Annemarie van Dijk

Adviseur medezeggenschap, Landelijk steunpunt (mede)zeggenschap

Als ervaren adviseur begeleidt Annemarie van Dijk cliëntenraden en bestuur bij het organiseren en benutten van medezeggenschap en inspraak. Daarbij richt zij zich op ‘het goede gesprek’ en het optimaliseren van de samenwerking. Met als doel meer impact voor de cliënten.