Mr. Arnout Schennink

Advocaat, Lexence N.V. advocaten & notarissen

Mr. Arnout Schennink voert een ondernemingsrechtelijke procespraktijk en is gespecialiseerd in bestuurdersaansprakelijkheid. Hierover adviseert en procedeert hij regelmatig, waarbij zijn speciale aandacht uitgaat naar semi-publieke ondernemingen zoals zorginstellingen en woningcorporaties. Arnout analyseert en becommentarieert recente rechtspraak in het tijdschrift Rechtspraak Ondernemingsrecht. Hij is lid van de Vereniging Corporate Litigation en de Vereniging voor Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht. Sinds 2010 werkt Arnout bij Lexence. Eerder was hij verbonden aan Allen&Overy. Hij studeerde rechten aan de Universiteit Utrecht en de Université Toulouse. Ook volgde hij de postacademische specialisatie Onderneming en Aansprakelijkheid aan de Grotius Academie. Arnout werd in 2004 beëdigd als advocaat.