Annelies van der Ham

Associate consultant Turner en postdoctoraal researcher Maastricht University

Annelies heeft zich als technisch bestuurskundig ingenieur altijd bezig gehouden met verbeteren van logistieke ketens in politiek-bestuurlijk complexe omgevingen. Na haar afstuderen in een ziekenhuis, adviseerde zij vanaf 2000 vanuit TNO bedrijven en sectoren over hoe zij met ICT en logistieke ketensamenwerking hun concurrentiepositie konden verbeteren. Zij leerde een grote variatie aan sectoren en bedrijven kennen, van de luchtvrachtsector, havens, binnenvaart, offshore tot logistieke ketens in de fruit en planten industrie. Geprikkeld door het TPG rapport ‘Het kan écht: betere zorg voor minder geld’, keerde ze in 2006 terug naar de zorg om de opgedane logistieke kennis daar toe te passen. Sindsdien is zij als adviseur bij de ontwikkeling van nieuwbouw, ICT en logistieke concepten van diverse ziekenhuizen betrokken. Vanaf 2015 doet ze naast haar advieswerk promotie onderzoek op dit gebied aan de Universiteit Maastricht.