Anja Prins

VVD wethouder van Gezondheid, inburgering en zorg, gemeente Apeldoorn

Anja Prins is VVD-wethouder in Apeldoorn sinds 2022. Ze is onder andere verantwoordelijk voor Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en gezondheid. In het huidige college is zij 6e locoburgemeester. Daarnaast is zij lid commissie zorg, jeugd en onderwijs van de VNG, lid dagelijks bestuur en algemeen bestuur GGD Noord- en Oost-Gelderland, voorzitter zorgregio beschermd wonen, voorzitter zorgregio Wmo, duovoorzitter G40 themagroep ZJO, voorzitter van de vergadering van gemeenten, onderdeel van Stichting Veilig Thuis NOG, lid van de Taskforce Ernstig Psychiatrische Aandoeningen (EPA) en lid netwerk Geriatrie, Dementie en Palliatieve Zorg.

* Fotograaf Peter Lous