mr. dr. Brenda Frederiks

Universitair docent gezondheidsrecht Amsterdam UMC, juridisch adviseur Wet zorg en dwang, lid jurist Centraal Tuchtcollege
  1. dr. Brenda Frederiks is universitair docent gezondheidsrecht Amsterdam UMC, locatie VUmc. Al meer dan 20 jaar betrokken bij de ontwikkelingen rondom de Wet zorg en dwang, vooral vanuit de wetenschap. Zij is daarnaast juridisch adviseur op het gebied van de Wet zorg en dwang, lid jurist van het Centraal Tuchtcollege, hoofdredacteur van journaal GGZ en recht en lid redactie van jurisprudentie gedwongen zorg en lid RvT van een instelling in de ouderenzorg en een instelling in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.