over de laatste inzichten en trends rondom vastgoed in de zorg! Kom samen met uw collega en ontvang korting!

09.15
Ontvangst en gelegenheid tot netwerken
09.45
Lees meer Sluiten
Opening door de dagvoorzitter Elisabeth van den Hoogen

Opening door de dagvoorzitter Elisabeth van den Hoogen.
Elisabeth van den Hoogen, dagvoorzitter

09.50
Lees meer Sluiten
‘Nieuwe ouderen’, nieuw (zorg) vastgoed

Ouderen van nu zijn kleurrijker dan hun voorgangers en willen zelf de regie houden. De vraag naar levensloopbestendige woningen, extramurale zorgappartementen en intramuraal zorgvastgoed zoals moderne verpleeghuizen voor dementerenden nemen alleen maar toe. Wat zijn de belangrijkste veranderingen die Woonzorg Nederland constateert? Op welke manier speelt zij hier op in? Op welke manier zoeken zij samenwerkingen met zorgpartners?
Cees van Boven, bestuursvoorzitter Woonzorg Nederland

10.25
Lees meer Sluiten
Financiering: Zorgvastgoed als belegging

Zorgvastgoed wordt inmiddels beschouwd als een volwassen beleggingsmogelijkheid, hetgeen interessante opties voor de financiering met zich meebrengt.

 • Wat zijn de verschillende mogelijkheden voor de financiering?
 • Met welke positieve en negatieve effecten gaat dit gepaard?

drs. Pim Diepstraten, directeur zorg en senior adviseur, Finance Ideas

11.00
Ochtendpauze en mogelijkheid tot netwerken
11.30
Lees meer Sluiten
5 slimme oplossingen om architectuur en technologie te integreren

In het onderzoeksprogramma ‘Empathic Environment’, wordt doorlopend interdisciplinair onderzoek naar technologische en sociale aspecten van slimme gezonde buurten. Op welke manier is inbedding van opkomende technologieën (zoals domotica, AI, robotica). en IoT) in architectonische concepten en systemen toe te passen. Hoe creëert u een delicate balans tussen architectuur, technologie en de werkelijke behoeften en voorkeuren van (eind) gebruikers. Wat willen bewoners nu echt? Tijdens deze bijdrage hoort u 5 slimme en gefundeerde oplossingen.
Prof. dr. ir. Masi Mohammadi, voorzitter van ‘Smart Architectural Technologies’ aan de Technische Universiteit Eindhoven en leider van de KIVI-leerstoel ‘Architecture in Health’ aan de HAN University of applied sciences in Nederland

12.15
Lees meer Sluiten
Ronde tafelsessies

Ontmoet andere vastgoed professionals en deel, aan de hand van stellingen, kennis en ervaring op het gebied van uw vastgoed-uitdagingen en -oplossingen.

13.00
Lunch met gelegenheid tot netwerken
13.45
Lees meer Sluiten
Kennissessies ronde I

1.1 Het ontwikkelen van haalbare en betaalbare vernieuwende woonzorgconcepten
1.2 Transformatie naar duurzaam wonen en zorg
1.3 De rol van institutionele beleggers bij het realiseren van nieuw zorgvastgoed

Lees de sessieomschrijvingen >

14.35
Korte middagpauze
14.45
Lees meer Sluiten
Kennissessies ronde II

2.1 Levensloopbestendig wonen en zorgen: De Knarrenhof
2.2 5 tips voor Verduurzaming Zorgvastgoed voor de cure
2.3 De impact van internationale trends op de Nederlandse zorg(vastgoed)markt

Lees de sessieomschrijvingen >

15.45
Lees meer Sluiten
Levensloop bestendige woningen Homes for life

In heel Europa zijn er dezelfde uitdagingen; ouder wordende bevolkingen, ouderen die steeds langer thuis (willen) wonen, een woningvoorraad
Menno Hinkema, senior onderzoeker TNO

16.15
Lees meer Sluiten
Oud vastgoed, nieuw wonen: Samen en Anders

‘Wat doe je als een wooncomplex niet meer geschikt is voor zorgverlening? Je kunt de deuren sluiten, maar je kunt ook op zoek naar een alternatieve bestemming. – Bob Janse’

Laurens Wonen boog zich over een alternatief, een manier om deze woonomgeving aantrekkelijk te maken voor jong en oud, voor kwetsbare en niet kwetsbare mensen. Het resultaat is een nieuwe woonvorm waarbij wederkerigheid, langer thuiswonen en duurzaamheid de uitgangspunten zijn.

Aan bod komen:

 • Op welke manier is oude vastgoed aangepast?
 • Welke nieuwe technologieën zijn toegepast?
 • Wat levert het op? Welke uitdagingen zijn er?
 • Wat zijn de take-aways die anderen een vliegende start kunnen geven?

