Anneke Westerlaken

Voorzitter branchevereniging ActiZ

Anneke Westerlaken is sinds 1 januari 2022 voorzitter van de brancheverenging ActiZ. Hiervoor was zij onder andere voorzitter van CNV Zorg & Welzijn en van CNV Internationaal. Zij is al langere tijd werkzaam in functies waarin sociaal partnerschap en maatschappelijke belangenbehartiging relevant zijn.

ActiZ is de branchevereniging van circa 400 zorgorganisaties, die met 500 duizend medewerkers twee miljoen kwetsbare ouderen en chronisch zieken verplegen en verzorgen. Thuis, in het verpleeghuis en in verblijfsvoorzieningen tussen ziekenhuis en thuis in.