Dr. Tim Boymans

Orthopedisch Chirurg Beweeghuis Maastricht Universitair Medisch Centrum+ (MUMC)

Sinds augustus 2017 is Dr. Tim Boymans werkzaam als staflid orthopedie in het Maastricht Universitair Medisch Centrum+. Hier houdt hij zich met name bezig met aandoeningen van het kniegewricht, in het bijzonder de behandeling van ‘vroegartrose’. Op wetenschappelijk gebied heeft hij promotie-onderzoek verricht naar de vorm van het heupgewricht bij de heel oude patiënten en de consequenties hiervan voor het plaatsen van heupprotheses