Aard Verdaasdonk

Huisarts en bestuurslid Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)

Aad Verdaasdonk is praktijkhoudend huisarts in Elst. Sinds 2020  is hij bestuurslid van de LJV. Daarvoor was hij voorzitter van LHV-kring De Gelderse Rivieren en sinds 2008 lid van de ledenraad van de LHV. Ook is hij binnen de LHV al geruime tijd actief binnen besturen. Onder andere was hij betrokken bij de vernieuwing van de contributiesystematiek en de financiering van de huisartsenzorg.