Alex Martinius

Zelfstandig interim adviseur, Martinius Advies

Alex Martinius is zelfstandig interim adviseur bij Martinius Advies.

Alex  is interim adviseur op het gebied van bekostiging van de ggz. Hij is als beleidsadviseur bij de Nederlandse ggz en projectleider bij verschillende organisaties nauw betrokken bij de ontwikkelingen rondom het Zorgprestatiemodel.