Home E-learningmodules Samen beslissen

E-learningmodules samen beslissen

Bohn Stafleu van Loghum biedt vijf betaalde e-learningmodules aan over samen beslissen. Ze zijn afkomstig van Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties NFK. De eerste module komt oorspronkelijk uit het LUMC. NFK heeft deze module verrijkt met het patiëntenperspectief en heeft met experts verder geschaafd aan de module. Daarna zijn de andere modules ontwikkeld samen met voorlopers uit de zorgsector en uit onderzoek. Nu draagt NFK deze informatieve, breed gedragen en door veel deelnemers positief gewaardeerde e-learningmodules over aan Bohn Stafleu van Loghum.

Basismodule samen beslissen met patiënten

Aan de hand van deze e-learningmodule leert u in korte tijd wat samen beslissen is. U oefent met een praktijkcasus aan de hand van videobeelden en weet hoe u de vier stappen van samen beslissen kunt toepassen in uw eigen praktijk.

Naar de e-learning 

Samen beslissen bij beperkte gezondheidsvaardigheden

Aan de hand van deze e-learningmodule kunt u beperkte gezondheidsvaardigheden herkennen. U leert de theorie over begrijpelijk communiceren en de terugvraagmethode en weet hoe u samen beslissen bij patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden in uw eigen praktijk in kunt zetten.

Naar de e-learning

Samen beslissen voor ziekenhuizen en zorginstellingen

Bohn Stafleu van Loghum werkt regelmatig samen met ziekenhuizen en zorginstellingen om e-learningmodules met het thema ‘samen beslissen’ op te nemen in hun nascholingsaanbod.

Bent u geïnteresseerd in de e-learningmodules van BSL en wilt u graag meer informatie? Neem contact op via dit contactformulier.

Uitkomstinformatie toepassen bij samen beslissen

Deze e-learning geeft u meer inzicht in hoe uitkomstinformatie benut kan worden in de verschillende stappen van samen beslissen. Daarnaast krijgt u  u meer inzicht in hoe en op welke niveaus u uitkomstinformatie kunt bespreken met de patiënt en weet u op welke manier uitkomstinformatie gepresenteerd kan worden aan de patiënt.

Naar de e-learning

Samen beslissen in de palliatieve zorg

Deze e-learning geeft u kennis over de specifieke aandachtspunten voor samen beslissen in de palliatieve zorg. U leert hoe u proactieve zorgplanning kunt inzetten bij het anticiperen op toekomstige beslissingen en kunt u in eigen woorden uitleggen hoe u samen beslissen in de palliatieve zorg kunt toepassen in uw eigen praktijk.

Naar de e-learning

Ondersteunen bij samen beslissen

Deze module sluit aan op de basismodule ‘Samen beslissen met patiënten’ en is gebaseerd op onderzoek en interviews met huisartsen en verpleegkundigen over hun rol bij samen beslissen over behandelbeslissingen in de oncologie. De voorbeelden in deze module zijn op deze zorgverleners gericht. Echter, de kennis en de vaardigheden die worden aangereikt zijn toepasbaar voor alle zorgverleners die patiënten kunnen ondersteunen bij een medisch-specialistische behandelbeslissing, ook breder dan de oncologie.

Naar de e-learning

Nieuwsbrief Abonneren