Prof. dr. Bart Berden

Hoogleraar organisatieontwikkeling in het ziekenhuis bij Radboudumc, voorzitter raad van bestuur Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis

Bart Berden is hoogleraar organisatieontwikkeling in het ziekenhuis bij Radboudumc. Daarnaast is hij voorzitter Raad van Bestuur van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis Tilburg. Tevens is hij lid van o.a. de Raad van Toezicht (voorzitter) Nederlands Huisartsen Genootschap en de Raad van Commissarissen Espria. Hij haalde zijn artsexamen aan de Katholieke Universiteit Nijmegen in 1986 en in 1988 zijn MBA-algemeen management aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 1993 is hij gepromoveerd (cum laude) op het proefschrift ‘Basic cardiopulmonary resuscitation; assessment of skills in training situations’ aan de Universiteit Utrecht.