André Rouvoet

Voorzitter GGD GHOR Nederland

André Rouvoet is sinds 1 augustus 2020 voorzitter van GGD GHOR Nederland, de belangenbehartiger voor de publieke gezondheid en veiligheid in Nederland en de brancheorganisatie van de 25 GGD’en en GHOR-bureaus. Zijn betrokkenheid bij de sector gaat ver terug: als student werkte hij op de administratie van het Ziekenfonds Gooi en Omstreken te Hilversum. Jaren later nam hij als lid van de Tweede Kamer deel aan het debat over de Zorgverzekeringswet. Recent was hij voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland. Als voorzitter van GGD GHOR Nederland voert hij regelmatig bestuurlijke overleggen met de bewindslieden van VWS en met andere partijen in de zorg en spreekt regelmatig op congressen en seminars binnen en buiten de branche.

André Rouvoet is een ervaren bestuurder en politicus. In de politiek was hij vele jaren (vanaf 1994) namens de ChristenUnie lid van de Tweede Kamer, sinds 2002 als fractievoorzitter en politiek leider. In het kabinet Balkenende 4 (2007-2010) was hij vice-premier en minister van Jeugd en Gezin en het laatste jaar ook minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In 2011 kondigde hij zijn vertrek uit de politiek aan.

Daarnaast is hij voorzitter van de raad van commissarissen van zorgconcern Espria, van de Raad van Toezicht van Enver Jeugdzorg en van de Maatschappelijke Advies Raad van de PO-Raad.