Bart Bakker

Anders denken doen en organiseren en onafhankelijk wijk regisseur

Bart Bakker is eigenaar van Anders denken doen en organiseren. Daarnaast is hij onafhankelijk wijk regisseur. Daarbij was hij projectleider bij de Proeftuin Ruwaard; een gebiedsgerichte, integrale samenwerking en bekostiging van wonen, welzijn en zorg en de actieve betrokkenheid van wijkbewoners vanuit hun eigen verantwoordelijkheid en leefwereld vormen een hefboom voor een gezamenlijke ambitie; het vergroten van de leefbaarheid in de wijk de Ruwaard.