Bob Janse, projectleider Sociale Innovatie, Laurens Wonen

16.45
Afsluiting en netwerkborrel

Kennissessies ronde 1

1.1
Lees meer Sluiten
Het ontwikkelen van haalbare en betaalbare vernieuwende woonzorgconcepten

PCSOH en HEVO werken samen aan het ontwikkelen van een veilige en comfortabele woonomgeving voor verschillende doelgroepen in de gemeente Haarlemmermeer.  Er wordt toegelicht op welke wijze wordt uitgegaan van het ontwikkelen en realiseren van meer woonkwaliteit in relatie tot betaalbaarheid. In samenwerking met (maatschappelijk) beleggers werken meerdere zorginstellingen samen aan nieuwe en toekomstbestendige woonzorgconcepten waarin verschillende ouderen en andere kwetsbare doelgroepen samen wonen en samen leven.

 • Hoe zou de zorg in combinatie met wonen in 2030 en verder ingericht kunnen worden?
 • Welke rol ziet de zorginstelling voor zich in het ontwikkelen van woonzorgconcepten met een lokaal belang?
 • Hoe werk je samen tussen zorginstelling, ontwikkelaar en (maatschappelijk) belegger?

Erik Zwart, raad van bestuur PCSOH en Peter Woerdeman, senior adviseur HEVO

1.2
Lees meer Sluiten
Transformatie naar duurzaam wonen en zorg

Naast de uitdaging van Stichting Aafje om haar vastgoed te transformeren naar woon- en zorggebouwen die voldoen aan de wensen van bewoners en medewerkers, is ook de uitdrukkelijk ambitie uitgesproken de gebouwde omgeving meer te verduurzamen dan wordt voor geschreven. Tegen welke uitdagingen lopen we aan en welke oplossingen worden gevonden? Kunnen de gevonden oplossingen integraal worden toegepast bij alle projecten en moeten/kunnen we altijd de beste kiezen?
• Voor technische oplossingen buiten gebaande wegen kijken
• Met welke uitdagingen krijg je tijdens transformatie te maken
• Hoe financier je de hoge duurzaamheidsambities

Jan Idema, projectmanager Vastgoed Stichting Aafje thuiszorg huizen zorghotels

1.3
Lees meer Sluiten
De rol van institutionele beleggers bij het realiseren van nieuw zorgvastgoed

De vraag naar passende huisvesting stijgt, bestaand vastgoed is niet meer geschikt, en er ligt een enorme verduurzamingsopgave. Zorginstellingen hebben echter ook veel andere prioriteiten die managementaandacht vragen. Institutionele beleggers, waaronder Syntrus Achmea, hebben de kennis, ervaring en (financiële) middelen om deze uitdagingen te lijf te gaan. Een lange termijn strategische samenwerking tussen zorginstelling en belegger kan dan een oplossing zijn.

 • Hoe kunnen institutionele beleggerszorginstellingen helpen met het realiseren van de vastgoedopgaves van zorginstellingen?
 • Hoe beoordelen institutionele beleggers een business case?
 • Wat zijn de voor- en nadelen van gezamenlijke (her)ontwikkeling, transformatie, sale-and-lease-back en verduurzaming van het vastgoed?

Marco Mosselman, Fundmanager Achmea Dutch Health Care Property Fund, Syntrus Achmea Real Estate & Finance

Kennissessies ronde 2

2.1
Lees meer Sluiten
Levensloopbestendig wonen en zorgen: De Knarrenhof

De behoeften van mensen en de maatschappij veranderen. Langer thuis wonen heeft de voorkeur. Maar, op welke manier? Stichting Knarrenhof© ontwikkelde een uniek concept van veilig wonen met veel privacy en tegelijkertijd alle voordelen van samenwonen.  ‘Leuk, veilig en zelfstandig wonen’ is het motto.

 • Wat doet Stichting Knarrenhof anders dan anderen?
 • Hoe steekt het concept in elkaar?
 • Wat levert het op?
 • Wat zijn de take-aways die anderen een vliegende start kunnen geven?

Peter Prak, initiatiefnemer Knarrenhof©, eigenaar Locksley Collective

2.2
Lees meer Sluiten
5 tips voor Verduurzaming Zorgvastgoed voor de cure

Ziekenhuizen zijn complexe gebouwen met een hoog energiegebruik ter ondersteuning van hun primaire doelstelling. Het energiegebruik is zowel gebouw- als procesgebonden. Wat is er precies nodig om de vergaande CO2-emissiereductie te realiseren? Tijdens deze sessie krijgt u niet alleen 5 actuele tips van een koploper uit de cure, maar hoort u ook de laatste ontwikkelingen op dit gebied.
Willem-Jan Hanegraaf, programma directeur Bouw en Martine Oudenbroek, procesmanager Rijnstate

2.3
Lees meer Sluiten
De impact van internationale trends op de Nederlandse zorg(vastgoed)markt

In vogelvlucht nemen we de aanwezigen mee in de Nederlandse zorgvastgoed en operator markt, in internationaal perspectief. Wat drijft verandering in de Nederlandse zorg en vastgoed markt, waar gaat de markt naartoe en hoe kun je daar op anticiperen als zorgaanbieder, belegger en ontwikkelaar.

