Danielle Immers

Senior beleidsmedewerker en projectleider Wet zorg en dwang bij 's Heeren Loo

Danielle is haar carrière begonnen als begeleider van jongeren met een verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag. Bij de gemeente Aalsmeer heeft ze het vak van beleidsmedewerker geleerd en is vervolgens teruggekeerd naar de gehandicaptenzorg. Sinds 2011 is ze binnen ’s Heeren Loo actief met de wet Zorg en dwang. Toen heeft ’s Heeren Loo in de campagne ‘Net zo vrij als jij’ de visie ‘Nee, tenzij …’ omarmd. In de jaren erna ondersteunde zij de professionals van ’s Heeren Loo bij het levend houden van de visie, het afbouwen van vrijheidsbeperkingen en ondersteunde zij Baukje Schippers bij haar promotieonderzoek naar toepassen en afbouwen van vrijheidsbeperkingen. Anderhalf jaar geleden startte ze bij ’s Heeren Loo het project Wet zorg en dwang. Inmiddels zijn ruim 600 professionals getraind en met hun teams op maat aan de slag om te gaan werken volgens de Wzd.