Tijdens deze bijdrage:

 • De (internationale)markt bewegingen sinds 2015
 • De verschuivingen zien we in het zorg en vastgoed landschap

De vereisten van de bank bij een financieringsvraag

Andy Kloppenburg, Director Corporate Finance en Anja van Balen, sector banker Healthcare ABN AMRO 

Op het Zorgvisie Zorgvastgoed congres ontmoet u onder meer bestuurders, beslissers en managers uit de volgende organisaties:

Aafje thuiszorg huizen zorghotels
ABN AMRO
Accent organisatie advies
Accolade Zorg
Ad Hoc Beheer
Alrijne Ziekenhuis
Amsta
Archipel
BNG Bank
Bohn Staflue van Loghum
Bos en meerzicht
Clientenbelang Amsterdam
Cordaan
Cure+Care consultancy.nl
De Drie Notenboomen B.V.
De Forensische Zorgspecialisten
De Knarrenhof
De Meeuw
De Parabool
De Pieter Raat Stichting
De Wever
De Zorgcirkel
Evean Zorg
Gemeente Horst aan de Maas
HAN University
HD Groep
HEVO
HSB de Vijverhof
Huisartsenpraktijk
Humanagement
ICSadviseurs
KAW
KwadrantGroep
KWK Huisvestingsregisseurs
Laurens Wonen
Lievegoed antroposofische zorg
Microduc
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
Omring
Patyna
Proudfitters
RIBW Fonteynenburg
Rijnstate
RIVM
Stichting Avoord
Stichting de Zorgboog
Stichting Kennemerhart
Stichting Nusantara Zorg
Stichting Philadelphia Zorg
Stichting QuaRijn
Stichting Wassenaarse Zorgverlening
Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land
Syntrus Achmea Real Estate & Finance
Thebe
TNO
TWB: Thuiszorg met Aandacht
Van Aarle De Laat
Vardetun
Woonzorg Nederland
Woonzorgcentrum Vredenoord
Zilveren Kruis Achmea
Zorggroep Almere
Zorggroep Elde
Zorggroep Sint Maarten
Zorggroep ZVB
Zorginstituut Nederland
Zorgorganisatie Norschoten
Zorgvisie
Zuyderland Zorg

Datum
Donderdag 24 oktober 2019

Locatie
Green Village
Blokhoeve 7
3438 LC Nieuwegein (routebeschrijving)

Tarief
€ 399,- per persoon (btw vrij) | Vroegboektarief voor de primaire doelgroep t/m 1 juli 2019
€ 349,- per persoon (btw vrij) | Collega tarief voor aanmeldingen vanaf twee personen voor de primaire doelgroep
€ 499,- per persoon (btw vrij) | Standaardtarief voor de primaire doelgroep

€ 799,- per persoon (btw vrij) | Prijs voor niet-primaire doelgroep

Cedeo erkend
Met dit klanttevredenheidsoordeel is de kwaliteit van onze congressen en masterclasses ruimschoots gewaarborgd. Cedeo is een onafhankelijke intermediair die opleidingsinstituten toetst. Lees meer over de CEDEO erkenning.

Btw-vrij door CRKBO registratie
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Door deze CRKBO registratie mogen wij onze congressen btw-vrij aanbieden. Lees meer over de CRKBO registratie.

 

Primaire doelgroep
Het congres is bedoeld voor alle zorgbranches. Deelnemers hebben onder meer de volgende functies: directie, bestuursleden, (facility)managers, hoofden facility, hoofden bouwzaken, controllers, hoofden financiën, projectleiders bouw, beleidsmedewerkers, vastgoedmanagers, afdelingshoofden, operationeel managers, kwaliteitsmanagers, raad van bestuur, raad van toezicht, secretarissen van raden van besturen, beleidsmanagers en financieel managers, bedrijfsanalysen, adviseurs, consultants en overige geïnteresseerden.

Accreditatie
Vraag ons naar de accreditatie mogelijkheden. Het congres Zorgvastgoed staat gelijk aan een studiebelasting van 5 uur.

Klantenservice:
T: 030 – 6 38 36 38
E: aanmelder@bsl.nl

Portfoliomanager (inhoudelijke vragen)
Annemarie Kreijenbroek
T: 06 – 19 26 96 54
E: annemarie.kreijenbroek@bsl.nl

Eventcoördinator (praktische vragen)
Eva Reuvers
M: 06 – 47 94 77 39
E: eva.reuvers@bsl.nl

Annuleren
Uw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. Annuleert u tot vier weken voor aanvang van het event, dan brengen wij € 50,00 p.p. aan administratiekosten in rekening. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 950,00 p.p. bedragen de administratiekosten € 250,00 p.p. Bij een masterclass of congres met een deelnameprijs van minder dan € 125,00 p.p. bedragen de administratiekosten € 35,00 p.p.. Meldt u zich binnen vier weken voor aanvang af? Dan zijn we helaas genoodzaakt het volledige inschrijfbedrag te berekenen. Overigens kunt u bij verhindering ook een vervanger van uw inschrijving gebruik laten maken.